Stay strong throughout the life

Hej Style Hunter

Stay strong throughout the life 3

Det er vist ingen hemmelighed at jeg har passeret de 50 år? nej det er det da ikke, jeg synes selv jeg gør opmærksom på min alder ind i mellem. I bund og grund så har jeg det også super fint med min alder. Herre gud 52 år er jo ingen alder.

Jeg har det forrygende hvilket nok blandt andet skyldes min omlægning af livsstil til LCHF. Som følge af den livsstil får jeg virkelig mange grøntsager og også en del frugt. Jeg spiser ikke mere kød end jeg altid har gjort, jeg er ikke det store kød spisende menneske. Selvfølgelig får jeg også noget frugt, men her spiser jeg ikke lige så meget fordi jeg skal passe på frugt sukker.

Jeg spiser overhovedet ikke tilsat sukker og heller ikke noget stivelse, som bliver til sukker når kroppen fordøjer det. Jeg har før skrevet om hvor glad jeg er for den omlægning. Jeg kan virkelig mærke på min krop at den takker mig for kun at tilfører godt brændstof. Så selv om jeg har rundet de 50 år og på den måde har nået en alder hvor diverse ømheder og ting og sager burde trykke, ja så føles min krop som den altid har gjort.

Selv om jeg lever sundt, spiser jeg også dagligt vitamin tilskud, fordi jeg gerne vil være sikker på at min krop har de bedste muligheder for at holde sig sund og stærk i lang tid endnu.

Stay strong throughout the life 2

Og hvilke vitaminer spiser jeg så? jo jeg spiser Longo Vital vitamin pille, Longo vital C-vitamin, Futura Silica og Bidro vitaminer.

Hold nu helt op, hvad skal alle de vitaminer dog gøre godt for? jo Longovital er min multivitamin pille. Vidste du at netop Logo Vitals vitamin piller styrker immunforsvaret?  Futura Silica er godt for hud, hår og negle. Måske er det derfor mit hår vokser så hurtigt.

Stay strong throughout the life 1

Longo Vital C-vitamin kræver vist ingen særlig forklaring. Gele Royal Bidro er en super vitamin pille som virkelig hjælper på mine hedeture. For jo selvfølgelig er jeg ramt at hedeture. Men blot jeg husker at spise min daglige Bidro mærker jeg meget lidt til det. Glemmer jeg pillen, ja så kan jeg virkelig få nogen hedeture. Så har du også problemer med hedeture, kan jeg varmt anbefale dig at spise Gele Royal Bidro.

Stay strong throughout the life 4

 

Spiser du også vitaminer hver dag? hvis du gør hvilke vitaminer spiser du og hvilke kan du bestemt ikke leve uden? Jeg kan ikke leve uden min Gele Royal Bidro.

Jeg ønsker dig en dejlig aften og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Fashion legen begynder i dit closet)

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter
It’s been no secret that I have passed the 50 years? no that’s not it, I think I would point out my age in between. Basically I have the super fine with my age. Lord God 52 years is not any age.

I feel terrific which probably partly due to my shift of lifestyle for LCHF. As a result of the lifestyle I get really many vegetables and also some fruit. I do not eat more meat than I’ve always done, I’m not that big meat eating human. Of course, I also get some fruit, but here I do not eat as much because I must take care of fruit sugar.

I eat at no added sugar, and no starch becomes sugar when the body digests it. I have previously written about how happy I am for the conversion. I can really feel my body that thank me for only brings good fuel. So although I’ve rounded the 50 years and in that way has reached an age where various aches and stuff should press, then my body feels like it always has.

Although I live healthy, I eat also daily vitamin supplements, because I want to be sure that my body has the best chance to stay strong and healthy for a long time yet.
And what vitamins I eat then? well I eat Longo Vital vitamin pill, Longo vital vitamin C, Futura Silica and Bidro vitamins.

Now hold up, what all the vitamins, however, do well? the LongoVital is my multivitamin pill. Did you know that just Logo vitals vitamin pills strengthens the immune system? Futura Silica is good for skin, hair and nails. Maybe that’s why my hair is growing so fast.
Longo Vital Vitamin C requires shown no particular explanation. Royal Jelly Bidro is a super pill that really help in my hot flashes. For the course, I hit that hot flashes. But just as I remember eating my daily Bidro I feel very little for it. I forget the pill, then I can not really get any hot flashes. So you also have problems with hot flashes, I highly recommend you to eat Royal Jelly Bidro.
Do you eat also vitamins every day? if you do what vitamins you eat and what you can certainly not live without? I can not live without my Royal Jelly Bidro.

I wish you a lovely evening and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (Fashion game starts in your closet)

/ Angel

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.