You go girl work it out – Crosstrainer

Hej Blogie

IMG_1009

Åh ja, tilbage til hverdagen – det betyder også tilbage til træningen. Jeg har vist før nævnt at jeg træner her hjemme.

Jeg ved aldrig rigtig hvornår jeg er hjemme om aftenen, og derfor passer det mig bedst at træne hjemme hos mig selv. Så kan jeg træne præcis på det tidspunkt som passer mig bedst.

Nu sidder du og tænker, ja den er god nok, men hvad træner du så? Det skal jeg fortælle dig, jeg “løber” på min Crosstrainer.

På billedet en lille collage med en film hvor Cross traineren har fået gang i mig.

Jeg træner også aerobic til et æld gammelt bånd af Janie Fonda. Faktisk har vi reddet båndet ved at brænde det over på den DVD. Jeg har brugt det bånd de sidste 20 år eller mere. Jeg er så glad for det bånd, fordi uanset at det er gammelt og på den måde lidt trivielt, så kan jeg ikke komme uden om at det er super effektivt. Der bliver virkelig brændt fedt.

Som noget nyt så træner jeg også Zumba, jeg har simpelthen købt en pakke med flere DVD’er og sticks osv. Zumba er super sjovt, jeg er bare ikke til at deltage på de der overfyldte hold hvor vi står som sild i en tønde og prøver at træne. Derfor er jeg meget glad for mine DVD’er.

Vi har også en vægt trænings maskine som jeg styrketræner på. Jeg er så heldig at have en svigersøn som er uddannet instruktør og som har lavet et program til mig. Jeg har simpelt hen ingen undskylning for ikke at træne.

Hvordan træner du? træner du i center og hvis du gør i hvilket. Og hvilken træning er din favorit?

Husk at deltage i min elegante giveaway, hvor du kan vinde dette smukke armbånd fra By Biehl:

Breast cancer image_rhodineret_ frit

For at deltage skal du:

  1. Du skal tilmelde dig By Biehls nyhedsbrev her
  2. Du skal like By Biehls facebook side her
  3. Du skal skrive en kommentar til dette indlæg, hvor du skriver hvad du godt kan lide ved By Biehls smykker.

Denne elegante giveaway starter i dag den 23.september 2013 og slutter den 10.oktober 2013 klokken 20.00.

Vinderen offentliggøres her på bloggen i indlægget den 11.oktober 2013.

IMG_1010

Dagens outfit kjole fra Closet, blzer HM, stiletter Nelly, øreringe fra Pieces, armbånd Krantz&Ziegler og By Biehl samt spansk bling og eget design.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Blogie

Oh yes, back to everyday life – that also means back to work out. I think I’ve mentioned before that I workout at home.

I never really know when I’m home in the evening, so it suit me the best, to workout at home with myself. Then I can workout exactly at the time that suits me best.

Maybe you are thinking, ok – but what workout do you do? I’ll tell you, I “run” on my crosstrainer.

In the picture a little collage with a film where Cross trainer have started me.

I also practice aerobics to an oldest old tape of Janie Fonda. In fact, we have burned it onto a DVD. I have used this program for the last 20 years or more. I’m so happy about tha program because even though it is old and in that way a little trivial, I can not ignore the fact that it’s super effective. This program really burn fat.

As a new workout I also do Zumba, I simply bought a package of several DVDs and sticks, etc. Zumba is super fun, I’m just not going to participate in those crowded classes where everyone stand as herring in a barrel and trying to workout – I can not stand it. Therefore, I am very happy with my DVDs.

We also have a weight training machine which I do my strength workout with. I am fortunate to have a son who is a qualified instructor, who has made ​​an programme for me. I have simply no excuse to not train.

How do you train? do you workout at a center and if you do where. And what training is your favorite?

Remember to attend my elegant giveaway where you can win this beautiful bracelet from By Biehl :

To participate, you must:

  1. You must join By Biehl newsletter here
  2. You must like By Biehl facebook page here
  3. You must post a comment on this post , where you write what you like about By Biehl jewelry.

This elegant giveaway starts today at the 23.th of September 2013 and ending on 10.th of October 2013 at 20:00.

The winner will be published here on the blog in the post at the 11th of October 2013.
Today’s outfit dress from Closet, blzer HM, stilettos Nelly, earrings from Pieces, bracelets Krantz & Ziegler and City Biehl and Spanish bling and own design.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.