Gauzy dress for a hot day

Hej Style Hunter

Gauzy dress for a hot day

Gauzy dress for a hot day og lidt af et chok. Ja her går jeg og knokler for at komme helt på plads og midt i det hele finder jeg ud af at jeg skal tømme mit Walk-in Closet.

Gauzy dress for a hot day

Hvis du læste med her den anden dag, så ved du at jeg har rigtig meget i mit Closet, derfor er det ikke noget jeg lige tømmer på et øjeblik. Og det næste store spørgsmål er: “hvor skal jeg gøre af det?”

Gauzy dress for a hot day

Det er sådan at fjernvarmerørerne er ved at blive skiftet ud, fordi fjernvarmerørene er over 40 år og normalt holder fjernvarmerør 30 år, så man kan sige det er på tide at skifte dem så ikke jeg ender med en vandskade.

Gauzy dress for a hot day

Og det betyder at for at kunne komme til fjernvarmerørende skal gulvet i mit Closet tages op. Derfor kan jeg ikke have alle mine ting i rummet mens de skal arbejde. Arbejdet tager en uges tid, så jeg skal have fundet ud af hvad jeg gør med alle mine ting i den uge.

Gauzy dress for a hot day

Jeg glæder mig bestemt ikke til at skulle tømme mit Closet og leve i en hvis form for rod i en uges tid. Det er super ærgerligt nu hvor jeg netop er ved at være kommet helt på plads. Men ok – der er ikke noget at gøre ved det.

Gauzy dress for a hot day

Heldigvis er jeg jo sådan mere eller mindre vant til at leve i kasser, men hold nu op hvor jeg glæder mig til jeg ikke skal flytte rundt på mine ting mere.

Gauzy dress for a hot day

Jeg prøver at vende det til noget positivt, idet at 2016 mere eller mindre åbenbart betyder at rydde op i mit liv. Og jeg skal da lige love for at jeg har ryddet op. Det kan kun blive fantastisk når jeg endelig er færdig med at rydde op.

Gauzy dress for a hot day

Jeg er begyndt at tænke på 2016 som året hvor jeg virkelig skulle kigge godt og grundigt på mig selv, mit liv og min base. Min fremtid må blive intet mindre en fantastisk med en så grundig oprydning.

Gauzy dress for a hot day

Du ønskes en skøn dag samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen.

ILYG

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

Gauzy dress for a hot day and a bit of a shock. Yes here I work hard to get fully in place and in the middle of it all, I find out I have to empty my Walk-in Closet.

If you read my post the other day, you know that I have a lot in my Closet, therefore it is not something I just timber in an instant. And the next big question is: “how do I do it?”

This is because the heater ears are being replaced because the district heating pipes are over 40 years and usually the heating pipes only last 30, so you could say it is time to change them so I do not end up with a water damage.

And it means that in order to get to district heating under the floor in my Closet. My Closet has be emptied. Because I can not have all my stuff in the room while they must work on the pipes in under the floor. The work takes about a week, so I should have figure out what to do with all my stuff in the week.

I am certainly not going to empty my Closet and live in a certain kind of mess in a week’s time. It’s super annoying now that I’m just about to be done with my getting in to place. But ok – there’s nothing to do about it.

Luckily, I’m as such more or less accustomed to living in boxes, but come on I am looking forward, to not have to move around on my stuff more.

I try to turn it into something positive as that the year 2016 more or less obvious means to clean up my life. And I must just love having cleared my life. It can only be great when I finally finished cleaning up.

I am beginning to think of 2016 as the year where I really should look well and truly on myself, my life and my base. My future must be nothing short of fantastic with such a thorough cleanup.

Wishing you a wonderful day while I look forward to see you again.

ILYG

/ Angel

 

 

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.