Smitten in stripes

Hej Style Hunter

Smitten in stripes  7

Dagens styleangel er åbenbart blevet forelsket – i hvert fald inspirerer den lille styleangel med “Smitten in stripes”. Men er vi alle ikke en lille smule Smitten in stripes?

Smitten in stripes  5

Jeg må indrømme at jeg er Smitten in stripes. Jeg synes det er en smuk klassisk stil, som ikke er til at komme uden om. Selvfølgelig er striber mere eller mindre oppe i tiden og i næste sæson er de klassiske striber tilbage, så vi kan godt begynde at glæde os.

Smitten in stripes  2

Da jeg skulle vælge dagens stribede item, synes jeg det var på sin plads at jeg valgte denne smukke kjole, som jeg måtte jagte gennem længere tid før det lykkedes at blive den lykkelige ejer af.

Kjolen er ganske enkel og så alligevel ikke, jeg synes det er super stylish med de sorte og hvide striber for oven og for neden.

Smitten in stripes 1

Og selvfølgelig er det lige en kjole efter mit hoved, som på smukkeste vis fremhæver min talje og figur.

Egentlig er det lidt sjovt med de der personlige regler, en gang fortalte jeg mig selv at jeg kun kunne bære korte kjoler. Fordi jeg sagde at når man ikke er så høj er det ikke en god længde fordi den gør mig kortere.

Men så begyndte jeg målrettet at arbejde med min stil, og blev enig med mig selv om at jeg ikke skulle begrænses af fjollede regler. Jeg begyndte at gå med midikjoler og jeg synes selv at jeg sagtens kan bære dem. Selvfølgelig er det vigtigt at kjole er kropsnær fordi jeg har brug for optisk at se lang ud. Men den slags kjoler findes der heldigvis mange af.

Begrænser du din stil af personlige regler? hvis du gør, hvilke regler bremser dig?

Smitten in stripes  4

Dagens outfit er kjole fra HM, heels fra Nelly, øreringe og halskæde ukendt, armbånd by Biehl og Glitter, ur fra INVICTA samt ringe fra Wictorias Candy.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Fashion legen begynder i dit closet)

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

Today’s style angel is evidently been in love – at least inspires the little styleangel with “Smitten in stripes”. But aren’t  we all a little smitten in stripes?

I must admit that I am Smitten in stripes too. I think it’s a beautiful classical style, which is not to get around. Of course, stripes more or less in vogue and next season is the classic stripes are back so we can begin to look forward.

When I had to choose today’s striped item, I think it was appropriate that I chose this beautiful dress that I had to hunt for a long time before I managed to become the happy owner of.

The dress is very simple and yet not, I think it’s super stylish with the black and white stripes at the top and bottom.

And of course it is just a dress for my head, which beautifully accentuates my waist and figure.

Actually it’s a little fun with that personal rules, once I told myself that I could only wear midi dresses. Because I said that when one is not so high, it is not a good length because it makes me apear short.

But then I started targeted to work with my style, and agreed with myself that I should not be limited by silly rules. I started going with midi dresses and I think now that I can easily wear them. Of course it is important to dress is skin-tight because I need to optically look long. But the kind of dresses Fortunately, there are many.

Do you limit your style by some personal rules? if you do, what rules do you have?

Today’s outfit is dress from HM, heels from Nelly, earrings and necklace unknown bracelet by Biehl and Glitter, watch from INVICTA and rings from Wictorias Candy.

I wish you a nice day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (Fashion game starts in your closet)

/ Angel

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.