How do I cope my project new beginning

Hej Style Hunter

My raw side 7

Hvis du har fulgt med på bloggen det sidste stykke tid, så ved du at jeg føler mig defeated og hvis jeg en ludobrik så var jeg slået hjem. Der er dog heldigvis stadig lidt kampgejst tilbage i mig og derfor fortalte jeg her, at jeg har igangsat Projekt ny begyndelse.

My raw side 4

Nu er det store spørgsmål “How do I cope my project new beginning”.  Jeg kan garanterer dig at det ikke er let, jeg bryder mig ikke om at skulle erkende at jeg ikke kan anvende min hidtidige strategi, som var “suck it up – og kom videre”. Den strategi er ikke en mulighed, fordi jeg er overvældet af at hele mit liv ligger i ruiner.

My raw side 2

Som jeg fortalte deler jeg dette med dig, fordi jeg ved jeg ikke er den eneste som skal gennem en meget svær tid. Jeg ved godt at livet byder på op og nedture, og jeg har bestemt mødt min del af nedture. Så det er ikke fordi jeg er en fuldstændig nybegynder. Forskellen er bare at jeg denne gang er nødt til at lære nye strategier, fordi mine hidtidige strategier kan jeg ikke holde til at blive ved med at bruge.

Jeg er klar over at jeg skal kigge godt og grundigt på mig selv – lære ikke at piske mig selv så hårdt – at det er ok at være nede og mangle kræfter og overskud. Jeg skal lære at tage mindre skridt og passe bedre på mig selv.

My raw side 1

Derfor er de første aktiviteter i mit Projekt ny begyndelse:

  • At stoppe med at kræve at jeg er super kvinde og kan klare alt – at tage imod hjælp
  • At lytte til mig selv og sige fra og håndterer mit frygt for at blive valgt fra
  • At finde en ny bolig
  • At pakke mit hjem ned.

Disse fire aktiviteter ser ikke ud af meget når jeg tænker på hvilke kaos jeg befinder mig i, men jeg ved at den eneste vej ud, er at tage fat fra en ende af og arbejde mig gennem med små skridt. Det er min plan for “How do I cope my project new beginning”.

My raw side 5

Der er kun en måde at overkomme store udfordringer og vanskeligheder på og det er ved at tro på sig selv.

My raw side 11

Jeg er heldig fordi jeg har en skøn familie og gode veninder som gerne vil hjælpe mig. Jeg er også en stærk person, jeg skal bare lære at anvende min styrke på at hjælpe mig og ikke blot til at lægge sager i rygsækken for at løbe hurtigt videre.

ILYG

/Angel

English Translation

 

Hello Style Hunter

If you lately have followed the blog, then you know that I feel Defeated and if I were a ludo pawn then I was sent home. Fortunately, there’s still some fighting spirit left in me and therefore I told here that I have launched Project New Beginning.

Now the big question is “How do I cope my project new beginning”. I can guarantee you that it’s not easy, I do not like having to admit that I can not use my previous strategy, which was “suck it up – and move on.” That strategy is not an option, because I am overwhelmed and my whole life lays in ruins.

As I said, I share this with you because I know I’m not the only one to go through a very difficult time. I know that life offers ups and downs, and I’ve certainly met my share of downs. So it is not because I am a complete beginner. The difference is that this time I have to learn a new strategie because my previous strategies I can not bear to continue to use.

I realize that I need to look thoroughly at myself – learn not to flog myself so hard – that it’s okay to be down and lacking strength and energy. I must learn to take small steps and take better care of myself.

Therefore, the first activity in my Project New Beginning:

  • To stop requiring that I’m super woman and can handle everything – to accept assistance
  • To listen to myself and say no and handle my fear of being selected from
  • Finding a new home
  • To pack my home down for upcoming relocating.

These four activities does not look like much when I think of the chaos I find myself in, but I know that the only way out, is to start at the beginning and work my way through with small steps. It is my plan for “How do I cope my project new beginning”.

There is only one way to overcome great challenges and difficulties and it is by believing in youselve.

I am lucky because I have a wonderful family and good friends who want to help me. I am also a strong person, I just have to learn to use my strength to help me and not just to put matters in the backpack and not to run fast toward next problem.

ILYG

/ Angel

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.