It’s a wrap

Hej Style Hunter

It's a wrap

Dagens inspo “It’s a wrap” har jeg valgt at fortolke med en anden af efterårets tendenser – et slå-om skirt.

It's a wrap

Jeg synes at netop slå-om items og draperede items er items der på smukkeste vis komplimenterer de feminine former – ja lige frem fremhæver det feminine.

It's a wrap

Jeg er stærk fortaler for netop at fremhæve det feminine. Nu tænker du måske at det kan jeg sagtens mene fordi min stilkerne er feminin tilsat et skvæt klassisk.

It's a wrap

Jovist er det sandt, men uanset om din stilkerne er sporty eller rå, kan du sagtens fremhæve det feminine. Og inden du tænker at jeg er gået helt bag om dansen, vil jeg gerne slå fast at jeg går ind for ligestilling og lige løn.

It's a wrap

Jeg tjener mine penge i en typisk mandeverden, så naturligvis går jeg ind for ligestilling. Jeg mener dog ikke det betyder jeg skal transformeres til en mere maskulin person af den grund.

It's a wrap

Det er netop vores forskelligheder som mænd og kvinder der skaber synergier og giver os muligheder for at nå endnu større højder.

Mænd er løsningsorienterede hvor kvinder er mere fokuserede på helheder og det bagvedliggende. Og nej jeg siger ikke at kvinder ikke kan finde løsninger, jeg prøver at sige mænd og kvinder har forskellige tilgange.

It's a wrap

Og det er netop de forskellige tilgange som bidrager til at finde nye veje så vi undgår at fortsætte i samme spor som altid. En klog mand har en gang sagt at du ikke komme foran hvis du går i andres fordspor.

It's a wrap

Jeg ønsker dig en lækker dag samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen.

 

ILYG

 

/Angel

 

English Translation

 

Hi Style Hunter

 

Today’s inspiration “It’s a wrap” I have chosen to interpretive with another of the autumn trend – a wrap skirt.

 

I think that wrapped items and draped items are items that most beautifully compliment the feminine shapes – or highlight the feminine.

 

I strongly advocate to emphasize the feminine. Now, you may think that, that I is somthing that I  easily canthink – because my style core is feminine added a splash of the classic style core.

 

Well that is true, but whether your style core are sporty or raw, you can emphasize the feminine. And before you think I’ve lost it or maybe have fallen completely behind the dance, I would like to say that I support equality and equal pay.

 

I am earning my money in a typical mens world, so of course I stands for gender equality. However, I do not mean that gender equality means I have to transform into a more masculine person for that reason.

 

It is precisely our differences like men and women who create synergies and give us the opportunities to reach even higher heights.

 

Men are solution-oriented where women are more focused on the whole and the underlying. And no, I do not say that women can not find solutions, I try to explain that men and women have different approaches.

 

And the different approaches are exactly what help us finding new roads so we avoid continuing in the same track as always. A clever man once said that you will not get in front if you continue to walk in someone else’s footsteps.

 

I wish you a nice day while I look forward to seeing you again.

 

ILYG

 

/ Angel

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.