Week two fav of Julystyleangel

Hej Style Hunter

Week two fav of Julystyleangel

Week two fav of Julystyleangel, så er der gået endnu en uge af juli. *Endnu en uge hvor vejret bestemt ikke har vist sig fra sin bedste sommer side. Og et kig til mit rod.

Med endnu en uge af July Styleangel brugt er det blevet tid til ugens favoritter. Jeg har igen valgt to outfit ud som ugens favoritter.

Jeg har valgt outfit med shorts, fordi det burde være det bedste sommer vejr med temperaturer til stilfulde outfits med shorts.

Week two fav of Julystyleangel

Vejr guderne har desværre villet det anderledes. selv om jeg hårdnakket har holdt på sommerlooks. Og jeg skal være ærlig at indrømme at disse looks, har betydet at jeg har frosset med anstand. Sommer stylish har jeg villet være.

Hvilke looks fra den forløbne uge har været dine favoritter? Drop en kommentar og lad mig høre hvilke looks du bedst kunne lide.

Week two fav of Julystyleangel Week two fav of Julystyleangel

Den anden dag fortalte jeg dig om at jeg har mit flyttet mit Closet ind i stuen, ja og på kontoret og i gangen. Samtidig med jeg også har tømt mit bryggers og flyttet det ind i stuen.

Week two fav of Julystyleangel

Årsagen til jeg har gjort dette er at jeg skal have taget gulvet op i mit Closet, fordi der skal arbejdes på fjernvarme rørene samtidig med der skal trækkes nye rør i bryggereset.

Week two fav of Julystyleangel

Jeg er lige ved at gå ud af mit gode skind, det er et rod som min indre “autist” ikke har det særlig godt med. Jeg er ikke særlig god til at håndterer rod og uorden.

Week two fav of Julystyleangel

Jeg kan mærke at min ro og glæde blive virkelig påvirket, så jeg håber virkelig at de bliver færdige i næste uge, så jeg kan få ryddet det hele på plads igen.

Week two fav of Julystyleangel

Jeg føler også at jeg har levet i konstant rod de første 6 måneder af 2016, og har udvist enorm udholdenhed med hensyn til rod.

Week two fav of Julystyleangel

Jeg prøver at sige til mig selv at det er en chance for at rydde endnu mer op i mine ejendele og måske en chance for at skille mig af med lidt mere.

Week two fav of Julystyleangel

Som du måske husker er jeg sådan lidt af en samler, jeg har mange følelser knyttet til mine ejendele. Derfor kan det være virkelig svært for mig at rydde ud.

Lad os krydse fingre for at jeg om en uge har fået ryddet alt tilbage på plads igen. Og så skal det virkelig vare længe før jeg igen skal rode og flytte rundt.

Week two fav of Julystyleangel

Du ønskes en herlig søndag aften samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen i morgen.

 

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

Week two fav of Julystyleangel, second week of July has passed.  Another week when the weather certainly has not shown itself at its best summer side. And a peak at my mess.
With another week of July Style Angel spent the time has come for this week’s favorites. I have once again chosen two outfit from this week.

I have chosen outfit with shorts, because it ought to be the best summer weather with temperatures for stylish outfits with shorts.

But the weather gods have wanted it differently, although I stubbornly kept on the summer looks. And I must be honest to admit that those looks, has meant that I froze with decorum. Summer stylish I wanted to be.

What looks from the past week has been your favorites? Drop a comment and let me hear what looks you liked best.

The other day I told you that I have my moved my Closet into the livingroom and, indeed, in the office and in the hallway. While I have emptied my utility room and moved it into the living room too.

The reason I did this is that I must have taken the floor up in my Closet, because there need to be done some work on district heating pipes and at the same time there has to be installed new pipes in utility room too.

I am just about to go out of my good skin, it is a mess as my inner “autistic” is not particularly comfortable with. I’m not very good at handling the mess and clutter.

I can feel that my peace and joy are being really affected, so I really hope that they will be finished next week, so I can get cleared it all back in place.

I also feel that I have lived in a constant mess the first 6 months of 2016 and has shown tremendous perseverance with regard to mess.

I try to tell myself that it’s a chance to clear even more up in my belongings and perhaps a chance to separate myself a little more.

As you may recall, I am such a bit of a horder, I have many feelings attached to my possessions. Therefore, it can be really hard for me to clear out.

Let’s keep our fingers crossed for me, that I in a week have tidied everything back in place again. And it must really be long before I am again are going to stir and move around.

Wishing you a wonderful Sunday evening while I look forward to see you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.