Piece and grey

Hej Style hunter

Reklame

Piece and grey

I går så jeg udsendelsen “Mellemøstens skjulte slaver” og jeg kan slet ikke beskrive hvor trist jeg bliver over at se hvordan mennesker i 2016 kan behandle andre mennsker så forfærdeligt.

Piece and grey

I dokumentaren afslører Puk Damsgård en skjult verden, hvor tæsk og sexovergreb er hverdag for tusindvis af fattige kvinder fra u-lande som tager til f.eks. Libanon for at tjene penge til deres familie.

Piece and grey

Programmet afslører hvordan Libanon som et af de værste lande vender det blinde øje til, når de såkaldte tjenestepiger ankommer og får indraget deres pas og deres rettigheder. Straks de lander i lufthavnen bliver de familiens ejendom.

For nogle kvinder lykkedes det at flygte til et beskyttet hjem, hvor de venter i både hele og halve år, før de får tilladelse til at rejse hjem igen.

 

Jeg synes det er ganske forfærdeligt at der er så mange kvinder rundt omkring i verden som på grund af deres fattigdom bliver lokket ind i frygtelige spind af løgne og bedrag og hvor de i virkeligheden ender med at blive ofre vold og sexovergreb på den ene eller anden måde.

Piece and grey

Jeg sidder her i trygge danmark og kan ikke lade være med at tænke på hvor heldig jeg har været at blive født i et land hvor jeg ikke skal frygte for at ende med at blive offer for skumle mennesker som kun vil udnytte og misbruge mig for at tjene penge. Det værste ved det hele er at de bureauer som formidler kontakten til kvinderne ofte er drevet af kvinder – på lige fod med de bureauer som snyder kvinder ind i prostitution. Metoderne er meget ens og begge dele kan kaldes for trafficking.

Jeg bliver trist af at tænke på at mennesker stadig i 2016 er lige så onde og aggressive som mennesker var for tusindvis af år siden – desværre er der lang vej før vi endnu kan sige vi alle kan leve i fred med hinanden.

Piece and grey

Derfor synes jeg også at dagens bluse med et peace tegn på ryggen er passende statement for mine tanker i dag. Lad os leve i fred med hinanden og behandle andre som vi selv gerne vil behandles. Og ikke mindst accepterer hinandens forskelligheder, vores forskelligheder er netop vores styrke. En styrke vi har brug for, for at løse de alvorlige problemer med sult, klima og flygtninge.

Piece and grey

Dagens passende alma shirt er også fra Moodz.dk som sælger lækre items til budget venlige priser. Alma shirten koster 199 Dk KR og er virkelig behagelig at have på. Alma shirten har et lille bændel og en knap på ærmet som kan sikre at ærmet bliver på sin plads når ærmet er smøget op. Har du klikket dig ind på Moodz.dk ? hvis ikke skal du ikke snyde dig selv for et kig. Der er et lækkert udvalg og jeg garanterer dig for du kan finde noget du bliver vild med og det uden at ødelægge budgettet.

Piece and grey

Du ønskes en fantastisk dag samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen.

ILYG

/Angel

English Translation

Advertice

Hello Style Hunter

Yesterday I saw the broadcast “Middle East’s hidden slaves” and I can not even describe how sad I am to see how people in 2016 are able to treat other humans so terrible.

In the documentary Puk Damsgård reveals a hidden world where beatings and sexual abuse is commonplace for thousands of poor women from developing countries who travels to for example. Lebanon, to earn money for their family.

The program reveals how Lebanon as one of the worst countries turn the blind eye, when the so-called maids arrive and get their passports confiscated and their rights as well. As soon as they land at the airport they are the employers property.

Luckily some women managed to escape to a protected home, where they wait in both half and whole years before being allowed to go home again.

I think it’s quite terrible that there are so many women around the world who, because of their poverty are lured into the terrible web of lies and deceit and actually end up being victims of violence and sexual abuse in one form or another.

I’m sitting here in safe Denmark and can not help but think of how lucky I was to be born in a country where I should not fear to end up being a victim of sinister people who only want to use and abuse me to Make Money. The worst thing about it all is that the agencies which arrange contact to the women often are run by women – on equal terms with the agencies who cheat women into prostitution. The methods are very similar and both can be called trafficking.

I am sad to think of people still in 2016 are just as vicious and aggressive as people were thousands of years ago – unfortunately there is a long way before we even can say we can all live in peace with each other.

Therefore, I also think that today’s shirt with a peace sign on the back is an adequate statement of my thoughts today. Let us live in peace with one another and treat others as we ourselves would like to be treated. And not least accept each other’s differences, our differences is precisely our strength. A strength we need to solve the serious problems of poverty, hunger, climate and refugees.

Today’s appropriate alma shirt is also from Moodz.dk which is selling delicious items on budget friendly prices. The Alma shirt costs 199 Dk KR and is really comfortable to wear. The Alma shirt has a small ribbon and a button on the sleeve to ensure that the sleeve stays in place when the sleeves are rolled up. Have you clicked in to visit Moodz.dk yet? if not, do not cheat yourself for a look. There is a delicious selection of items and I guarantee you, that you’ll find something you’ll love and that without destroying your budget.
Wishing you a great day while I look forward to see you again.

ILYG

/ Angel

 

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.