It is about time for my June Fav looks.

Hej Style Hunter

Rock the Shorts 3

Ja det er rigtigt, det er på tide at jeg viser hvilke looks jeg har valgt som mine favorit looks fra Juni. Hvis du også følger bloggen på Instagram så har du set jeg har offentliggjort mine favoritter der, jeg manglede bare at gøre det her på bloggen også.

Lige i øjeblikket er jeg overmandet og virkelig træt, lang ind i sjælen. Sandheden er den at jeg har været alt for tæt på den farlige stress. Heldigvis har jeg fået andre arbejdsopgaver, men man bliver desværre ikke lige så hurtig klar igen som jeg kunne ønske mig.

Over worked smiley

 

Ud over at jeg er træt og har det svært med at huske, så er jeg også generelt meget trist og jeg bliver desværre hurtigt ked af det.

Jeg bliver ked at at jeg har tilladt mig selv at komme alt for tæt på den farlige stress igen. Og jeg bliver ked af det når jeg ikke kan klare at blive presset.

Her den anden dag, skulle jeg samle et Thomas tog bane til mine børnebørn, men fordi jeg ikke lige kunne huske hvordan den skulle samles og fordi jeg ikke kunne overskue at samle den blev jeg ked af det. Så sidder jeg her og tænker, hvad sker der lige for det? at blive ked af en så simpel og uvæsentlig ting. Men jeg ved det jo godt – det er resultatet af at jeg har været for tæt på stress.

Så nu prøver jeg at minde mig selv  om at jeg ikke er svag, men at jeg har været stærk alt for længe. Det er faktisk en god ting at huske på, når man er ramt af stress.

Derfor kan det også godt være at der er lidt udfald i mine hverdags indlæg. Det håber jeg du vil bære over med, jeg håber snart jeg er oven på igen.

Har du prøvet at have stress? hvordan kom du hurtigt oven på igen?

Jeg ønsker dig en smuk dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Det er ok ikke at være super kvinde hele tiden)

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter
Yes that’s right, it’s time that I show what looks I have chosen as my favorite looks from June. If you follow the blog on Instagram as you have seen, I have published my favorites that I was missing just to make it here on the blog too.

Right now I’m overwhelmed and really tired, long into the soul. The truth is that I have been too close to the dangerous stress. Fortunately, I got another job, but you are not as fast fit again as I could wish.
Besides I’m tired and it’s hard to remember, I’m also generally very sad and I will unfortunately quickly upset.

I am sorry that I have allowed myself to get too close to the dangerous stress again. And I get sad when I can not manage to be pressed.

The other day, I had to pick a Thomas train track for my grandchildren, but because I just could not remember how it was assembled and because I could not handle to pick it, I was sad. So I’m sitting here thinking, what’s going right for it? being upset as simple and unimportant things. But I know it so well – it is the result of that I have been too close to the stress.

So now I try to remind myself that I am not weak, but I have been strong for too long. It’s actually a good thing to keep in mind when you are affected by stress.

Therefore, it may also well be that there is little outcome in my everyday speech. I hope you will bear with, I hope soon I’m on top again.

Have you tried to have stress? how did you get quickly on top again?

I wish you a beautiful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (It’s OK not to be super woman all the time)

/ Angel

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.