body type the pear

Hej Style Hunter

unnamed (16)

I fortsætter vi med den 5 kropstype pæren. Der er 12 forskellige kropstyper, så du skal ikke fortvivle hvis du endnu ikke har fundet din kropstype. Jeg kan garanterer dig at den dukker op mellem en af de 12 kropstyper.

Jeg vil endnu engang understrege at der er ikke nogen kropstype som er bedre end de andre. Hver kropstype har sine egne fordele som er lette at style og sine egne uhensigtsmæssigheder som er lidt tricky at style.

Men når du først har fundet de små trick du skal bruge for at få flyttet fokus til dine fordele, så vil du opdage det er let at finde items som passer perfekt til dig og din stil. Sammenholder du det med din viden om hvad der er din stilkerne, ja så kan du ikke undgå at skabe outfits som du vil føle dig tilpas i og som vil komplimenterer dig på bedste vis.

I dag skal vi som sagt kigge på kropstypen pære som Trinny og Susannah skriver sådan om:

Pæren

Hvis din kropstype er pæren, handler det om at iføre sig korte jakker og bære den med en lidt længer top

Årsagen til dine bekymringer, når det handler om vægtfordeling, centrerer det sig om de bugnende lår, dine saddeltasker, dem, du ikke kan slippe af med. Så, hvis vi bevæger os længere nedad, kommer vi til dine lægmusker og ankler, der ikke er så skarpt tegnede, som du godt kunne tænke dig. Det er ikke, fordi du er overvægtig. Faktisk kan Pærer være tynde små myr ligesom Trinny, men hendes lår er også, for at være ærlig, meget større end resten af hende. Som vi ser det, har Pæren mange formildende træk – som alle sammen er at finde på overkroppen. Brysterne er ikke store, men de glider til gengæld ubesværet ned i fine stropbluser. Dine arme, tak guderne for dem, er stort set altid perfekt tonede. Ærlig talt, så er det meget svært at udsætte noget på din overkrop. En muskuløs ryg og en lille bitte talje gør dig til en heldig dame. Det er bare fuld fart frem og vise, hvad du har foroven, og så bevare mystikken omkring underetagen.

De vigtigste snit:

Undgå lommer i siden, og gå efter bukser uden lægge. Lige støvler er som sendt fra himlen til at dække læggenes volumen, så du kan bære nederdele og kjoler. Et bælte i frakken fremhæver din talje.

Måske kan du allerede nu fornemme hvorfor, jeg har valgt at tage afsæt i Trinny og Susannahs kropstyper? Hvis du tror det er fordi de hjælper os kvinder med at få vores kvindelighed frem, så har du gættet rigtig. Vi er kvinder og det skal vi være stolte af. OG det kan vi være når vi kender til fiduserne og trickene til at fantastisk ud hver dag.

Dagens tip:

Hav altid en lille sort kjole i dit closet, den kan redde enhver tøjkrise. Den lille sorte kjole er et helt koncept – den er indbegrebet af både sexy og elegant.

Dagens fashion inspiration fra Instagram #junestyleangel anbefaler very you. Alt hvad jeg har i mit closet er selvfølgelig mig, men skulle jeg vælge noget som kunne sammenfattes som essensen af mig, skulle det være en hvid kjole, med flæser og fine detaljer. Derfor faldt mit valg netop på denne skønne kjole jeg fandt i spanien sidste år.

unnamed (17)

Dagens outfit er kjole fra Spanien, ærmeløs blzer fra SNob, sandaler fra Roberto Botella, clutch fra Friis & Co, solbriller ESPRITE, øreringe JEWLSCPH, halskøde Mawli Copenhagen,  armbånd By Biehl, JEWLSCPH, Black design, blandet guld samt ringe fra Pieces Julie Sandlau.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

 

Hello Style Hunter

Today we continue with the 5 body type the pear. There are 12 different body types , so do not despair if you have not found your body type. I can guarantee you that it pops up between one of the 12 body types.

I want to emphasize once again that there is no body type that is better than the other . Each body type has its own advantages which are easy to style and its own inconveniences that are a little tricky to style. It’s all about knowing how to style.

But once you’ve found the little trick you need to shift the focus to your advantage , then you will find it easy to find items that perfectly fits you and your style . Comparing you feel about your knowledge of what is your style kernel , then you can not fail to create outfits that you will feel comfortable in and that will compliment you on the best way.

Today, we , as I said looking at body type the pear as Trinny and Susannah writes this of :

If your body type is the pear , it is about to wear short jackets and wear it with a slightly longer top

The cause of your worries when it comes to weight distribution , it centered on the bulging thighs, your saddlebags , the ones you can not get rid of. So if we move further down , we come to your lægmusker and ankles that are not so sharply drawn that you really would like . It is not because you are overweight . In fact, Pears be thin young fellas like Trinny , but her thighs are also , to be honest , much larger than the rest of her. As we see it , the bulb many graces – all of which can be found on the upper body. The breasts are not large, but they slide in turn easily into fine strap blouses. Your arms , thank the gods for them is almost always perfectly toned . Frankly , it is very difficult to expose something on your upper body . A muscular back and a tiny waist makes you a lucky lady. It is just full steam ahead and show what you have at the top, and then maintain the mystique surrounding the basement.

The main sections :

Avoid side pockets and go for pants without putting. Just boots are a godsend to cover læggenes volume, so you can wear skirts and dresses . A belt coat accentuates your waist .

Maybe you can already sense why I chose to start with Trinny and Susannah’s body types ? If you think it’s because they help women get our femininity forward , then you guessed right. We are women and we should be proud. and we can be when we know the ropes and the tricks to great every day .

Tip of the day :

Always have a little black dress in your closet, it can save any tøjkrise . The little black dress is a whole concept – it is the epitome of both sexy and elegant.

Today’s fashion inspiration from Instagram # junestyleangel recommend very you. Everything I have in my closet is obviously me, but I had to choose something that could be summarized as the essence of me , it would be a white dress with ruffles and fine detail. Therefore, my choice fell just at this beautiful dress I found in Spain last year.

Today’s outfit is the dress from Spain, sleeveless blzer from snob sandals from Roberto Botella , sunglasses Esprite , earrings JEWLSCPH , halskøde Mawli Copenhagen , bracelets By Biehl , JEWLSCPH , Black design , mixed gold and rings from Pieces Julie Sandlau.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.