Save a little smile until the wether gets gray

Hej Style Hunter

Save a little smile until the wether gets gray

Save a little smile until the wether gets gray. Selv om vejret her i det spæde efterår har vist sig fra den pæne side, så ved jeg (og du) at det grå og regnfulde vejr er nært forestående.

Save a little smile until the wether gets gray

Og da jeg lige i øjeblikket går meget fra arbejdssted til arbejdssted, har jeg besluttet at jeg skal være lidt bedre forberedt end jeg plejer.

Save a little smile until the wether gets gray

De sidste mange gange hvor vejrguderne har besluttet sig for at åbne for sluserne og give vand i stride strømme, har jeg været uheldig at blive gennemblødt.

Save a little smile until the wether gets gray

Og nej jeg synes ikke det er fedt at sidde på kontoret og luft tørre. Ganske vist har jeg haft en lille taske paraply, men når så vinden også er blæst op samtidig med de store regnskyl – ja så har den paraply ikke været til megen hjælp.

Save a little smile until the wether gets gray

Derfor har jeg været på udkig efter en lidt smart regn frakke. Ja – jeg må indrømme at den der gule rædsel som jeg husker fra min barndom har give mig traumer som har rakt langt ind i mit voksen liv. Hvorfor jeg har forsaget alt hvad der hed regnfrakker, gummistøvler og andet i samme familie.

Save a little smile until the wether gets gray

Men nu er jeg altså blev godt og grundig træt af at blive våd, så jeg har bøjet mig og erkendt at jeg har brug for en regnfrakke. Da først beslutningen var tage gik jeg straks på jagt efter en regn trenchcoat, fordi den model er en mindre kartoffel at sluge, når nu jeg skal have regnfrakke på.

Save a little smile until the wether gets gray

Da jeg ikke på forhånd ved om jeg vil få sådan en krabat brugt ville jeg samtidig heller ikke give for mange penge for sådan en sag. Stor var min glæde da jeg så at Lidl havde sådan en i ugens tilbudsavis. Jeg var heldig at få fingre i en regn trenchcoat for hold nu op de blev revet væk. Så der må være andre end mig der har tænkt at nu skal det være. Nu skal jeg har en regnfrakke.

Save a little smile until the wether gets gray

Nu hvor jeg har prøvet den og også haft den i brug tror jeg at jeg faktisk vil komme til at bruge den. Den er jo smart – ikk ? Ja det synes jeg. Og det bedste af det hele er at den ikke skriger af regnfrakke og den lugter heller ikke fælt af gummi.

Save a little smile until the wether gets gray

Jeg ønsker dig en herlig weekend samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen.

 

ILYG

 

/Angel

 

 

English Translation

 

 

Hi Style Hunter Save a little smile until the wether gets gray. Although the weather here in the cool autumn has turned out from the nice side, I know (and you know) that the gray and rainy weather is imminent.

And as I currently walk a lot from workplace to workplace, I’ve decided that I need to be a bit better prepared than I usually do.

The last many times where the weather gods have decided to open the sluices and give water in hot streams, I have been unlucky to get soaked. And no, I do not think it’s nice to sit in the office and air dry. Certainly I have had a small bag umbrella, but when the wind is blowing at the same time as the big rain shower – well, the umbrella has not been a lot of help.

That’s why I’ve been looking for a little smart raincoat. well – I have to admit that the yellow horror that I remember from my childhood has given me trauma that has followed far into my adult life. That is why I’ve forsaken all that was called raincoats, rubber boots and the like in the same family.

But now I am being very tired of getting wet, so I have bent down and recognized that I need a raincoat. When the decision was made, I immediately went  hunting for a rain trenchcoat because the model is a smaller potato to swallow than the yellow one, now when I’m going to wear a raincoat.

Since I do not know beforehand if I want to use the rain coat a lot, I would not want to pay too many money for such a case.

Great was my delight when I saw that Lidl had such a special offer for the week. I was lucky to get my fingers in a rain trenchcoat because Oh boy those rain trench coat were torn away. So there must be other than me who have thought that now was the time to buy a raincoat. Now that I’ve tried it and also used it I believe that I’ll actually use it. Don’t you think my rain trench coat is smart ? Well, I think so. And the best part of all is that it does not scream raincoat and it does not smell too bad of rubber either.

I wish you a wonderful weekend while I look forward to seeing you again. ILYG / Angel

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.