Style Core? do I have one?

Hej Bloggie

unnamed (68)

Hvor er jeg glad for at se dig, fordi det betyder at du gerne vil med på rejsen. I går pakkede vi vores nysgerrighed og gå på mod og i dag står vi så på den sti som skal føre dig frem til netop din personlige stil.

Jeg har før skrevet om de 6 stilkerner, og de er stadig de stilkerne vi skal end op med at hænge vores stil op på det landkort som jeg kalder de 6 stilkerner. Du skal landkortet som en mulighed for at navigerer i de mange stilarter.

Men før vi kigger mere på de 6 stilkerner, vil jeg bede dig tage et stykke papir og besvare følgende spørgsmål:

  1. Hvem er dit eller dine stil ikoner? Du kan både tænke på kendte og ukendte personer.
  2. Hvad er det ved disse stilikoners stil som du godt kan lide? Er deres tøjstil klassisk, feminin, rå, boheme eller afslappet?
  3. Hvilket outfit (et eller flere) har du følt dig bedst tilpas i? Hvad kendetegner dette/disse outfit?
  4. Hvilke outfit (et eller flere) har du fået flest komplimenter for at bære? Hvad kendetegner dette/disse outfit?

Brug god tid til at tænke over spørgsmålene og skriv svarene ned, fordi vi vender tilbage til netop disse spørgsmål igen.

Er du klar til at finde din unikke stil? det håber jeg du er, fordi du vil på denne rejse også blive udfordret til at bevæge dig uden for din egen komfort zone. Ligesom vi også vil kigge på de begrænsninger vi har det med at sætte for os selv.

Under alle omstændigheder skal du glæde dig, fordi det er meningen det skal være sjovt og du skal have det godt med dig selv.

I morgen vil jeg besvare de 4 spørgsmål sådan som de er for mig herefter vil jeg de næste 6 dage dykke ned i hver af de 6 stilkerner, således du får en mulighed for at lære dem at kende.

Jeg håber du stadig har mod på at følge med på rejsen mod personlig stil. Jeg er sikker på du ikke vil fortryde at du rejser med.

Dagens outfit er endnu en gang fra Instagram Fashion challenge #stylememay hvor temaet i dag er “mixing prints & pattern.

Denne challenge og nogle af de kommende er næsten lidt angst provokerende for mig, fordi jeg har bildt mig selv ind at alt for meget mønster ikke passer til mig og min figur. JEg er for kurvet og for kort og vil komme til at se konet ud. Men en challenge er en challenge, så selvfølgelig sprang jeg ud i det. Og du har ret, jeg overlevede og faktisk synes jeg at looket er rigtig fint.

Jeg skulle bare lige vænne mig til det. Det er en god pointe at have med på rejsen, at det er godt at bevæge sig uden for komfortzonen, det er her der virkelig sker ting og sager med din egen opfattelse og oplevelse – det er her udviklingen sker.

unnamed (69)

 

Dagens outfit er cropped top fra HM, nederdel Gina Tricot, stiletter fra Bianco, blazer fra HM, clutch Carlend Cph, øreringe Zencille, halskæde HM, armbånd By Biehl, JEWLSCPH, Black Desing, blandet guld samt ringe fra Pieces Julie Sandlau.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og velkommen på rejsen. Jeg glæder mig til at dele rejsen med dig – vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Bloggie

Oh my I am glad to see you here igan, because it means you want to travel with me on this journey . Yesterday we packed our curiosity and go on and today we looked at the path that will lead you up to your particular personal style.

I have previously written about the 6 style cores, and they are still the core style than we should stop hanging our style up on the map which I call the 6 style cores. You must map as an opportunity to navigate the many styles .

But before we look more at the 6 style kernels, I ask that you take a piece of paper and answer the following questions :

Who is your or your style icons ? You can both think of known and unknown people .
What is it about these stilikoners style that you like ? Is their clothing style classic , feminine, raw, bohemian or casual ?
Which outfit ( any ) have you felt most comfortable in ? What characterizes this / these outfit ?
Which outfit ( one or more ) you have received the most compliments for wearing ? What characterizes this / these outfit ?
Use plenty of time to think about the questions and write down the answers , because we return to exactly these questions again .

Are you ready to find your unique style ? I hope you are, because you’re going on this trip also be challenged to move outside your comfort zone. We will also look at the limitations we tend to put ourselves.

In any case, you will enjoy because it ‘s supposed to be fun and you should feel good about yourself.

Tomorrow I will answer the four questions as they are for me then I will the next 6 days dive into each of the 6 cores style , so you get a chance to get to know them .

I hope you still have the courage to follow the journey of personal style. I’m sure you will not regret that you travel with .

Today’s outfit is once again from Instagram Fashion Challenge # stylememay where the theme today is ” mixing prints & pattern .

This challenge and some of the future is almost a little anxiety-provoking for me because I have talked myself into that too much pattern does not fit me and my figure . I’m too curvy and too short and will get to see konet out . But a challenge is a challenge , so of course I jumped right into it. And you’re right , I survived and actually I think that look is really nice .

I just needed to get used to it . It is a good point to take along on the trip, it is good to move outside the comfort zone , this is where there really are things happening with your own perception and experience – this is where development takes place .

Today’s outfit is cropped top from HM, skirt Gina Tricot, stilettos from Bianco, blazer from HM, clutch Carlend Cph , earrings Zencille , HM necklace , bracelet By Biehl , JEWLSCPH , Black Desing , mixed gold and rings from Pieces Julie Sandlau.

I wish you a nice day and welcome to the journey . I look forward to sharing the journey with you – see you again tomorrow.

ILYG

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.