What happened to the weather – Rain ?

Hello this is Angelqueen calling from Spain

IMG_0862

Du tror det måske ikke, men i dag er det regnvejr – faktisk regner det rigtig meget. Vandet løber ned gennemgaderne. Eneste positive er at det stadig er varmt. Det er første dag med regn mens vi er her og jeg håber også det bliver sidste gang. For regn har jeg så rigeligt af når jeg er hjemme.

I dag skal vi have vasket tøj, så jeg håber regnen stopper snart. Og til middag skal vi spise hos vores venner. Vi skal have Fedoar som er en variation af Paelia, hvor der anvendes fedoar (en slags suppehorn) i stede for ris. Det er vores venners svigersøn Pedro som skal tilberede dagens fedoar. Det glæder jeg mig meget til, fordi Pedro er rigtig god til at tilberede både fedoar og paelia.

Det vil jeg fortælle mere om i morgen.

Husk at deltage i min smukke giveaway. Det er enkelt at være med:

1. Besøg JEWLSCPH webshop www.jewlscph.com og find det smykke som skal lande på din  wish liste.

2. Skriv en kommentar til dette indlæg (indlægget fra den 11 September 2013) hvor du fortæller hvilket smykke på JEWLSCPH webshop www.jewlscph.com som skal lande på din wish liste.

Jeg glæder mig meget til at høre hvilke JEWLSCP smykke du bedst kan lide.

Du kan vinde en meget smuk sølvhalskæde med røgtopas ædelsten, som du kan vinde. Halskæden har en værdi af 1649 kr.

Vinderen trækkes den 21 september 2013 klokken 20.00 og offentliggøres her på bloggen den 22 september 2013. Hvor jeg også vil afsløre hvilket JEWLSCPH smykke som står på min wish liste.

I går var vi som jeg fortalte i Centro Commercial for at shoppe og jeg lovede dig nogle billeder af hvad vi købte, så derfor spammer jeg igen med billeder.

DSCN3492 DSCN3500 DSCN3506 DSCN3510 DSCN3513

Som du kan se så fadt jeg nogle nederdele, en top og en trøje, som jeg bare måtte eje.

DSCN3518 DSCN3529 DSCN3530 DSCN3537 DSCN3547

Min skat fik sig en t-shirt og nogle lækre skjorter.

DSCN3553 DSCN3557

 

Til gengæld fandt vi kun de to kjoler her. Det var nu ikke fordi der ikke var noget. Men da tøjet er til et par tvillingpiger er det vigtigt at finde noget som kan passe sammen uden at være ens. Derfor lykkedes det kun af finde de to kjoler her. Til gengæld synes jeg de er super søde.

I går var vi også til en ægte Spansk børnefødselsdag. Som jeg fortalte i går foregik fødselsdagen udendørs – i en slags park. Når man i Spanien inviterer til børnefødselsdag, så ved man ikke præcis hvor mange der kommer, fordi at forældrene kommer sammen med evt. søskende til det barn som er inviteret.

En anden ting som også er anderledes end hvad vi kender, er at selv om gæsterne er inviteret til og fra et bestemt tidspunkt, betyder det ikke at gæsterne ikke kan komme tidligere og også blive længere end til sluttidspunktet.

Til gengæld er der ingen tvivl om at børnene hygger sig, der kommer rigtig mange børn, som leger og hygger sig sammen. De voksne hygger sig også mens børnene leger. For os her fra det lidt mere stive nord, kan det virke kaotisk, men for de spanierne tror jeg det er mere afslappet og hyggeligt. Vi hyggede os bestemt til denne børnefødselsdag og det var sjovt at prøve at være med til noget typisk spansk.

IMG_0861

 

Dagens outfit er skjorte fra HM, spansk nederdel, spanske sko og JEWLSCPH øreringe.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English translation

Hello this is Angel Queen calling from Spain

You might not belive me , but today it’s raining – in fact , it rains a lot. The water flows down through the streets . Only positive thing, is that it is still hot. This is the first day of rain while we are here and I hope it will be the last time. Because rain , I saw plenty of when I’m at home.

Today we have to wash our clothes, I hope the rain will stop soon . And for dinner , we eat with our friends. We must have Fedoar which is a variation of paelia , using fedoar (a kind of soup horns) in stead of rice . It is our friends’ son Pedro that will cook todays fedoar . I’m looking forward very much to because Pedro is a really good cook both at fedoar and paelia .

I’ll tell you more tomorrow.

Remember to join my beautiful giveaway. It is easy to be with :

1 Visit JEWLSCPH shop www.jewlscph.com and find the piece of jewelry that will land on your wish list .

2 Write a comment on this post ( cross 11 September 2013 ) where you tell which piece of jewelry on JEWLSCPH shop www.jewlscph.com which will land on your wish list .

I look forward to hearing what JEWLSCP jewelry you like best .

You can win a beautiful silver necklace with smoky topaz gemstone that you can win. The necklace has a value of £ 1,649

Winner will be drawn September 21, 2013 at 20:00 and is published here ‘s blog 22 September 2013. Where I will also reveal which JEWLSCPH jewelry which is on my wish list .

Yesterday we were , as I said in the Centro Commercial for shopping and I promised you some pictures of what we bought , so spammer I am again with pictures.
As you can see I bought some skirts, a top and a sweater, items that I just had to own .

My baby was given a t-shirt and some nice shirts.

On the other hand , we found only two dresses here . It was not because there was nothing . But when the clothes are for a pair of twin girls , it is important to find something that can fit together without being identical. And so it was only by finding the two dresses here . On the other hand , I think they are super cute .

Yesterday we were also a real Spanish children’s birthday party . As I told you yesterday took birthday outdoors – in a kind of park . When in Spain invites to birthday party , so it is not known exactly how many there are because the parents come along with any . siblings of the child who is invited.

Another thing which is also different than what we know is that, although guests are invited to and from a particular time, it does not mean that guests can not come earlier and may be longer than the end time.

On the other hand , there is no doubt that kids are having fun that comes a lot of children playing and having fun together. The adults enjoy themselves even while the children play. For us here from the slightly more rigid north , it may seem chaotic, but the Spaniards think it’s more relaxed and cozy. We enjoyed ourselves for this child’s birthday party and it was fun to try to be part of something typically Spanish.

Today’s outfit is the shirt from HM , Spanish Skirt , Spanish shoes and JEWLSCPH earrings .

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.