Diet vs lifestyle change

Hej Style Hunter

Darling Denim  12

Juice kur, salatkur, ananas kur og hvad de nu hedder alle sammen. Generelt har slanke kure det til fælles at de ikke rigtig virker efter hensigten, nærmere tvært i mod. Så snart kuren stopper begynder man ofte at tage på igen og desvære gerne mere end man vejede før kuren.

Jeg får ofte spørgsmål om hvilken kur jeg har været på, hvordan jeg har udrenset min krop og så videre. Jeg har ikke været på nogen kur, jeg besluttede i stedet for to år siden at jeg ville ændre min livsstil.

Jeg besluttede at ændre min livsstil fordi jeg var så ked af at jeg havde lagt mig så meget ud og fordi jeg ikke synes jeg kunne opnå et varigt vægttab. Jeg ved godt at mange vil sige, jamen du er jo omkring de 50 år, så det er hvad du kan forvente. Men helt ærligt, jeg følte mig som en fremmed i min tykke krop. Jeg var blevet så tyk at jeg ikke kunne gå med det tøj som jeg har det bedst med.

unnamed (29)  IMG_1552

Derfor besluttede jeg at nu skulle det være slut, at jeg ville have min krop tilbage. Jeg begyndte at undersøge hvad det var som gjorde mig så tyk og fandt ud af at problemet er både det tilsatte sukker men så sandelig også alt de sukker som befandt sig skjult i min kost.

IMG_8858IMG_9337

Ja jeg synes det er ikke fordi jeg synes jeg var slank den gang. Heldigvis så ser jeg heller ikke sådan ud mere.

unnamed (17)unnamed (15)

Billederne her er to år gamle, så det er fra mens jeg var mest tyk.

Darling Denim  8

 

Efter jeg ændrede min livsstil og begyndte at spise palæo kost begyndte kiloene at rasle af mig og i dag har jeg tabt 18 kilo alene ved at lade være med at spise sukker og stivelse.

Selvfølgelig var det svært i de første 21 dage hvor jeg skulle afsukres og ind til jeg havde fundet ud af hvordan jeg kunne lave mad uden sukker og stivelse. JEg kan huske jeg synes det ar super svært at skulle lave mad og købe ind til mad, fordi jeg hver eneste gang var nødt til at finde en kogebog.

Efter et par måneder havde jeg hurtigt fundet ud af hvordan måltiderne skulle opbygges og der var retter som jeg allerede nu kunne i hovedet. På den måde blev det lettere at købe ind til mad og finde på noget at spise i en fart.

Jeg har bestemt ikke fortrudt at jeg ændrede min livsstil og det er let at holde vægten fordi jeg lever selvfølgelig stadig på en mellemting mellem paleo og LCHF. I dag er jeg ikke særlig vild med det søde. Fordi jeg ikke er vant til at få sukker kan jeg meget bedre smage det søde i frugter, bær, mælk osv. Hvis jeg f.eks. spiser en almindelig is, bliver det hurtigt alt for sødt til mig.

Derfor kan jeg helt ærligt sige at jeg ikke mangler noget og jeg drømmer ikke om at spise noget som jeg ikke må. Drømmer du også om at få din krop tilbage, kan jeg varmt anbefale dig at ændre din livsstil. Slankekure er noget en vis herre har skabt for at drille os kvinder og måske hjælpe tøjdesignerne med at sælge mere tøj.

Jeg ønsker dig en dejlig aften og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Style Hunter
Juice diet salat diet, pineapple diet and what ever everyone call them. In general, dieting in common that they do not really work as intended, rather, in courage. As soon as the diet stops begins often to take back and desvære like more than you weighed before the diet.

I often get questions about the treatment I have been on how I have cleansed my body and so on. I have not been on no cure, I decided instead of two years ago that I would change my lifestyle.

I decided to change my lifestyle because I was so sorry that I had put myself so much out and because I do not think I could achieve lasting weight loss. I know that many will say, well all you are around 50 years, so this is what you can expect. But honestly, I felt like a stranger in my thick body. I had become so thick that I could not go with the clothes that I feel most comfortable.
Therefore, I decided that now was the time over, I would have my body back. I began to investigate what it was that made me so thick and found out that the problem is both the added sugar but certainly also all the sugar who were hidden in my diet.
Yes I think it’s not because I think I was slim then. Fortunately, I do not see like more.
The pictures here are two years old, so it is from when I was most thick.
After I changed my lifestyle and started eating paleo diet the pounds began to rattle me and today I have lost 18 kg alone by not eating sugar and starch.

Of course it was difficult in the first 21 days where I had to de-sugared into until I found out how I could cook without sugar and starch. I remember I think the scars super hard having to cook and shop for food, because I every time had to find a cookbook.

After a few months I had quickly found out how meals should be built up and there were dishes that I could already be in your head. In that way it was easier to shop for food and find something to eat in a hurry.

I certainly have no regrets that I changed my lifestyle and it is easy to keep the weight because I live course still something between paleo and LCHF. Today I’m not particularly crazy about the sweet. Because I’m not used to getting sugar can I better savor the sweet fruits, berries, milk and so on. If I for example. eat a regular ice cream, it quickly becomes too sweet for me.

Therefore, I can honestly say that I do not lack anything and I would not dream of eating something I should not. Do you dream also about getting your body back, I highly recommend you to change your lifestyle. Dieting is something some men have created to tease us women and perhaps help clothing designs are selling more clothes.

I wish you a lovely evening and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.