Champagne and news from by Biehl

Hej Style Hunter

by Biehl 17

I torsdags den den 23 april var jeg til hyggeligt event hos by Biehl, jeg var nemlig så heldig at være inviteret til by Biehls eksklusive VIP aften, hvor Charlotte Biehl præsenterede sæsonens nyheder. Vi fik også et lille kig på de kommende nyheder.

by Biehl 12

 

Den nye collection med Love & Friendship halskæder er så super fin. Kollektionen består af halskæder i guld og sølv og små linser med indgraveret bogstaver og bling. Mulighederne for at mixe og matche er uendelige – det er kun fantasien som sætter grænserne.

Du skal holde øje med by Biehl og de kommende nyheder i denne sæson og den kommende sæson. Der kommer virkelig nogle meget smukke og lækre design. Så jeg må hellere begynde at spare sammen.

by Biehl 9

Super fine øreringe med lille linse på kæde. Jeg blev spurgt om hvilke smykker der var mit favorit smukke – det kan jeg slet ikke svare på fordi jeg er bare vild med dem alle sammen – ja jeg vil gerne have dem alle. Det er faktisk det største problem – at jeg er nødt til at vælge – jeg kan jo ikke få dem alle – suk.

by Biehl 14

Jeg er fuldstændig tosset med de fine bling ringe – bare ærgerligt jeg kun har 10 fingre.

by Biehl 13

 

Som noget ny er er kommet fine armbånd og halskæder med små bling linser og signatur øreringen er opdateret med bling og dingle effekt. De er super fine – ja dem vil jeg også gerne have – suk.

 

by Biehl 7

 

Jeg er vild med bangles og by Biehl har også nogle super fine bangle – som jeg selvfølgelig også gerne vil have.

by Biehl 5

 

Er du til diamanter og de lidt mere eksklusive, så har by Biehl også nogle super fine diamant smykker. Jeg indrømmer at der gemt lidt divan-Marilyn Monroe i mig også, for selvølgelig vil jeg også gerne have fingre i nogle af de eksklusive diamanter.

by Biehl 15

by Biehl 18

De første by Biehl smykker var de fine læder armbånd med pods, og de er stadig en stor del af by Biehl. Jeg er vild med by Biehls pods armbånd som er en opdateret og lidt rå version af de kendte charms armbånd. Det særlige ved by Biehls armbånd er at de fine pods er flade og derved meget behagelige at have på.

 

by Biehl 16

Her lidt flere øreringe og de nude læder armbånd, som jeg synes er dejlig sommer fine og passer til en fin sommer kulør.

by Biehl 11

Flere fine pods og oops øreringe, som er super fine. Og jo – dem vil jeg også gerne have – suk.

 

by Biehl 4

De nye smykker i serien Swing som vare er så smukke og harmoniske med de lækre cirkler. Noget af det som jeg også rigtig godt kan lide ved by Biehls smykker er at de er tids løse – de er nye klassikere og samtidig er de i lækker kvalitet og ikke mindst i et prisleje hvor det er til at komme i nærheden af – det er lækre smykker for alle.

 

by Biehl 3

Flere smukke pods, der er med garanti nogle pods som taler til dig. Jeg kan godt lide at jeg kan sammensætte et smykke som har personlig betydning for mig. Jeg har pods som betyder noget i forhold til mine børn, jeg har pods som minder mig om mine successer og jeg har pods som skal opmuntre og inspirerer mig. Jeg er ikke vild med tatoveringer, fordi de er permanente, men jeg kan godt forstå at man gerne vil have en tatovering som har en særlig betydning. Og det er her jeg synes at pods kan udfylde den samme funktion og det er super fint.

 

by Biehl 2

 

Øreringe og flere pods

by Biehl 1

 

Mhmmm, de er så flotte.

by Biehl 10

 

Hvis du er fast læser af bloggen, så ved du at jeg er passioneet by Biehl fan, og er du ny læser – kan du nok fornemme at jeg er meget glad for by Biehls smukke smykker  – som jeg efter hånden har fået samlet et find udvalg af – jeg bære næsten dagligt mindst ét by Biehl smykke. Så vild er jeg med by Biehl.

Kender du ikke by Biehls smykker eller vil du gerne shoppe kan du se mere her.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Bling up your day)

/Angel

English Translation

Hi Style Hunter

On Thursday the 23 April, I was at cozy event in town Biehl, I was in fact lucky enough to be invited to the city Biehl exclusive VIP night when Charlotte Biehl presented the season’s news. We also got a peek at the upcoming news.

The new collection of Love & Friendship necklaces are so super fine. The collection consists of necklaces in gold and silver and small lenses with engraved lettering and bling. The options for mixing and matching are endless – only your imagination sets the limits.

You should keep the city Biehl and the next news this season and the upcoming season. There are really some very beautiful and sleek design. So I’d better start saving together.

Super fine earrings with small lens on the chain. I was asked about the jewelry that was my favorite beautiful – I can not answer because I just loved them all – yes I would like them all. It is actually the main problem – that I have to choose – I can not get them all – sigh.

I am absolutely crazy about the fine bling rings – too bad I only have 10 fingers.

As something new has come fine bracelets and necklaces with small bling lenses and signature earring is updated with bling and dangle effect. They are super fine – yes you I would also like to have – sigh.

I love bangles and city Biehl also has some super fine bangle – which of course I also would like to have.

Are you the diamonds and the slightly more exclusive, then city Biehl also some super fine diamond jewelry. I admit that saved a little divan-Marilyn Monroe in me also, for selvølgelig I would also like to get my hands on some of the exclusive diamonds.
The first city Biehl jewelry were the fine leather bracelet with pods, and they are still a big part of the city Biehl. I love the city Biehl pods bracelet which is an updated and somewhat raw version of the known charms bracelet. The particularity of the city Biehl bracelet is that the fine pods are flat and therefore very comfortable to wear.
Here some more earrings and nude leather bracelet, which I think is nice summer fine and fit a fine summer suit.
Several fine pods and oops earrings that are super fine. And yes – the ones I would also like to have – sigh.
The new jewelry in the series Swing as product is so beautiful and harmonious with the delicious circles. One of the things that I really like about the city Biehl jewelry is that they are timeless – they are new classics while they are in great quality and not least a price point where it is to get around – it is delicious jewelry for everyone.
Several beautiful pods that are guaranteed some pods that speaks to you. I like that I can put together a piece of jewelry that has personal meaning for me. I have pods that matters in relation to my children, I have pods which reminds me of my successes and I pods which will encourage and inspire me. I’m not crazy about tattoos because they are permanent, but I can understand that you want a tattoo that has a special meaning. And this is where I think the pods can fill the same function and it is super fine.
Earrings and more pods
Mhmmm, they are so beautiful.
If you are a regular reader of the blog, then you know that I am passioneet city Biehl fan, and you’re a new reader – you can probably sense that I am very pleased by Biehl beautiful jewelry – as I gradually brings together a find selection of – I wear almost every day at least one city Biehl jewelry. So crazy I am with city Biehl.

Do not know the city Biehl jewelry or would you like to shop, you can see more here.

I wish you a nice day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (Bling up your day)

/ Angel

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.