To presents my selfes at my best – Nails

Hej Bloggie

unnamed (30)

Du har sikkert hørt det mange gange lige som jeg har, at vores hænder er vores visitkort. Det er derfor vi bruger kræfter på at lakerer og smukkesere vores negle.

Hvis du er fast læser af min blog, så ved du at jeg plejer at sætte negle på med akryl. Det plejer jeg at gøre, fordi mine negle har det med at knække, flække og springe. At mine negle har så let ved at knække og flosse fik mig til at begynd med de kunstige negle, fordi jeg var træt af altid at have korte negle.

Nu er gelelak blevet et stort hit og let tilgængeligt. Derfor var det ikke svært at beslutte mig for at købe et startsæt med Depend Gelelak.

unnamed (26)

 

Startsættet består af en Depend før og efter cleaning vipe, en underlak, en overlak og en ultraviolet lampe, hvori lakken hærdes.

Jeg købte mit startsæt før jul, så jeg har efterhånden også fået samlet mig nogle forskellige farvede gele lakker.

unnamed (29)

 

Når lakken skal af, kan den enten files af eller fjernes med den tilhørende oil remover. Oil removeren er meget simpel at anvende, neglene smøres ind i olie og herefter dyppes fingrene i varmt vand. Lakken bliver blød og er nu til at skubbe af med en rosenpind.

unnamed (27)

 

Kan du tage neglelak på kan du sagtens anvende gele lakken. Du starter med at tørre neglene med flaske nr. 1 Cleaning vipe, som fjerner fedtstof fra neglene. Herefter lækker du et tyndt lag underlak og hærder det i lampen. Lampen kan lyse i 30 sekunder eller 60 sekunder. Lakken skal kun hærde i 30 sekunder. Nu er du klar til at lægge et tyndt lag af den farvede lak. Husk at det skal være et tyndt lag, ellers kan det gøre ondt at lade lakken hærde i lyset. Det brænder i neglen. Alt efter hvor kraftig du ønsker farven kan du påføre endnu en lag farvet lak og lade den hærde i lampen. Når dine negle har den ønskede farve påfører du et lag overlak og lader den hærde i lampen. Efter sidste hærdning renser du overskydende gelelak af med flaske nr. 1 Cleaning vipe.

unnamed (28)

 

Gele lakken styrker din negl hvilket betyder at dine negle ikke vil knække så let. Lakken holder i to til tre uger alt afhængig af hvor hurtigt dine negle vokser og hvor farvestrålende den valgte lak er.

Er du træt af neglelak som fikses hver tredje dag kan gelelak være svaret for dig. Jeg er meget glad for gelelakken både fordi jeg ikke er nødt til at lække neglelak hver tredje dag og fordi mine negle er mere holdbare når jeg har gelelak på.

Jeg vil helt klart anbefale at benytte Depend gelelak, en flaske lak, både overlak, farvet lak og underlak koster 59 kroner tæt på samme pris som en neglelak. Så prismæssigt er det næsten det samme som neglelak, gelelak er bare mere holdbart.

Har du også prøvet gelelakken? hvis du har hvad synes du om den?

unnamed (31)

 

Dagens outfit er top fra Vila, nederdel fra In Wear, cardigan Saint Tropez, støvler Anna Field, øreringen, halskæder og ringe fra Pieces by Julie Sandlau, armbånd by Biehl og blandet guld.

Dagens nederdel er en gammel nederdel fra In Wear, jeg har haft nederdelen i rigtig mange år (over 10 år), men fordi den er så klassisk er den stadig smart. Den nederdel har virkelig været et godt køb og jeg er meget glad for den.

Har du også nogle gamle items i dit closet som du bare bliver ved med at bruge? hvis du har hvad er det for et item?

Jeg ønsker dig en fornøjet dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Bloggie

You’ve probably heard it as many times as I have , that our hands are our calling card. That’s why we use energy to painter and beautify our nails.

If you are a regular reader of my blog then you know that I usually put nails with acrylic. I usually do because my nails tend to break , splitting and jump. To my nails so easily to crack and fray prompted me to start with the artificial nails because I was tired of always having short nails .

Now gel polish been a big hit and easily accessible. So it was not hard to make up my mind to buy a starter Depend Gelelak .

The starter kit consists of a Depend before and after cleaning vipe , one base coat , one overlak and an ultraviolet lamp , which paint sets .

I bought my starter before Christmas , so I have now also been collected me some different colored gel coats .

When the lacquer shell , it can be either files or removed with the associated oil remover. Oil removeren is very simple to use, nails coated with oil and then dip your fingers in warm water. The paint becomes soft and is now to push off with a rose stem .

Can you take nail polish on , you can easily use the gel varnish. You start to dry the nails with bottle # 1 Cleaning vipe that removes fat from the nails. After this point you have a thin layer of base and hardener in the lamp. The lamp may illuminate for 30 seconds or 60 seconds. The lacquer should only cure for 30 seconds. Now you are ready to put a thin layer of the colored varnish. Remember that it should be a thin layer , otherwise it may hurt to let the paint cure for the light. It burns in the nail. Depending on how strong you want the color , you can apply a second layer of colored lacquer and let it harden in the lamp. Once your nails have the desired color , apply a layer overlak and let it harden in the lamp. After final curing clean the excess gelelak with bottle # 1 Cleaning vipe .

Gel polish strengthens your nail which means that your nails will not break so easily. The polish lasts for two to three weeks depending on how fast your nails grow and how colorful the selected paint is.

Are you tired of nail polish as fix up every three days can gelelak be the answer for you. I am very pleased gel polish both because I do not have to leak nail polish every three days and because my nails are more durable when I gelelak on .

I would definitely recommend using Depend gelelak , a bottle of varnish, both overlak , colored paint base coat cost 59 crowns close to the same price as a nail . So price-wise it is almost the same as nail polish, gelelak are just more durable.

Have you also tried gel polish ? if you have what do you think of it?

Today’s outfit is top from Vila, skirt from In Wear , cardigan Saint Tropez , boots Anna Field, earring , necklaces and rings from Pieces by Julie Sandlau , bracelets by Biehl and mixed gold .

Today’s skirt is an old skirt from In Wear I have had the skirt for many years (over 10 years) , but because it is so classic , it is still smart. The skirt has really been a good buy and I am very happy with it .

Do you have some old items in your closet that you just continue to use? if you have what kind of item ?

I wish you a cheerful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.