Let’s delve into the core style Classic / Elegant

Hej Style hunter

unnamed (88)

Hvis du er ny på bloggen eller det blot er et par dage siden du sidst har besøgt bloggen, vil jeg jeg resumerer, at bloggen har justeret sin kurs i en retning mod at fokuserer mere på stil end på tidens trend.

Det betyder ikke at jeg ikke stadig vil fortælle dig om tendenserne i sæsonen eller andre fashion nyhedder. Det betyder blot at jeg vil forsøge at formidle hvordan du kan finde din personlige stil samt give tips og tricks til hvordan du kan skabe stilfulde outfits som passer til din personlige stil.

Jeg har derfor oprettet en ny kategori, som hedder “style”. Alle mine indlæg om hvordan du finder din personlige stil og indlæg med tips og tricks til stilfulde outfit vil blive tilknyttet kategorien “style”. På den måde kan du let finde dem igen, hvis du gerne vil læse et indlæg igen eller hvis det er et stykke tid siden du har været på besøg her.

Derfor har jeg også besluttet af vi kan udnævne os selv som Style hunters.

I dag skal vi, som jeg lovede i går dykke ned i stilkernen “klassisk / Elegant som kan defineres ved:

  • Figursyet tøj med fokus på linjer, snit og kvalitet i materialevalget
  • Tit inspireret af mændenes univers – jakker, bukser, nederdele i let konservative snit Typiske styles er trenchcoaten, jakkesættet, den lille sorte kjole, den hvide herreskjorte osv.

Jeg har tidligere fortalt om forårets tendens “gentlewoman” som netop bygger på den klassisk /Elegante stilkerne.

Man kan sagtens mixe to stilkerner i ét look, sådan som jeg har gjort i look’et på billederne neden for.

unnamed (38) unnamed (39)

 

Netop fordi min stilkerne først og fremmest er feminin / romantisk har jeg tilsat en meget feminin skjorte til dette look. En mere klassisk skjorte ville dreje look’et mere i retning mod det Klassiske / Elegante look.

For at finde ud af om din stilkerne matcher den Klassisk / Elegante stilkerne, skal du sammen ligne dine svar på spørgsmålene fra i går og vurderer om dine svar matcher outfit der er inspireret af mændenes look og de meget klassiske og enkle jakkesæt, kjoler, nederdele og skjorte. Om du bedst kan lide de enkle og rene linjer.

Passer dine svar ikke til denne beskrivelse skal du ikke fortvivle, der er 5 andre stilkerner og jeg er sikker på at en af de 6 stilkerner eller et miks af to stilkerner vil matche dine svar.

Dagens tip:

En af hemmelighederne bag god stil er at du skal føle dig godt tilpas i det du har på. Kend din krop og hvid hvad som klæder dig og passer til din livsstil. Føler du dig ikke tilpas i et pencilskirt, cropped top og stilletter, skal du gå hjem og klæde om.

Dagens outfit er også fra Instagram Fashion Challenge #stylememay,hvor dagens inspiration er “Not to mellow yellow”. Jeg valgte en neon gul nederdel som jeg gave et tvist med leopard skjorte og stilletter. På den måde blev den neongule den dominerende farve som den eller let ville være blevet.

unnamed (89)

Dagens outfit er skjorte fra HM, spansk nederdel, stilletter fra Nelly, clutch fra Markberg, øreringe fra Zencille, halskøde fra Pieces Julie Sandlau, armbånd By Biehl, JEWLSCPH, Black Desing, blandet guld og eget design samt ringe fra Pieces Julie Sandlau.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen, hvor vi skal kigge på stilkernen afslappet / casual.

ILYG

English Translation

Hello Style Hunter

If you’re new to the blog or just a few days since you last visited the blog, I wish I summarize that the blog has adjusted its course in a direction towards focusing more on style than on current trends.

This does not mean that I still will tell you about the trends of the season or fashion nyhedder . It just means that I will try to convey how you can find your personal style as well as provide tips and tricks on how to create stylish outfits that fit your personal style.

I have therefore created a new category called ” style” . All my posts on how to find your personal style and posts with tips and tricks for stylish outfit will be assigned to the category ” style” . That way you can easily find them again if you would like to read a post again or if it’s been a while since you ‘ve been visiting here .

I think we official can appoint ourselves as Style Hunters.

Today , as I promised yesterdaywe shall delve into the core style ” classic / elegant as can be defined by :

  • Form-fitting clothing , focusing on lines , cuts and quality in the choice of materials
  • Often inspired by the men’s universe – jackets, pants, skirts slightly conservative cuts Typical styles is the trench coat , suit , the little black dress , the white men’s shirt , etc.

I have previously talked about spring trend ” gentlewoman ” which are only based on the classical / Elegant style core.

One can easily blend two style cores in one look , as I’ve done in the look at the pictures below.

Because my style core primarily feminine / romantic , I have added a very feminine shirt for this look. A more classic shirt would rotate the look more towards the Classic / Elegant look.

To find out if your style core matches the Classic / Elegant style kernel, you need together like your answers to the questions from yesterday and evaluate your answers match the outfit inspired by the men look and very classy and simple suits, dresses, skirts and shirt . About you like the simple and clean lines.

Fits your answers no to this description do not despair , there are 5 other style cores and I’m sure that one of the 6 cores style or a mix of the two cores style will match your answers.

Tip of the day :

One of the secrets of good style is that you feel comfortable in what you are wearing. Know your body and white what that suits you and fits your lifestyle . Do you feel uncomfortable in a pencil skirt , cropped top and stilettos , go home and dress on .

Today’s outfit is also from Instagram Fashion Challenge # stylememay where today’s inspiration is “Not to mellow yellow ” . I chose a neon yellow skirt which I gift a dispute with leopard shirt and stilettos . In this way, the neon yellow the dominant color as the light or would have been .

Today’s outfit is the shirt from HM , Spanish skirt, stilettos from Nelly , clutch from Mark Berg , earrings from Zencille , halskøde from Pieces Julie Sandlau , bracelets By Biehl , JEWLSCPH , Black Desing , mixed gold and own designs and rings from Pieces Julie Sandlau.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow when we look at the core style casual / casual .

ILYG

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.