Going home

Last greeting from spain

IMG_0871

Pyha så kalder hverdagen snart igen. Jeg synes eller godt jeg kunne holde ferie hele tiden. På den anden side så er ferien kun dejlig fordi jeg har en travl hverdag. Jeg må bare se at komme op i gear igen.

I dag flyver vi hjem – hjem til danmark. Jeg glæder mig alligevel til at komme hjem og se hvordan familien har det, jeg må indrømme jeg har savnet dem.

I går kørte vi til Benidorm for at købe den maxi kjole jeg havde set. Desværre havde de den ikke mere – så jeg fik den ikke.Så kan jeg måske lære at beslutte mig i stedet for at være vægelsindet. Nå det var ikke meningen jeg skulle have den.

I går var vi super effektive og nåede både at pakke og gøre rent, komme på stranden og gå en skøn tur ved stranden og havnen samt at køre til Benidorm.

Nå ja – vi købte en lille kuffert – størrelse håndbagage, fordi jeg jo skal have plads til alle de sko jeg har købt. Vi fandt ud af at vi kunne købe en lille kuffert til håndbagage og så fordele vores sager i de tre kufferter og vupti – så var der plads til at få det hele med hjem. Nu håber vi så at vi ikke har overvægt og skal betale for det. Det finder vi ud af senere.

Har du også haft problemer med at få plads til alle dine ting når du rejser hjem fra ferien? hvis du har hvordan løste du problemet og kom du til at betale for overvægt?

Husk nu at i dag er sidste chance for at deltage i min smukke giveaway som jeg har i samarbede med JEWLSCPH.

Det er enkelt at være med:

  1. Besøg JEWLSCPH webshop www.jewlscph.com og find det smykke som skal lande på din  wish liste.
  2. Skriv en kommentar til dette indlæg (indlægget fra den 11 September 2013) hvor du fortæller hvilket smykke på JEWLSCPH webshop www.jewlscph.com som skal lande på din wish liste.

Jeg glæder mig meget til at høre hvilke JEWLSCP smykke du bedst kan lide. Jeg har set de smukke smykker som du synes skal lande på din wish liste. Er dine farvoritter ikke med, kan du som sagt stadig nå at deltage.

Du kan vinde en meget smuk sølvhalskæde med røgtopas ædelsten, som du kan vinde. Halskæden har en værdi af 1649 kr.

Vinderen trækkes den 21 september 2013 klokken 20.00 og offentliggøres her på bloggen den 22 september 2013. Hvor jeg også vil afsløre hvilket JEWLSCPH smykke som står på min wish liste.

IMG_0870

Dagens outfit billeder er taget på vores sidste gåtur her i det spanske i går. Dagens outfit er spansk nederdel, skjorte fra Vila, spanske sandaler og Ray Ban solbriller.

Vi havde meget sjov med at tage dagens billeder. Og til nogle af billederne havde vi tilskuere – de har nok tænkt “hvad laver de skøre turister”.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og på gensyn i morgen fra danmark.

ILYG

English Translation

Last greeting from spain

Phew the everyday call again – soon. I think I could stay here the whole time. On the other hand, the holiday is only nice because I have a busy life . I just have to get into gear again .

Today we fly home – home to Denmark . I am yet to come home and see how the family are , I must admit I’ve missed them.

Yesterday we went to Benidorm to buy the maxi dress I had seen. Unfortunately they did not hav it any more – so I did not get it. Then maybe I can learn to make up my mind instead of being fickle . Well that dress was not meant for me.

Yesterday we were super efficient and made both the packing and cleaning , to to to the beach and go for an enjoyable walk to the beach and harbor and drive to Benidorm.

Well – we bought a small suitcase – size cabin, because I need to have room for all the shoes I bought . We found out that we could buy a small suitcase for cabin and so share our belongings in three suitcases and voila – then there was space to get it all home. Now we hope that we have not overweight and have to pay for it. We’ll find out later .

Have you also had problems getting space for all your stuff when you return home from the holidays? if you have how did you resolve the problem and did you have to pay for excess luggage?

Remember that today is the last chance to attend my beautiful giveaway that I have in co pray with JEWLSCPH .

It is easy to be with :

Visit JEWLSCPH shop www.jewlscph.com and find the piece of jewelry that will land on your wish list .

  1. Write a comment on this post ( cross 11 September 2013 ) where you tell which piece of jewelry on JEWLSCPH shop www.jewlscph.com which will land on your wish list .
  2. I look forward to hearing what JEWLSCP jewelry you like best . I have seen the beautiful jewelry that you think will land on your wish list . Is your farvoritter not , you can , as I said still participate .

You can win a beautiful silver necklace with smoky topaz gemstone that you can win. The necklace has a value of £ 1,649

Winner will be drawn September 21, 2013 at 20:00 and is published here ‘s blog 22 September 2013. Where I will also reveal which JEWLSCPH jewelry which is on my wish list .

Today’s outfit pictures were taken on our last walk here in the Spanish yesterday. Today’s outfit is Spanish skirt , shirt from Vila , Spanish sandals and Ray Ban sunglasses.

We had fun taking pictures today . And some of the pictures we had spectators – they have probably wondered ” what are they doing crazy tourists ” .

I wish you a nice day and see you tomorrow from Denmark .

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.