Help I’m cold – who took my summer?

Hej Style Hunter

Help I'm cold - who took my summer

Help I’m cold – who took my summer? Argh jeg er virkelig utilfreds med den drejning vejret har taget. Jeg har een uges ferie tilbage og synes det er super tarveligt at jeg nu skal finde lange bukser, tykke trøjer og store sokker frem.

Help I'm cold - who took my summer

Jep det er rigtigt, jeg fryser som en lille hund i en tynd snor. Dette om slag i vejret – et temperaturfald fra 34 graders celsius til 18 graders celsius, er lige så voldsom som når man kommer hjem fra en ferie i varmen.

Help I'm cold - who took my summer

Jo men du kan jo bare fikse nogle af de indendørs pligter eller læse en bog under et tæppe eller hygge med en film eller seriemarathon vil du måske foreslå.

Help I'm cold - who took my summer

Men helt ærligt jeg er sket ikke færdig med strandlivet. Håber virkelig at vejret vil arte sig og give mig lidt flere stranddage inden min ferie er slut.

Help I'm cold - who took my summer

 

Og nej indendørs aktiviteter hører efterår og vinteren til, det er bestemt ikke noget jeg skal bruge min sommerferie på. Men ak, jeg kan ikke påvirke vejret, jeg kan kun håbe.

Help I'm cold - who took my summer

I mellemtiden er jeg gået i gang med at hækle en lille blomster hav som skal ende med at blive til et tæppe. Tæppet består af små blomster lapper som skal hækles sammen til et tæppe.

Help I'm cold - who took my summerHelp I'm cold - who took my summer

Hver eneste lap er et lille kunstværk og jeg glæder mig til at se det færdige resultat. Blomsterhavet er det jeg bruger til at pifte mit skuffede sommerhumør op. Hvordan pifter du humøret op her i kulden og regnen ?

Help I'm cold - who took my summer

Jeg ønsker dig en smuk søndag og glæder mig til vi ses igen.

 

ILYG

 

/Angel

 

English Translation

Hi Style Hunter

Help I’m cold – who took my summer? Argh I’m really dissatisfied with the shift the weather has made. I have one week vacation left and I think it’s super tacky that I’m going to wear long pants, thick jerseys and big socks.

Yes, that’s right, I’m freezing like a little dog in a thin string. This kind of shift – a temperature drop from 34 degrees centigrade to 18 degrees centigrade is as fierce as if I was arrived home from a vacation in the heat.

Yes – but instead you are able to fix some of the indoor duties or read a book under a blanket or enjoy a movie or a series marathon, you might suggest. But frankly I am not finished wit the beach life. It’s my summer holiday. I really hope that the weather will work out and give me a few more beach days before my vacation is over.

And no indoor activities belong to autumn and winter, certainly not something I will spend my summer vacation on. But oh, I can not influence the weather, I can only hope.

Meanwhile, I have started crocheting a small flower sea that has to end up being a rug. The rug consists of small flower patches to be crocheted together for a rug.

Every lap is a small piece of art and I look forward to seeing the finished result. The flower is the one I use to spice up my disappointed summer humor. How do you mood up here in the cold and the rain?

I wish you a beautiful Sunday and look forward to seeing you again.

ILYG

/ Angel

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.