Lucky day in Elche

God herlig dag og velkommen på bloggen på denne skønne dag med nyt fra det spanske. IMG_0838

Den 11 september havde bloggen et års fødselsdag og i den anledning skød jeg en lækker giveaway igang. Har du fået deltaget ?

Jeg har været så heldig at jeg i samarbejde med JEWLSCPH kan give en heldig læser mulighed for at lære min kærlighed og fascination af JEWLSCPH’s smykker at kende.

JEWLSCPH Halskæde

Hvad skal du gøre for at deltage? Det er enkelt:

1. Besøg JEWLSCPH webshop www.jewlscph.com og find det smykke som skal lande på din  wish liste.

2. Skriv en kommentar til dette indlæg (indlægget fra den 11 September 2013) hvor du fortæller hvilket smykke på JEWLSCPH webshop www.jewlscph.com som skal lande på din wish liste.

Jeg glæder mig meget til at høre hvilke JEWLSCP smykke du bedst kan lide.

Du kan vinde en meget smuk sølvhalskæde med røgtopas ædelsten, som du kan vinde. Halskæden har en værdi af 1649 kr.

Vinderen trækkes den 21 september 2013 klokken 20.00 og offentliggøres her på bloggen den 22 september 2013. Hvor jeg også vil afsløre hvilket JEWLSCPH smykke som står på min wish liste.

Besøg også Mai Manniches blog www.maimanniche.dk læs om hvordan du kan style dine outfit med JEWLSCPH smykker og få tips til hvordan man vælger smykker der passer til vores din stil.

I dag skal vi have en stille dag med strandtur og afslapning – jeg har jo ferie. Det skal vi også have fordi jeg i går aftes fik en allergisk reaktion fordi jeg havde spist rejer. Derfor er jeg lidt groggy i dag, selv om vi hurtigt fik skaffet antihistaminer til at stoppe den allergiske reaktion.

I går var en spændende dag med mange sjove oplevelser. Efter morgenmaden kørte vi mod Elche for først at besøge Apotekerens have. Apotekerens have er en smuk grøn have midt i byen.

Jeg undskylder fordi jeg nu spammer dig med billeder fra Apotekerens have, jeg synes bare den var så smuk og vil derfor gerne dele det med dig.

DSCN3282 DSCN3283 DSCN3285 DSCN3286 DSCN3290 DSCN3298 DSCN3304 DSCN3305 DSCN3309 DSCN3310

Som du kan se er Apotekerens have lidt i stil med vores Botaniske have, her er det bare eksotiske planter i form af palmer, kaktusser og frugttræer.

DSCN3323

Her sidder vi foran den 160 år gamle palme med 7 stammer. Den er helt vildt stor og høj. Stativet er noget de har sat op for at sikre palmen ikke knækker.

DSCN3328 DSCN3331

Palmen med er havens attraktion og der hang billeder af prominente gæster som var blevet fotograferet foran palmen lige som vi blev.

Herefter gik turen til Palmelunden – eller rettere en lille det af Palmelunden. Fordi Palmelunden indeholdt flere 240000 træer og dermed dækker et meget stort område.

Palmelunden blev plantet af araberne den gang de havde besat Spanien. Araberne plantede palmerne for at give skygge for solen og for at give svale steder at være. Men netop fordi det ikke regner meget her i området om sommeren havde de bygget nogle sindrige vanding systemer som på enkelt måde kunne vande de mange palmer.

Og jeg kan sige at da vi gik i palmelunden kunne vi netop mærke den svalende fornemmelse der var mellem palmene.

DSCN3276

Her står jeg ved indgangen til Palmelunden

Efter turen til Palmelunden kørte vi ud til Outletområdet. Det er et kæmpestort industriområde, og derfor havde vi lidt svært ved at finde nogen butikker. Det viste sig da også at mange af fabrikkerne havde ferielukket og derfor kunne vi ikke handle ved fabrikkernes outlet.

Der var dog et område hvor der var rigtige butikker. Heldigvis, jeg var ved at blive nedtrykt over ikke at kunne komme til at shoppe.

Jeg skal nok sørge for at tage billeder så du kan se hvad jeg købte. For jo – jeg fandt sko som jeg bare måtte eje.

2013-08-23 10.32.22

Dagens outfit er nederdel fra HM, spansk top og klip klapper fra BCB Generation. Tasken er købt på markedet i Benidorm og Ray Ban solbriller.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen  i morgen.

ILYG

English Translation

Good glorious day and welcome to the blog in this wonderful day with news from the Spanish .

On September 11th the blog had a birthday and on this occasion I shot a delicious giveaway started. Have you been involved ?

I have been fortunate that I work with JEWLSCPH can give one lucky reader the opportunity to learn my love and fascination with JEWLSCPH ‘s jewelry to know .
What must you do to participate? It’s simple:

1 Visit JEWLSCPH shop www.jewlscph.com and find the piece of jewelry that will land on your wish list .
2 Write a comment on this post ( cross 11 September 2013 ) where you tell which piece of jewelry on JEWLSCPH shop www.jewlscph.com which will land on your wish list .

I look forward to hearing what JEWLSCP jewelry you like best .
You can win a beautiful silver necklace with smoky topaz gemstone that you can win. The necklace has a value of £ 1,649

Winner will be drawn September 21, 2013 at 20:00 and is published here on the blog 22 September 2013. And I will reveal which JEWLSCPH jewelry which is on my wish list .

You should visit Mai Manniches blog www.maimanniche.dk read about how you can style your outfit with JEWLSCPH jewelry and get tips on how to choose jewelry that fit our your style.

Today we have a quiet day trip to the beach and relaxation – I have the holiday. We should have because I last night was an allergic reaction because I had eaten shrimp. Therefore, I am a little groggy today , although we quickly got procured antihistamines to stop the allergic reaction.

Yesterday was an exciting day in Elche with many fun experiences . After breakfast we drove towards Elche to first visit the apothecary’s garden. Apothecary’s garden is a beautiful green garden in the middle of the city.

I apologize because I now spam you with pictures from the apothecary’s garden, I just think it was so beautiful and want to share it with you.

As you can see, the apothecary’s have a bit of style with our Botanical Garden , here it is just exotic plants in the form of palm trees , cacti and fruit trees.

Image where we are ahead of the 160- year-old palm with 7 strains. It ‘s crazy big and tall . The stand is something they have set up to ensure the palm do not break.

The palm of the garden attraction and hung pictures of prominent guests who had been photographed in front of the palm just as we were.

Then we went to Palm Tree – or rather a little of the palm tree grove . Because palm tree grove contained multiple 240000 trees and thus covers a very large area .
Palm grove was planted by the Arabs at that time they had occupied Spain. Arab palm trees planted to provide shade from the sun and to provide places to be swallow . But just because it does not rain much here in the summer , they had built some ingenious irrigation systems as the single way to water the many palm trees.
And I can say that when we went in the palm grove , we could just feel the cooling sensation that was between palmene .

Picture of the entrance to the Palm grove

After the trip to Palm grove , we drove out to the Outlet area . It is a huge industrial area , so we had a little trouble finding any stores . It also turned out that many of the factories had closed for the holidays and therefore we could not act at factory outlet .

However, there was an area where there was real stores . Fortunately, I was getting depressed about not being able to come to shop .

I ‘ll make sure to take pictures so you can see what I bought. For the – I found the shoes that I just had to own .

Today’s outfit is the skirt from HM , Spanish top and flip flops from BCB Generation. The bag was purchased on the market in Benidorm and Ray Ban sunglasses.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

3 Comments

  1. You always do a great job with you posts. I visit your
    blog all the time and I always feel smarter after doing so..
    lol. Anyhow, I shared this article on Facebook and my followers really liked it.
    Keep up the great work!

  2. Pingback: montcler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.