New hardware in the kitchen – Moullinex electric grater

Hej Blogie

IMG_1028

Jep det er korrekt, jeg har fået nyt gear til køkkenet. Når man spiser efter palæo principperne, betyder det at der skal hakkes, snittes og rives rigtig mange grøntsager.

Nu sidder du nok og tænker, jamen så må en foodprocessor da være det perfekte hardware. Jo det kan du selvfølgelig have ret i. Nu ved jeg selvfølgelig ikke hvordan det foregår hjemme i dit køkken og om du har et meget stort køkken hvor du har plads til at have alle de skønne maskiner stående fremme.

Men ligner dit køkken mit bare en lille smule, så er sandsynligheden for at du har plads til at have køkkenmaskiner stående på “lit de parade ” ikke særlig stor.

Og for mig betyder det at min foodprocessor stort set aldrig kommer ud af skabet. Medvirkende årsag til at min foodprocessor bliver i skabet, er også at jeg synes der er så frygtelig mange dele som skal gøres rene efter brug.

Derfor har jeg mest brugt det gode gamle råkostjern og almindelig håndkraft. Og jo det var jeg faktisk ved at være godt træt af. For når jeg kommer hjem fra arbejde, har jeg det lige som folk er flest, så skal maden laves med en rimelig energiudladning.

Så da jeg så Moullinex smarte elektriske rivejern, vidste jeg med det samme at det var lige den dims som manglede i mit køkken.

DSCN4591

Som du kan se på billedet, kan den rive fint og groft og så kan den snitte.DSCN4592

Du kan også se på billedet at den ikke fylder ret meget, passer perfekt ind i et køkkenskab og kan såmænd også sagtens stå i et hjørne på køkkenbordet. Sandheden er at maskiner skal være let tilgængelige før jeg får brugt dem.

DSCN4593

 

Og smart er det at de tre rivejern kan opbevares på maskinen. Så skal jeg ikke lede bagest i skabet efter det jern jeg lige netop skal bruge.

Den er super nem at rengøre og den river og snitter meget fint og hurtigt. Så nu er det blevet meget lettere og hurtigere for mig at efterleve palæo principperne.

Den koster under 400 kroner og skal du lige som jeg rive og snitte mange grøntsager kan jeg varmt anbefale dette lille vidunder.

Husk at deltage i min elegante giveaway, hvor du kan vinde dette smukke armbånd fra By Biehl:

Breast cancer image_rhodineret_ frit

For at deltage skal du:

  1. Du skal tilmelde dig By Biehls nyhedsbrev her
  2. Du skal like By Biehls facebook side her
  3. Du skal skrive en kommentar til dette indlæg, hvor du skriver hvad du godt kan lide ved By Biehls smykker.

Denne elegante giveaway starter i dag den 23.september 2013 og slutter den 10.oktober 2013 klokken 20.00.

Vinderen offentliggøres her på bloggen i indlægget den 11.oktober 2013.

IMG_1029

Danges outfit som jeg har kaldt “A kind of nude” er Mayadi kjole fra Queeninyou, blazer fra HM, stiletter fra Sugarfree, armbånd By Biehl, ringe fra Spinning og D&G ur.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Blogie

Yep it is true that I have a new gear for the kitchen. When you eat the paleo principles , it means that there must be chopped, sliced ​​and torn many vegetables.

Now you are enough and think , well, then a food processor then be the perfect hardware. Well, you obviously have right in. Now I obviously do not know how it is at home in your kitchen and you have a very large kitchen where you have space to have all the wonderful machines on display .

But looks like your kitchen my just a little bit , so the probability that you have room to have kitchen appliances left in the ” lit de parade ” not very large.

And for me it means that my food processor almost never comes out of the closet . Contributed to my food processor is in the closet, is that I think there is an immense number of parts to be cleaned after use.

Therefore, I mostly used the good old shredder and general hand. And yes it was I actually know to be well fed . Because when I get home from work, I feel just like most people , so the food must be made with a reasonable energy discharge .

So when I saw Moullinex smart electric grater , I knew immediately that it was just that thing that was missing in my kitchen.

As you can see from the picture , it can tear the fine and coarse and it can snitte.DSCN4592

You can also see from the picture that it does not take up much space , fits perfectly into a kitchen cabinet and can actually also easily stand in a corner of the kitchen table. The truth is that equipment must be readily available before I get used to them.

And smart is it to the three grater can be stored on the machine. Then I will not look back in the closet after the iron I just need.

It is super easy to clean and the river and chopping very fine and fast. So now it has become much easier and faster for me to live the paleo principles .

It costs less than 400 dollars and you must just as I tear and chop many vegetables I can highly recommend this little wonder .

Remember to attend my elegant giveaway where you can win this beautiful bracelet from By Biehl :

To participate, you must:

  1. You must join By Biehl newsletter here
  2. You must like By Biehl facebook page here
  3. You must post a comment on this post , where you write what you like about By Biehl jewelry.

This elegant giveaway starts today at the 23.th of September 2013 and ending on 10.th of October 2013 at 20:00.

The winner will be published here on the blog in the post at the 11th of October 2013.

Danges outfit which I have called ” A kind of nude ” is Mayadi dress from Queeninyou , blazer from HM , stilettos from Sugar Free , bracelets City Biehl , rings from Spinning and D & G watch .

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.