Pink and black laces

Hej Style Hunter

Pink and black laces 22

Det er ved at være længe siden jeg har lavet et indlæg om negle. Måske har du lagt mærke til at jeg er vild med smukke negle. Især kan jeg godt lide friske og flotte farver på neglene. Jeg kan også godt lide at give mine negle et lille særpræg i form af nail art.

Pink and black laces 21

Og dagens negle er bestemt ingen undtagelse.

Pink and black laces 8

Jeg er simpelt hen gået helt amok med Pink and black laces. Jeg synes det er rigtig sommernegle, så nu mangler jeg bare at sommeren kommer tilbage for at blive, for jeg er bestemt klar. Det er ikke svært at lave disse negle.  Jeg har lavet dem med Sally Hansens gele neglelak, som jeg er blevet virkelig glad for. Jeg er glad for denne neglelak fordi jeg synes den giver mine skøre negle ekstra styrke og fordi jeg let kan skifte design. Jeg har tidligere brugt rigtig gele lak, som skulle hærde i lys. Og ja – det er super holdbart, men hold nu op hvor er det tidskrævende at skifte design.

Pink and black laces 11

Her ser du hvad jeg har anvendt til disse negle. Jeg startede med at ordne neglebåndende, hvilket jeg i øvrigt gør hver dag, fordi netop tørre neglebånd – neglebånd som klistrer til neglen – er en af årsagerne til at neglene er skøre og let knækker.

Jeg er stor fan af Mavalas negle olie pen, som gør det super let at smøre neglebånds olie på neglene. Herefter skubber jeg op med sådan en lang pen med en gummi dut og til sidst gnider jeg fingeren op ad neglen i retning mod håndryggen.

Pink and black laces 5

Husk at være tålmodig med hensyn til virkningen af neglebånds olien, det tager mindst et halvt år før neglen er vokset helt ned og først da kan du mærke den fulde effekt af din daglige behandling med neglebånds olie.

Pink and black laces 13

Jeg startede med at lægge den pink lak. Jeg lod den tørre i ca. 20 minutter før jeg gjorde mere. DU opnår det bedste resultat når du lader lakken tøre godt og grundigt mellem hver påføring. Og lige netop denne lak, er lidt længe om at hærde. Men hvis du er tålmodig, vil dine neglelak med garanti holde i mere end en uge – det gør den for mig.

Pink and black laces 14

Jeg gave lakken et lag toplak inden jeg begyndte på nailart.

Pink and black laces 3

Her ser du den lille skive med de fine mønstre, jeg lægger et tyndt lag lak over det mønster jeg gerne vil anvende.

Pink and black laces 7

Herefter skraber jeg skiven, så mønstret bliver tydeligt.

Pink and black laces 15

Dette lille stempel trykkes ned i mønstret og nu sidder lakken på stemplet som så trykkes mod neglen. Stemplet er af gummi.

Pink and black laces 4

Processen gentages på alle negle. Igen lader jeg det hærde og tøre godt, inden jeg lægger endnu et lag toplak.

Det kræver lidt øvelse, men efter nogle forsøg finder du let melodien og du kan let lave smukke negle.

Pink and black laces 23

Kender du denne metode til at lave smuk nailart? hvis du gør, hvilke mønstre kan du bedst lide. Hvilken neglelak er dit favorit mærke? og hvorfor er netop den lak din favorit?

Jeg ønsker dig en skøn aften og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Fashion legen begynder i dit closet)

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter

It’s been a while since I made a post on nails. Perhaps you have noticed that I love beautiful nails. Especially I like fresh and rich colors on the nails. I also like to give my nails a little character in the form of nail art.

And today’s nails is certainly no exception.

I am simply gone berserk with Pink and black laces. I think it’s really summer nails, so now I just need that summer will come back to stay, for I am certainly ready. It is not hard to make these nails. I made them with Sally Hansen nail polish gel that I have been really pleased. I’m glad this nail polish because I think it gives my brittle nails extra strength and because I can easily switch design. I have previously spent a gel varnish should harden in light. And yes – it is super durable, but get off it when it is time consuming to change the design.
Here you see what I have used these nails. I started to fix cuticle end, which, incidentally, I do every day, because just dry cuticle – cuticles as sticking to the nail – is one of the reasons that the nails are brittle and easily break.

I’m a big fan of Mavalas nail oil pen that makes it super easy to smear Cuticle oil on the nails. Then I push up with such a large pen with a rubber dut and finally I rub your finger up the nail toward the back of the hand.

Remember to be patient with regard to the effect of neglebånds oil, it takes at least six months before the nail has grown all the way down and only then can you feel the full effect of your daily treatment with neglebånds oil.

I started to put the pink varnish. I let it dry for about 20 minutes before I did more. YOU For best results when you let the paint wiping thoroughly between coats. And just this varnish is a little long to harden. But if you are patient, your nail polish with the warranty last for more than a week – it does it for me.

I give the paint a layer of topcoat before I started nail art.

Here you see the small disc with the fine patterns, I put a thin layer of lacquer on the pattern I would like to use.

Then scrape I dial so that the pattern becomes clear.

This small piston is pressed in the pattern and now sits paint on the piston which is then pressed against the nail. The piston is made of rubber.

The process is repeated on all nails. Again I let it harden and wiping well before I put another coat of topcoat.

It takes some practice, but after a few attempts you will find easy melody and you can easily make beautiful nails.
Do you know this method to create beautiful nail art? if you do, what patterns you like best. Which nail polish is your favorite brand? and why is the varnish your favorite?

I wish you a wonderful evening and look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (Fashion game starts in your closet)

/ Angel

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.