The proper nails care means everything

Hej Style Hunter

Nail

Jeg har fået lidt spørgsmål om hvordan man skal pleje sine negle for at komme problemet med negle som springer til livs. Derfor vil jeg i dette indlæg give de gode rå videre som jeg en gang fik fra en negledame.

Nail 4

Hold dine negle og hænder godt fugtige. Brug en god fugtighedscreme, gerne efter du har haft hænderne i blød.

 • Når du fugter dine negle, så skub forsigtigt dine neglebånd tilbage. Du må ikke klippe dem.
 • Regelmæssig brug af neglefil er meget vigtigt at holde vores negle sunde. Fil dine negle i én retning, ikke frem og tilbage. Tånegle klippes lige over og ikke buet eller spidse, for at undgå nedgroede tånegle og klip ikke tånegle for kort.
 • Brug en “Buffer fil” eller en glasfil i stedet for metal neglefil som er alt grove og hårde, så neglene nærmest bliver flænsede.
 • Manicure kan være ganske godt for dine negle, men ikke for tit og brug helst ikke neglelak.
 • Hvis du anvender neglelak på regelmæssig basis, tage det af i en dag eller to, hver uge. Det vil gøre det muligt at lade dine negle ånde.
 • Regelmæssig massage med kokosolie vil tilføje glans til dine negle.
 • Manicure : Dyp dine negle i en kop varmt vand med lidt citronsaft, dette kan være din egen lille manicure.
 • Sæt dine fingerspidser i en halv citron og vride din finger frem og tilbage for at rense negle og neglebånd.

Hvis du husker disse trick vil du igen få gode negle, som ikke springer og flækker. Dog skal du være opmærksom på at der går et halvt til et helt år før neglen er groet helt ud og du kan mærke virkningen. Så det gælder om at være tålmodig.

Nail 3

Jeg har endnu ikke plejet mine negle på den måde i et helt år, så jeg har stadig ikke fået den fulde effekt. Jeg kan dog tydelig se at mine neglebånd er blevet meget bedre og de har trukket sig tilbage fra neglen, hvilket er første tegn på velplejede negle.

Og vi må jo indrømme at vores hænder er vores visitkort, det er det første andre ser, når vi hilser på dem.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Fashion leg i dit closet)

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter
I’ve got some questions about how to care for her nails to get rid of the problem of nail that brake. Therefore, I will in this post provide good raw on which I once got from a nail lady.
Keep your nails and hands well moistened. Use a good moisturizer, preferably after you’ve had your hands in soft.

 • When you moisturize your nails, then gently push your cuticles back. Do not cut them.
 • Regular use of nail file is very important to keep our nails healthy. File nails in one direction, not back and forth. Toenails cut just above, not curved or pointed, to prevent ingrown toenails or cut the toenails too short.
 • Use a “Buffer file” or glasfil instead of metal nail file which is too coarse and hard, so that the nails nearest to being ripped.
 • Manicure can be quite good for your nails, but not too often and not use any nail polish.
 • If you use nail polish on a regular basis, taking it in a day or two each week. This will make it possible to let your nails breathe.
 • Regular massage with coconut oil will add shine to your nails.
 • Manicure: Dip your nails in a cup of warm water with a little lemon juice, this can be your own little manicure.
 • Put your fingertips in half a lemon and twist your finger back and forth to clean nails and cuticles.

If you remember this trick you will again get good nails which will not tear and hamlets. However, please be aware that it takes six months to a full year before the nail has grown out completely and you can feel the effect. So it is important to be patient.

I have not cared for my nails on the way for a whole year, so I still have not got the full effect. However, I can clearly see that my cuticles have been much better and they have retreated from the nail, which is the first sign of manicured nails.

And we have to admit that our hands are our calling card, it is the first others see when we greet them.

I wish you a nice day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (Fashion breeze in your closet)

/ Angel

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.