Bikini body – you should be proud of your body

Hej Style Hunter

Bikini Body 1

Sommeren med herlige dage ved stranden i bikini er heldigvis kommet. Det fik mig til at tænke over hvor ærgerligt det er at mange kvinder og ikke mindst unge piger har det stramt med deres egen krop. Jeg kan ikke lade være med at tænke på hvor ofte jeg ser tarvelig og og onde kommentarer til helt almindelige og piger og kvinder – kommentarer om at de er for tykke. Nå jeg tænker på det, kan jeg godt forstå det kan være angst provokerende at skulle tage en bikini på.

Kvinder kommer i forskellige størrelser og aldre, nogle kvinder er ranglede og andre kvinder er kurvede, nogle er høj og andre er lave, men det gør ikke at man kan sige at nogen er grimme, rynket eller fede. Jeg vil gerne slå et slag for at vi kvinder lære at anerkende den fantastiske kvindekrop som kan noget så fantastisk som at skabe nyt liv.

Vi skal huske os selv, vores døtre og børnebørn på at vi er smukke netop fordi vi kan skabe noget så smukt som et nyt liv. Vi skal øve os i at anerkende andre kvinders skønhed uanset alder og størrelse.

Bikini Body 2

Jeg har før skrevet om dette emne fordi det er et emne som jeg er meget passioneret omkring. Jeg har 50 år på bagen og kan da sagtens se at min krop ikke er hvad den har været. I stedet for at forsøge at gemme mig og ikke tillade mig selv at tage en bikini på, på standen, vælger jeg at glæde mig over at min krop har tjent og tjener mig godt.

Bikini Body 3

Min mave er ikke helt flad, men det er fordi min krop har skabt min smukke datter og jeg måtte føde hende ved kejsersnit.  Min krop er sund og rask og den sørger for at jeg kan gøre alle de ting som jeg gerne vil.

Derfor er jeg stolt af min krop, den har klaret det utrolige og den arbejder utrætteligt på at jeg kan gøre hvad jeg vil. Min krop er snart 52 år og den er stadig ok, derfor takker jeg dagligt min krop for tro tjeneste ved at passe godt på den.

Er du stolt af din krop? hvis ikke du er stolt, så skal du prøve at tænke over alt det din krop har klaret, så er jeg sikker på du vil være stolt af din krop. Lad være med at nedgøre din krop og finde fejl, det er så let at fokuserer på det der ikke er eller burde være og langt mere svært at huske alt det gode som der faktisk er.

Det at jeg er stolt af min krop betyder også at jeg ikke har problemer med at vise min bikini krop frem. Nu du hoppe i den bikini du drømmer om og være stolt af din krop.

Celebration giveaway 3

Har du husket at deltage i min smukke giveaway? hvis ikke kan du stadig nå det. Du kan læse mere om min give away og deltage her

Jeg ønsker dig en dejlig aften og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Vær stolt af din krop)

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

The summer of glorious days at the beach wearing bikini has fortunately come. It made me think about what a shame it is, that many women and especially young girls have it tightly with their own bodies. I can not help but think of how often I see shoddy and and evil comments on social medias of girls and women – comments that they are too fat. Well I think of it, I can understand, that it can be anxiety provoking having to weare a bikini after reading such comments.

Women come in different sizes, shapes and ages, some women are lanky and other women are curved, some are high and some are low, but it does not mean you can say that someone is ugly, wrinkled or fat. I would like to strike a blow for that we women learn to recognize the great female body as something as amazing that are able to create new life.

We must remind ourselves, our daughters and grandchildren that we are beautiful precisely because we can create something as beautiful as a new life. We must train ourselves to recognize other women’s beauty in all ages and sizes.
I have previously written on this subject because it is a topic that I am very passionate about. I have 50 years under its belt and can then easily see that my body is not what it has been. Instead of trying to hide and not allow myself to weare a bikini on the beach, I choose to rejoice that my body has served and serves me well.
My stomach is not completely flat, but that’s because my body has created my beautiful daughter and I had to give birth to her by Caesarean section. My body is healthy and it ensures that I can do all the things that I want.

Therefore, I am proud of my body, it has done the unbelievable and it works tirelessly so that I can do what I want. My body is almost 52 years and it is still ok, so I thank my body daily for faithful service by taking good care of it.

Are you proud of your body? if you’re not proud, then you should try to think about everything your body has done, then I am sure you will be proud of your body. Do not belittle your body and fokusing on finding fault, it’s so easy to focus on what is not htere, or should be, and much more difficult to remember all the good that actually is here.

The fact that I’m proud of my body also means that I have no problems showing my bikini body. Now you can jump in the bikini you dream about and be proud of your body.

Har du husket at deltage i min smukke giveaway? hvis ikke kan du stadig nå det. Du kan læse mere om min give away og deltage her.

I wish you a lovely evening and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (Be proud of your body)

/ Angel

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.