My best feature

Hej Style Hunter

My best feature 6

Hvor er du smuk ! synes du selv du er smuk? eller har du svært ved at få øje på dine egen skønhed? hvis du synes det er svært at se din egen skønhed, kan du med hjælp fra krops typerne få hjælp til at se din egen skønhed. Dagens post handler netop om at fremhæve din skønhed – dagens styleangel inspirerer med “My best feature”.

Det er nemlig sådan at alle mennesker har noget der er smukt, det handler bare om at få øje på det og så eller style dine looks, så din smukkeste fortring bliver understreget.

Jeg har skrevet om alle 12 krops typer og der er også en som passer til dig.  Min krops type er timeglasset – eller efter jeg har tabt mig en hybrid mellem timeglasset og søjlen.

Søjlen skal være opmærksom på at skoene bør have en smal hæl til at spille sammen med dine slanke ben. Strategisk placerede læg på en kjole vil rette alles øjne mod din talje. Bukser med svaj giver modvægt til dine bryster, så du ser mindre tung ud i toppen.

Og timeglasset skal være opmærksom på at have en garderobe som består af tætsiddende V-hals-cardiganer og pencilskirts. Timeglasset skal undgå stiletter, vælg sko med rundet snude eller peep-toe.

Det betyder derfor at min garderobe skal indeholde tætsiddende V-hals-cardiganer og pencilskirts og skabe fokus omkring talje med et bælte eller Strategisk placerede læg på en kjole.

Som du kan se kan to kropstyper godt smelte sammen til en hybrid som matcher hvordan du ser ud. Når du kender din kropstype, ved du hvordan du skal style dine look, jeg skal f.eks. sørge for at mine outfit er figur tætte og at de skaber fokus på min talje. Hvad skal du være opmærksom på og hvordan skal dine outfit styles?

My best feature 4

Mit fortrin er min talje og derfor har jeg til dagens outfit valgt en peblum top som understreger min talje. Jeg har tilsat et par hvide ripped jeans og et par sling back wedge.

My best feature 8

 

Min stilkerne er feminin, derfor har jeg valgt en feminin blonde peblum top.

At finde din stilkerne hjælper dig til at hvide hvilken stil du der er lige dig – altså om du er til blonder, klassiske skjorter eller til afslappede t-shirt og sweat shirts. Jeg har tidligere skrevet om de forskellige stil kerner her.

My best feature 7

Jeg har tilsat en fin klassisk jakke til dagens outfit fordi jeg gerne vil understrege de feminine, når nu jeg har jeans på.

Med hjælp fra krops typerne, kan du lære at skabe outfit som altid komplimenterer dig og din krops type, og dermed hjælper dig med at fremhæve din skønhed. Med hjælp fra stilkernerne, kan du sikre dig at du altid føler dig godt tilpas i dit outfit og spare dig for ærgrelige fejlkøb, fordi du altid ved hvilken stil du skal købe og hvad der passer til dig og dine stil.

My best feature 1

Dagens outfit er blonde peblum top fra Gina Tricot, ripped jeans fra HM, jakke fra Vero Moda, wedge fra HM, øreine fra Pieces Julie Sandlau, halskæde fra Chanti og MAwli, armbånd Pieces Julie Sandlau, Månesten og Kobra samt ur fra Skages ure og ringe fra Victorias Candy.

Jeg ønsker dig en smuk dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Fashion legen begynder i dit closet)

/Angel

English Translation

Hi Style Hunter

Oh my –  you are very beautiful! do you think you are beautiful? or do you find it difficult to spot your own beauty? if you think it’s hard to see your own beauty, you can with the help of body types to help you see your own beauty. Today’s post is all about highlighting your beauty – today’s style angel inspires with “My best feature.”

The fact is that everyone has something that is beautiful, it’s just about see it and so or style your looks, so your beautiful ring fort is emphasized.

I’ve written about all 12 body types and there is also a right for you. My body type is the hourglass – or after I’ve lost a hybrid between the hourglass and the column.

The column should be aware that the shoes should have a narrow heel to play along with your slender legs. Strategically placed pleats on a dress will correct all eyes toward your waist. Flares give balance to your breasts so you look less heavy off the top.

And the hourglass should be aware of to have a wardrobe that consists of tight-fitting V-neck cardigans and pencilskirts. The hourglass should avoid heels, choose shoes with rounded toe or peep-toe.

It therefore means that my wardrobe should contain tight V-neck cardigans and pencilskirts and create focus around the waist with a belt or Strategically placed pleats on a dress.

As you can see, two body types well merge into a hybrid that matches how you look. Once you know your body type, you know how to style your look, I must, for example. make sure that my outfit is tight and figure that they create focus on my waist. What should you be aware of and how should your outfit styles?

My priority is my waist and therefore I have to today’s outfit chosen a peblum top which emphasizes my waist. I have added a couple of white ripped jeans and a pair of sling back wedge.

My style core is feminine, therefore I have chosen a feminine lace top peblum.

Finding your style core helps you to white which style you are just you – that is if you are into lace, classic shirts or casual t-shirts and sweat shirts. I have previously written about the different style cores here.
I have added a fine classic jacket to today’s outfit because I want to emphasize the feminine, now that I have jeans on.

With the help of body types, you can learn to create outfit as always compliment you and your body type, and thus helps you to highlight your beauty. With the help of style cores, you can ensure that you always feel comfortable in your outfit and save you fret just mis-selling, because you always know what style you should buy and what suits you and your style.

Today’s outfit is blonde peblum top from Gina Tricot, ripped jeans from HM, jacket from Vero Moda, wedge from HM, øreine from Pieces Julie Sandlau necklace from Chanti and MAwli, bracelets Pieces Julie Sandlau, Moonstone and Kobra and watch from Skages watches and rings from Victoria Candy.

I wish you a beautiful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (Fashion game starts in your closet)

/ Angel

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.