Stripes N Style

Hej Style Hunter

Stripes N Style

Dagens inspo “Stripes N Style” betyder vi skal style et stylish stribet look.

Stripes N Style

Jeg har aldrig været bange for striber, men flere af mine veninder er ikke lige så vilde med striber som jeg. Grunden er at striber kan ende med en katastrofal fashion fejl.

Stripes N Style

Når man styler med striber skal man kigge i spejlet og vurderer hvorvidt striberne gør dig bredere og kortere eller striberne trækker dig ud som et lang sugerør.

Stripes N Style

Jeg plejer at anbefale at tage et billede fordi det er lettere at se helheden på billedet end det er i et spejl. Du skal sørge for at striberne komplimenterer og understreger.

Stripes N Style

Striber behøver ikke kun være vertikale eller horisontale, striber på skrå måske mikset med striber i en anden retning kan optisk være med til at skjule det du vil skjule og samtidig fremhæve dine smukke sider.

Stripes N Style

Hvis striberne er horisontale skal det helst være på et items som er mere figurnært for at modvirke striberne gør bredere. Er striberne placeret på et mere bred item skal striberne være vertikale for på den måde at gøre looket smallere.

Stripes N Style

Jeg synes der er noget stylish og klassisk over striber og jeg er vild med striber. Det vigtigste at huske når man styler med striber er at kigge i et hel figur spejl eller at tage et billede så looket kan vurderes.

Stripes N Style

Jeg ønsker dig en herlig dag samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen.

 

ILYG

 

/Angel

 

English Translation

Hi Style Hunter

 

Today’s inspiration “Stripes N Style” means we are going to style a stylish striped look.

 

I have never been afraid of stripes, but more of my girlfriends are not as crazzy about stripes as I am. The reason is that stripes can become a catastrophic fashion mistake.

 

When styling with stripes, you should take a look into the mirror and assess whether the stripes make you wider and shorter, or the stripes pull you out like a long straw.

 

I usually recommend taking a picture because it is easier to see the  styling as a whole than it is in a mirror. You must make sure the stripes compliment and emphasize.

 

Strips do not only need to be vertical or horizontal, sloping stripes can be mixed with stripes in another direction which optically can conceal what you want to hide while highlighting your beautiful features.

 

If the stripes are horizontal, the stripes should preferably be on items that are more figur hugging to counteract the stripes making appearence wider. If the stripes are placed on a more wide item, the stripes should be vertical so as to make the look narrower.

 

I think there is something stylish and classic about stripes and I love stripes. The most important thing to remember when styling with stripes is to look in full figure mirror or to take a picture so the look can be considered as a whole.

 

I wish you a wonderful day while I look forward to seeing you again.

 

ILYG

 

/ Angel

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

2 Comments

  1. Again, what a Lovely outfit, stylish yet interesting and Beautiful.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.