Fashion versus style

Hej Bloggie

unnamed (83)

Som jeg nævnte her i ugen, vil jeg prøve at dreje min blog mere i retning mod stil og styling af outfit. Det vil jeg gøre af to grunde, den ene er fordi det er det som interesserer mig og den anden grund er at det er netop vores individuelle stile som adskiller os fra hindanden.

Forskellen mellem fashion og stile er. at fashion er i tøjet og stile er i bæreren.
Mode bevæger sig i cyklusser baseret på den kollektive sociale stemningen i befolkningen. Fashion er en måde at sikre vi passer ind i flokken hvor stil er et individuelt særpræg- en måde at vise hvem vi er.

Stil er en unik blanding af ånd og stof -. “Ting” din personlige identitet er pålagt, og skabt gennem den fysiske verden
Stile er en måde at fange noget levende, hvilket fungerer en erklæring om os selv uden at sige noget, at tale gennem tøjet. Stil er, hvad alle fashionista’er virkelig ønsker, når de stræber efter at være “moderne” (medmindre selvfølgelig, det alene er for at købe noget for sin værdi som et statussymbol … men selv det fungerer som en erklæring.)

Jeg kigger meget på de udenlandske bloggere fordi jeg synes de er utrolig gode til at arbejde med stil. Jeg har sagt det før, jeg mener ikke stil kun er for dem som har råd til at købe det meget dyre designer tøj. Selv i det dyreste designertøj er det muligt at mangle stil, stil handler om at vi kan fornemme personen bag.

Derfor håber jeg at du vil tage med ud på en rejse, hvor du kan finde din stil og hvor du kan blive inspireret. Fordelen er at du kan få glæde af alt det tøj du har og hænger i dit klædeskab.

Faktum er at for de fleste er der store dele af hvad der hænger i klædeskabet som ikke bliver brugt. Og netop at undgå fejlkøb og få fuld glæde af hvad der hænger i skabet er en af sidegevinsterne ved at finde din egen stil.

Så er du klar til at finde din stil og få fuld valuta for hvad der hænger i dit klædeskab? Hvis du kan svar ja, glæder jeg mig til vores rejse. Pak din nysgerrighed og dit gå på mod og lad os komme af sted.

I morgen starter vi med at finde stilkernen.

Dagens outfit er også inspireret af Instagram Fashion challenge #stylememay. I dag er temaet, bring back memories.

Jeg valgte denne skønne hvide kjole fra Dry lake, fordi den minder mig om min elskede mor, som gav det mest dyrebare hun havde til mig. Min mor var altid meget fashionable og stilfuld og min kjole minder mig om hende. Desværre døde min mor da jeg var 16 år.  Billedet af min mor og jeg er fra 1966, hvor jeg er tre år.

unnamed (81)

Dagens outfit er kjole fra Dry Lake, skov fra Even&Odd, taske fra Michael Kors, pandebånd fra Gina Tricot, øreringe fra JEWLSCPH, armbånd By Biehl, JEWLSCPH, Black desing og blandet guld samt ringe fra Pieces Julie Sandlau.

Jeg ønsker dig en pragtfuld dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Bloggie

As I mentioned in this week , I’ll try turning my blog more towards style and styling the outfit. I will do this for two reasons , one is because that is what interests me and the other reason is that it is just our individual styles that sets us apart from each other easily .

The difference between fashion and styles are,  fashion is in the clothes and styles are in the carrier.
Fashion moves in cycles based on the collective social mood of the people . Fashion is a way to make sure we fit into the pack where style is an individual character , a way to show who we are.

Style is a unique blend of spirit and matter – . “Things ” your personal identity is imposed and created through the physical world
Styles are a way to capture something living , which operates a statement about ourselves without saying anything , to talk through your clothes. Style is what all fashionista’er really want when they strive to be “modern” (unless of course , it is only to buy something for its value as a status symbol … but even that serves as a statement. )

I look much on foreign bloggers because I think they are incredibly good to work with style. I’ve said it before, I do not think style is only for those who can afford to buy the very expensive designer clothes. Even in the most expensive designer clothes , it is possible to be lacking style, style is all about , we can sense the person behind .

Therefore, I hope that you will take with you on a journey where you can find your style and where you can be inspired. The advantage is that you can enjoy all the clothes you have and hanging in your wardrobe.

The fact is that for most , there are large parts of what is hanging in the closet not being used. And just to avoid impulse purchases and take full advantage of what’s hanging in the closet is one of the side benefits of finding your own style.

So are you ready to find your style and get full value for what hangs in your wardrobe ? If you can answer yes , I’m looking forward to our trip . Pack your curiosity and your walk of courage and let ‘s go .

Tomorrow we start to find style core.

Today’s outfit is inspired by Instagram Fashion Challenge # stylememay . Today ‘s theme , bring back memories.

I chose this beautiful white dress from Dry lake because it reminds me of my beloved mother , who gave the most precious thing she had for me . My mother was always very fashionable and stylish and my dress reminds me of her. Unfortunately, my mother died when I was 16. The image of my mother and I are from 1966, when I am three years.

Today’s outfit is the dress from Dry Lake Forest from Even & Odd bag from Michael Kors , headbands from Gina Tricot, earrings from JEWLSCPH , bracelets By Biehl , JEWLSCPH , Black desing and mixed gold and rings from Pieces Julie Sandlau.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.