The power of red

Hej Style Hunter

The Power of red 2

Dagens styleangel inspirerer med “The power of red”, egentlig havde jeg tænkt jeg ville style en smuk rød kjole, en blev så alligevel enig med mig selv om at det var for meget rød til dagens humør.

Rød er en virkelig stærk og opmærksomheds krævende farve, det kan derfor være svært at føle sige helt ok med et all red outfit. Jeg kan rigtig godt lide rød, men jeg var altså ikke i humør til et all red outfit i dag.

The Power of red 8

 

Det siges at farven rød ofte er forbundet med ordet stop. Det er en varm farve, der kan fremkalde en stærk følelse af lidenskab, begær, sex, energi, blod og krig. Den røde farve er en varm og positiv farve, som forbindes med vores fysiske behov og vores vilje til at overleve. Farven rød symboliserer en stærk og kraftfuld maskulin energi og er en sporty farve, som mange bilproducenter vælger at fremvise deres udstillings biler i. Den røde farve udtrykker pionerånd og ledelsesmæssige kvaliteter og fremmer ambitionsniveau og beslutsomhed.

The Power of red 4

 

Farven rød indikerer styrke og vedholdenhed. Den kan øge selvtilliden hos dem, der er generte eller mangler viljestyrke. Den røde farve signalerer fysisk bevægelse og giver os livskraft. Den er seksualitetens farve og kan stimulere dyb og intim lidenskab i os, som kærlighed og sex på den positive side, eller hævn og vrede på den negative side.

At være omgivet af for meget rød kan gøre os irriterede, ophidsede og i sidste ende vrede. For lidt rød kan gøre os forsigtige, manipulerende og bange. I østlige kulturer, såsom Kina, står farven rød for held og lykke. Selvom tiderne skifter og mange kinesiske brude i dag er klædt i hvidt, er rød traditionelt farven ved bryllupper. I indiske kulturer symboliserer den røde farve renhed og bruges ofte i deres brudekjoler.

The Power of red 7

 

Lys rød symboliserer glæde, seksualitet, lidenskab, følsomhed og kærlighed.

Pink signalerer romantik, kærlighed og venskab. Derudover fremhæver den kvindelige kvaliteter og opfordrer til passivitet.

Mørkerød forbindes med energi, viljestyrke, raseri, vrede, lederskab, mod, længsel og ondskab.

Rødbrun associeres med høst og efterår, og den brunlige farve fremhæver maskuline kvaliteter.

Det siges at farven rød påvirker os sådan her:

  • Øger din entusiasme
  • Stimulerer energi og kan øge blodtrykket, give hjertebanken og forhøjet puls
  • Opfordrer til handling og øger din selvtillid
  • Giver en følelse af sikkerhed og beskyttelse mod frygt og angst

Jeg kan kan ikke umiddelbart nikke genkendende til den påvirking men må indrømme at den røde farver booster mit humør og min energi. Bliver ud påvirket af den røde farven? hvis du gør, hvordan påvirker den røde farve dig?

The power of red 11

Dagens outfit er peblum top fra Gina Tricot, nederdel fra Gina Tricot, øreringe fra Glitter, halskæde fra Pieces Julie Sandlau, armbånd by Biehl og Glitter, ur fra Skagens ure samt ringe fra Wictorias Candy.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Fashion legen begynder i dit closet)

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

Today’s style angel inspires with “The power of red”, actually I had thought I would style a beautiful red dress, but I was more in a  still mood and agreed with myself that it was too much red for today’s mood.

Red is a really strong and attention-demanding color, it can be difficult to feel it quite ok with an all-red outfit. I really like red, but I was so not in the mood for an all-red outfit today.

It is said that the color red is often associated with the word stop. It is a warm color that evokes a strong sense of passion, lust, sex, energy, blood and war. The red color is a warm, positive color, associated with our physical needs and our will to survive. The color red symbolizes a strong and powerful masculine energy and a sporty color that many automakers choose to showcase their exhibition cars in. The red color expresses the pioneering spirit and leadership qualities and promotes ambition and determination.

The color red indicates the strength and persistence. It can increase self-confidence of those who are shy or lacking willpower. The red color indicates physical movement and gives us vitality. It is sexuality color and can stimulate deep and intimate passion in us that love and sex on the positive side, or revenge and anger on the negative side.

Being surrounded by too much red can make us irritable, agitated and ultimately anger. Too little red can make us careful, manipulative and scared. In Eastern cultures, such as China, is the color red for good luck. Although times change and many Chinese brides today are dressed in white, red is traditionally the color at weddings. In Indian cultures symbolizes the red color purity and is often used in their wedding dresses.

Light red symbolizes joy, sexuality, passion, sensitivity and love.

Pink signals romance, love and friendship. Additionally, highlights the female qualities and encourages passivity.

Dark red is associated with energy, willpower, rage, anger, leadership, courage, longing and evil.

Reddish brown is associated with harvest and autumn, and the brownish color highlights the masculine qualities.

It is said that the color red affects us like this:

  • Increases your enthusiasm
  • Stimulates energy and can increase blood pressure, cause heart palpitations and increased heart rate
  • Calls for action and increases your confidence
  • Provides a sense of security and protection against fear and anxiety

I can not immediately recognize the påvirking but must admit that the red color boosts my mood and my energy. Being out influenced by the red color? if you do, how does the red color you?

Today’s outfit is peblum top from Gina Tricot, skirt from Gina Tricot, earrings from Glitter, necklace from Pieces Julie Sandlau bracelets by Biehl and Glitter, watch from Skagen watches and rings from Wictorias Candy.

I wish you a nice day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (Fashion game starts in your closet)

/ Angel

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.