August favorites

Hej Style Hunter

August favourites 4

Ferien er slut og hverdagen har ramt mig. Derfor er jeg også blevet opmærksom på at jeg har snydt dig for mine august outfit favoritter.  Det er ikke i orden og jeg retter straks op på den mangel.

Jeg har nu været gennem mine august favoritter og har valgt hvilke outfit som jeg bedst kunne lide.

Jeg synes altid det både er hyggeligt og lærerigt at evaluerer mine outfits og finde ud af hvad der var super godt og hvad jeg ikke skal gøre igen. Jeg synes øvelsen med at gennemgå månedens outfit og vælge mine favoritter, nogen gange giver mig en form for aha-oplevelse fordi jeg pludselig ser at et look som jeg først troede ramte plet alligevel ikke var så fantastisk og andre som jeg måske ikke synes var noget særligt viser sig at lande blandt mine favoritter.l

At vælge favorit outfit syne jeg er en god måde at arbejde med sin stil. Jeg kan da tydeligt se at min stil bliver bedre og bedre. Hvis jeg kigger på nogle af de første outfits jeg lavede, må jeg indrømme at de ikke tåler sammenligning med de outfits jeg styler i dag.

August favourites 1

Nu er jeg som sagt tilbage i trædemøllen og jeg synes virkelig det er hårdt at komme tilbage til arbejde efter 3 ugers driverliv, det går super hurtigt på arbejde fordi vi virkelig har travlt og har en skarp deadline. Det er lige før mit hoved roterer og jeg kan ikke lade være med at tænke, plejer jeg at arbejde så hurtigt? Men jo – det ved jeg jo at jeg gør, og jeg ved også at allerede i næste uge er jeg atter vant til tempoet. Har du det også på den måde når du kommer tilbage fra ferie?

August favourites 2

 

Jeg skal også lige ind i rytmen med Danmark, bde hvad angår vejr og ikke mindst arbejde og så videre. Synes du også det er svært at komme tilbage til hverdagen efter en dejlig lang ferie? Har du nogen trick til hvordan man hurtigt kommer på bølgelængde med hverdagen igen?

August favourites 7

Var der nogen af mine outfits fra August som var dine favoritter og er dine favoritter blandt mine favoritter?

Jeg ønsker dig en dejlig aften og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Overmandet af hverdagen)

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

The holidays are over and everyday life has affected me. This is why I become aware that I have cheated you of my August outfit favorites. It is not in order and I forthwith up the deficiency.

I have been through my outfits from August and have chosen which outfit I liked best.

I always think that it is both pleasant and instructive to evaluate my outfits and find out what was super good and what not to do again. I think the exercise of reviewing the month’s outfit and choose my fav, sometimes gives me a kind of eye-opening experience because I suddenly see a look that I as first thought would hit home, but yet was not so great and others that I might not think was something especially proves to land among my favorites.

Choosing favorite outfit I believe is a good way of working with your style. I can clearly see that my style is getting better and better. If I look at some of the first outfits I made, I must admit that they are not comparable with the outfits I styler today.

Now When I am back in the treadmill and I really think it’s hard to get back to work after three weeks of vacation, it goes super fast at work because we really are busy and have a sharp deadline. It is just before my head is spinning and I can not help thinking, do I usually work that fast? But yes – I do know that I do, and I also know that as early as next week, I again used to the pace. Do you also that way when you come back from vacation?
I also just into the rhythm of Denmark, both in terms of weather and not least work and so on. Do you also think it’s hard to get back to everyday life after a nice long vacation? Do you have any tricks for how to quickly get in tune with everyday life again?

Was there any of my outfits from August which were your favorites and your favorites among my favorites?

I wish you a lovely evening and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (overpowered by the everyday life)

/ Angel

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.