Getting my life on track

Hej Style Hunter

life on track

Getting my life on track, ja det har jeg efterhånden gjort. Hvis jeg skal gøre status på 2016, så er jeg flyttet og efterhånden kommet helt på plads. Ok – lige pt. har jeg mit Closet stående i min stue, fordi jeg får skiftet fjernvarmerørene, som ligger i gulvet i mit Closet.

life on track

Jeg har fået bloggen op at køre i fuld fart med to daglige indlæg og jeg passer mit fuldtidsjob samtidig. Jeg synes også jeg er kommet gennem det værste oven på skilsmissen, selvfølgelig har jeg stadig dage hvor det ikke er helt så sjovt som jeg kunne ønske det var.

life on track

Men jeg kan jo heller ikke forvente at 17 år lukkes og slukkes med et klik. Jeg er også blevet helt mig selv oven på min stress. Det vil jeg så sige var en virkelig hård omgang at komme gennem. Derfor kan jeg heller ikke lade være med at reflekterer over hvordan jeg passer bedre på mig selv og undgår at brænde mit lys i begge ender og på midten.

life on track

En ting er helt sikkert det er vigtigt at jeg lytter til min krop og sørger for at den får lejlighed til at slappe af og samle kræfter. Det at drive en blog som min kræver meget arbejde samtidig med jeg har et krævende fuldtidsjob.

life on track

Derfor har jeg også lovet mig selv at det er ok ikke hver dag at poste to daglige indlæg, hvis jeg føler at det bliver for meget. Selv om jeg holder virkelig meget af at blogge, så er det stadig kun en interesse – et frirum hvor jeg kan udfolde min kreative sider.

life on track

Heldigvis så har jeg lært at når min lyst til at læse bøger træder i baggrunden er det det første tegn på at jeg skal geare lidt ned. Faktisk er det min kreativitet som det første der bliver påvirket når jeg nærmer mig et lidt for højt stress niveau.

Skal jeg opsummerer på mit liv lige nu er jeg faktisk stolt af mig selv, stolt af hvordan jeg har klaret at få mit liv tilbage på sporet og fundet min indre glæde frem igen. Jeg ser stadig lyst på fremtiden og tænker at resten af 2016 kun kan blive fantastisk.

life on track

Du ønskes en dejlig aften samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen i morgen.

 

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

Getting my life on track, yes that I have now done. If I have to take a look at my 2016 so far,  I have moved and gradually gotten every thing in place. Ok – just pt. I have my Closet standing in my living room, because I am getting the district heating pipes changed, located in the floor of my Closet.

I’ve got the blog up and running at full speed with two daily posts and I at the same time manage a full-time job. I also think I have come through the worst top of divorce, of course, I still have days where it’s not quite as fun as I could wish it were.

But I can not expect that 17 years are closed and off with a click. I have also been quite myself on top of my stress. Which I will say was a really tough game to get through. Therefore, I can not help but reflect on how I take better care of myself and avoid burning my candle at both ends and the middle at he same time.

One thing is certain, it is important that I listen to my body and make sure that it has the opportunity to relax and gather strength. The running of a blog as my requires much work while I have a demanding full-time job.

Therefore, I have promised myself that it’s okay not every day to be  posting two daily posts, if I feel that it is too much. Although I really love blogging,  it is still only an interest – a free space where I can develop my creative side.

Fortunately, I have learned that when my desire to read books slide into the background, it is the first indication that I need to gear down a bit. Actually, it is my creativity that is  the first to be affected when I approach a little too high stress level.

Must I sums up my life right now I’m actually proud of myself, proud of how I’ve managed to get my life back on track and found my inner joy out again. I still see a bright future and thinking that the rest of 2016 can only be fantastic.

Wishing you a lovely evening while I look forward to see you again tomorrow.

ILYG

/ Angel

 

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.