Styling out of Comfort zone

Hej Style Hunter

Out of Comfort zone 10

I dag skal vi skubbe en lille smule til de der private fjollede regler. Jeg antager nemlig at du lige som jeg har nogle private regler for hvad du kan og hvad du ikke kan. Oven i købet kigger du måske langt efter andre som bære den smukke kjole eller jakke som du mener du ikke kan bære. Er det en situation du kan nikke genkendende til, skal du læse med i dagens indlæg, fordi vi netop i dag skal style uden for komfort zonen.

Out of Comfort zone 7

Dagens styleangel inspirerer med “Out of comfortzone”. Grunden til at det er en god ide at udfordre dine private regler en gang i mellem, er at du på den måde kan nedbryde de barrierer du har sat for din egen stil og styling. Når du styler uden for din komfort zone giver du dig selv en lille forstyrrelse og det er netop i forstyrrelsen at vi udvikler os.Out of Comfort zone 2

Nu tænker du måske at det kan jeg sagtens sige, fordi jeg ved ikke hvor fjollet, tyk, klumpet eller dum du ser ud i netop det items som ligger uden for din styling på grund af dine private regler. Og nej  – det kan jeg selvfølgelig ikke påstå jeg gør, men jeg vil til gengæld påstå at det du ser ikke er sandheden. Prøv f.eks. at tage et billede af dig selv i det i det item du tænker på. Du skal ikke kigge på billedet før om nogle dage, gerne først i næste uge. Når du så kigger på billedet, skal du kigge på billedet og forestille dig at det er en du ikke kender som har det item på. Nu skal du så tænke på hvad du ville sige til hende, hvis hun spurgte dig om hvad du synes om hendes outfit. (Husk at du skal style outfitet sådan som du ville gøre hvis med et hvilket som helst andet outfit).

Jeg er overbevist om at du ville synes det så godt ud. Hvordan synes du mit outfit ser ud, synes du det er smart og at de klæder mig?

Out of Comfort zone 8

Hvad svarede du? var dit svar det er da pænt og ja du ser godt ud i det? Jeg gætter faktisk på at det er dit svar, fordi det var det svar jeg ville give hvis det var en anden som havde dette outfit på. Jeg selv derimod har det lidt svært med nederdelens snit, jeg har altid sagt til mig selv at jeg ikke ser godt ud i en vid nederdel.

Det er en opfattelse som jeg har udfordret en del gange efterhånden og jeg er begyndt at få det bedre og bedre med vidde nederdele. Men jeg kan stadig mærke at jeg har noget tilbage at min fjollede regel.

Når du skal udfordre dine private regler, skal du kun  vælge at udfordre en regel ad gangen og du skal være omhyggelig med at det kun er et item i dit look som er uden for din komfort zone. Vælger du for mange items på en gang, vil du have svært ved at kunne se bort fra det og du vil føle dig forkert i dit outfit hele dagen.

Det er også derfor jeg har valgt at sætte et bælte i taljen, fordi jeg har behov for at jeg kan fornemme min talje som modvægt til den vidde nederdel.

Prøver du at udvikle din stil og styling ved at style uden for din komfort zone? hvis du gør, oplever du at din stil udvikler sig? hvis ikke, hvad forhindre dig i at udfordre dine private regler?

Out of Comfort zone 1

 

Dagens outfit er blonde top fra HM, nederdel fra Spanien, heels fra Friis&Co, øreringe fra JEWLSCPH, halskæde Pieces Julie Sandlau, armåbnd by Biehl, ringe fra Wictorias Candy.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Fashion legen begynder i dit closet)

/Angel

Ehnglish Translation

Hello Style Hunter

Today, we push a little bit to those private silly rules. I assume that you just as I have some private rules for what you can and what you can not. On top of that you perhaps are longing after others who wear the beautiful dress or jacket that you think you can not bear. Is that a situation you can recognize, read in today’s post because we on this very day are styling out of comfort zone.

Today’s style angel inspires with “out of comfort zone.” The reason it is a good idea to challenge your private rules once in a while, is that in this way you can break down the barriers you have set for your own style and styling. When you style outside your comfort zone you give yourself a little disturbance and it is precisely in the disorder that we develop.

Now you might think that I can easily say because I do not know how silly, thick, lumpy or stupid you look in just the items that are outside of your styling because of your private rules. And no – I obviously can not say I do, but I will in turn argue that what you see is not the truth. Try for example. To take a picture of yourself in it in the item you are thinking about. Do not look at the picture before on some days, like early next week. When you then look at the picture, look at the picture and imagine that it is one you do not know who has the item on. Now just think about what you would say to her if she asked you what you think of her outfit. (Remember that you should style outfit such as you would if with any other outfit).

I am convinced that you would think it looked good. How do you like my outfit looks, do you think it is smart and that they dress me?
What did you say? was your response that’s nice and yes you look good in it? I guess the fact that it is your answer, because it was the answer I would give if it was someone else who had this outfit on. I myself, however, has it a little difficult with the skirt cut, I always said to myself that I do not look good in a wide skirt.

It is a view which I have challenged a few times by now and I am starting to get better and better with length skirts. But I can still feel that I have something to my silly rule.

When you need to challenge your private rules, you only choose to challenge one rule at a time and you must be careful to only one item in your look that is outside of your comfort zone. If you choose too many items at once, you will have a hard time being able to ignore it and you will feel wrong in your outfit all day.

That is also why I have chosen to put a belt around the waist, because I need to, I can sense my waist as a counterweight to the length skirt.

Are you develop your style and styling by style outside your comfort zone? if you do, you will experience that your style evolve? if not, what prevent you challenge your private rules?

Today’s outfit is lace top from HM, skirt from Spain, heels from Friis & Co, earrings from JEWLSCPH, necklace Pieces Julie Sandlau, armåbnd city Biehl call from Wictorias Candy.

I wish you a nice day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (Fashion inferior begins in your closet)

/ Angel

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.