Body type – cone

Hej Style Hunter

unnamed (7)

På denne dejlige dag skal vi kigge nærmere på Trinny & Susannas kropstype “Keglen”. Hvis du er ny på bloggen eller hvis det er et stykke tid siden du har været forbi sidst, kan jeg fortælle dig at jeg i øjeblikket videregiver mine gode råd til hvordan du kan finde din indre stilkerne og klæde dig efter din kropstype, således at du kan føle du har en god stil som er unik for netop dig og at du derfor kan føle dig godt tilpas.

Husk på det hjælper ikke at forsøge at kamuflere, du skal fremhæve og understrege dine attraktive sider. Du skal få andre til at se den skønhed du besidder.

Jeg er af den overbevisning at vi alle hver i sær besidder skønheden, den skal bare fremhæves.

Tilbage til dagens kropstype som er “Keglen”. Trinny og Susannah skriver:

Hvis din kropstype er keglen, handler det om at bruge taljerede jeans med en smule elastik.

Keglen

Vi har døbt dig Keglen. Du ved, den gammeldags slags, der er lang og slank øverst og så breder sig dramatisk ud i bunden. Du er ikke den klassiske Pære. Hun har saddeltasker og en stor bagdel. For dig ligger problemet længere nede – det er en lår-situation. Du er overbevist om, at det er det eneste, folk lægger mærke til. Det er blevet en besættelse for dig at dække dem til. I dine anstrengelser for at gemme de forbandede lår væk har du udslettet hele din krop. Væk er dine velformede arme, din lille talje, dine fint tegnede ankler. Den nedre del af en krop er så meget nemmere at skjule end store bryster eller en mave, der buler. Overkroppe i den slankere ende giver mulighed for at bære elegante klæder, der ikke samtidig skal skjule buler, og generelt bruger éns bagdel og lår meget mere tid gemt væk under borde og bilrat end overkroppen.

De vigtigste snit:

Alle typer vertikale mønstre på din underkrop får dine lår til at fremstå slankere. Et bredt revers på en jakke drager øjnene mod dine skuldre og fremhæver en velformet overkrop. Dine ben er korte, så du skal gå efter en høj, chunky hæl.

Dagens tip:

Øv dig i at se skønheden i andre mennesker – alle de mennesker som du møder gennem din dag. Denne øvelse vil gøre det lettere også at finde din egen skønhed frem. Du skal blot huske at du skal være lige så imødekommende og kærlig over for dit eget spejlbillede som du er over for dem du i løbet af dagen fandt skønheden hos.

Dagens outfit inspiration fra Instagram fashion challenge #junestyleangel er “I prefer a pencil”. Jeg valgte derfor en pencil nederdel og tilsatte en pastel fersken farvet top. Kombinationen mellem grå og pastelfarven gjorde at looket ikke blev for sødt.

unnamed (8)

Dagens outfit er top fra Gina Tricot, nederdel fra Gina Tricot, heel fra Nelly, taske fra DKNY, solbriller fra Esprite, øreringe fra Pieces Julie Sandlau, halskæde fra Mawli Copenhagen, Pernille Corydon, armbånd By Biehl, JEWLSCPH, Black design, blandet guldsamt ringe fra Pieces Julie Sandlau.

Jeg ønsker dig god fornøjelse med dagens øvelse (finde skønheden) og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Style Hunter

On this lovely day , we need to look at Trinny & Susanna’s body type ” cone ” . If you’re new to the blog , or if it ‘s been a while since you’ve been here last , I can tell you that I now pass on my tips for how you can find your inner style core and dress according to your body type so that you may feel like you have a good style that is unique to just you and that therefore you can feel good about yourself .

Keep in mind it does not help to try to camouflage , you need to highlight and emphasize your attractive sides. You need to get others to see the beauty you possess.

I am of the belief that we are all each of them possesses beauty , it just highlighted.

Back to today’s body type is ” cone ” . Trinny and Susannah writes:

If your body type is the cone , it is about using detailed jeans with a bit of elastic .

We have baptized you cone . You know, the old-fashioned kind that are long and slender top and then spread dramatically in the bottom . You are not the classic light bulb . She has saddlebags and a big bum . For you, the problem is further down – it’s a thigh situation. You are convinced that it is the only thing people notice . It has become an obsession for you to cover them . In your efforts to save the fucking legs off , you have wiped out your entire body. Gone is your shapely arms, your small waist , your finely drawn ankles. The lower portion of a body is so much easier to conceal than large breasts or abdomen bulging . Over carcasses is the slimmer end allows you to wear elegant clothes that do not also need to hide bulges , and generally use one’s buttocks and thighs much more time tucked away under tables and steering wheels than the upper body.

The main sections :

All types of vertical patterns on your lower body get your thighs appear slimmer. A wide lapel of a jacket draws the eye toward your shoulders and highlights a shapely torso. Your legs are short, so you should go for a high , chunky heel.

Tip of the day :

Practice to see the beauty in other people – all the people you meet through your day. This exercise will also make it easier to find your own beauty out. Just remember that you should be just as welcoming and loving to your own reflection as you are with them you during the day found the beauty in .

Today’s outfit inspiration from Instagram fashion challenge # junestyleangel is ” I prefer a pencil .” I therefore selected a pencil skirt and added a pastel peach colored top . The combination of gray and pastel color did that look was not too sweet .

Today’s outfit is top from Gina Tricot, skirt from Gina Tricot, heel from Nelly , bag from DKNY sunglasses from Esprite , earrings by Pieces Julie Sandlau necklace from Mawli Copenhagen , Pernille Corydon , bracelets By Biehl , JEWLSCPH , Black design , mixed gold and call From Pieces Julie Sandlau.

I hope you enjoy the day’s exercise ( find beauty ) and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.