My world is shaken

Hej Style Hunter

My world is shaken 6

Jeg har haft en forfærdelig oplevelse. Den anden dag da min skat og jeg var på vej over og handle, blev jeg vidne til at min elskede helt umotiveret blev overfaldet, og nu er min verden rystet.

My world is shaken 9

Selv oplevelsen er ganske forfærdelig for os begge. Selvfølgelig har vi meldt sagen til politiet og vi har været på skadestuen for at få skrevet rapport og dokumenteret skaderne.

Jeg tror jeg er som mennesker er flest, jeg prøver at skabe mening i en hændelse som er fuldstændig meningsløs. Hvad er det for en verden vi lever i, når mennesker som går fredeligt på gaden kan blive overfaldet?

Hvad er det gerningsmanden fortæller sig selv, som overbeviser ham om at det er helt i orden at overfalde andre mennesker, at ty til vold over for personer som han ikke kender?

My world is shaken 5

Det værste af det hele, er at det sker så tit, at det snart er et spørgsmål om at være heldig, hvis man ikke oplever det.

Mit hoved er fyldt med tusind tanker og spørgsmål som jeg ikke kan finde svar på. Hvad blev der af den sunde regel om at behandle andre som man selv gerne vil behandles? Man kan jo nærmest ikke åbne en avis uden at læse om disse skrækkelige og umotiverede overfald.

Bare fordi man har en dårlig dag er det altså ikke tilladt at banke løs på andre mennesker. Jeg opfordrer til at vi som samfund søger at blive mere rummelige og overbærende over for andre mennesker. Det gælder også i måden vi taler til hinanden.

My world is shaken 10

Jeg ønsker dig en fredelig aften og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter
I have had a horrible experience. The other day when my baby and I were going on and act, I was witness to my beloved totally unjustified was attacked, and now my world shaken..
While the experience is quite awful for both of us. Of course, we have reported the matter to the police and we have been to the emergency room to get written report and documented the damage.

I think I am like people most, I try to make sense of an event that is totally meaningless. What kind of a world we live in when people go peacefully on the street can be attacked?

What is the perpetrator tells itself that convinces him that it’s okay to attack other people, resorting to violence against people he does not know?
The worst of it all is that it happens so often that it is almost a matter of being lucky if you do not experience it.

My head is filled with a thousand thoughts and questions which I can not find answers to. What happened to the sound rule to treat others as you yourself would like to be treated? One can hardly open a newspaper without reading about these horrific and unprovoked assault.

Just because you have a bad day, it is therefore not allowed to pummel other people. I urge that we as a society seeking to become more inclusive and tolerant towards other people. This also applies to the way we speak to each other.
I wish you a peaceful evening and look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.