A splendid period nude polish from Depend

Hej Style Hunter

Nude nail Depend 7

Oh my, det er netop gået op for mig at jeg er midt i en glimrende periode med nude nuancer. Jeg har købt op til flere items i de nude nuancer og nu har jeg så også valgt at give mine negle en nude overhaling.

Det må være den skønne forårs sol som har fået mig i det nude hjørne. Jeg synes så også at de nude nuancer er super lækre og sommerlige – lige til at blive i godt humør af.

Nude nail Depend 5

Jeg har tidligere skrevet om de nye gele neglelakker fra Depend her. Nu er det ved at være et stykke tid siden jeg første gang skrev om dem, og jeg synes derfor det var på sin plads, at jeg vente tilbage med min vurdering af lakkerne.

Faktisk er det en god måneds tid siden jeg skrev om lakkerne første gang, og jeg har nu haft lejlighed til at prøve dem flere gange. Jeg synes det er et super godt produkt, selvfølgelig er gele neglelakken ikke lige så holdbar som ægte gele negle. Depend skriver lakken kan hold i 7 dage og jeg har op til flere gange oplevet at den har holdt 10 til 12 dage.

En ægte gele lak holder i flere måneder, og skal blot fyldes op eller lakeres efterhånden som neglen vokser ud. Ulempen ved de ægte gele lakker er at de er meget omstændig og tidskrævende at tage af. Og hvis du bare har det lidt lige som jeg har, så kniber det med tålmodigheden. Derfor kommer jeg nogen gange til at være meget hård ved mine negle når gele lakken skal af og det er ikke godt når jeg nu også gerne vil have lange negle.

Fordelen ved Depend nye gele neglelak er at den er lige til at fjerne med neglelaks fjerner, hvilket er dejligt fordi jeg bliver ofte træt af farven længe før de ægte gelenegle behøver at blive lavet om.

Nude nail Depend 3

Netop det at den nye gele neglelak er så nem at fjerne, synes jeg er et kæmpe plus. En anden grund til at jeg bruger gelelak er fordi det giver min egen negle lidt styrke, hvilket jeg har brug for, fordi mine egne negle knækker meget let.

Den nye gelelak fra Depend har den samme effekt – den giver styrke til min egen negl og jeg oplever ikke mine negle knækker og flækker.

Så hvis du lige som jeg lægger vægt på at gele lakken skal være let at fjerne, og du kan leve med at den maks holder 10-12 dage, så vil jeg varmt anbefale dig Depends nye gele neglelakker.

For god ordens skyld skal jeg lige nævne at gele neglelakken er lige så let at lække som den ægte gele lak. Gele neglelakken tørre hurtigt og du er hurtigt klar til at fortsætte med dine gøremål.

Nude nail Depend 4

Mine færdige negle, super hurtig og virkelig smukke. Den nude farve er virkelig smuk.

Du kan købe Depend gele neglelakker i Matas.

Jeg ønsker dig en dejlig aften og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Fashion legen begynder i dit closet)

/Angel

English Translation

Hi Style Hunter

Oh my, it’s just occurred to me that I am in the middle of an excellent period with nude shades. I have purchased up to several items in the nude shades and now I have also chosen to give my nails a nude overhaul.

It must be the beautiful spring sun that has made me in the nude corner. I think also that the nude shades are super delicious and summery – just to be in a good mood.

I have previously written about the new gel nail polishes from Depend here. Now it by being a while since I first wrote about them, and I think, it was appropriate that I wait to go back with my assessment of the paints.

Actually it is a good month or so ago I wrote about the paints first time, and I have now had the opportunity to try them several times. I think it’s a really good product, of course, gel nail polish is not as durable as genuine gel nails. Depend writes paintwork can hold for 7 days and I have several times seen that it has kept 10 to 12 days.

A genuine gel lacquer keep for months, and just make up or painted as the nail grows out. The disadvantage of the genuine gel coatings is that they are very circumstance and time consuming to remove. And if you just feel a little like I was, so there was a lack of patience. Therefore I come sometimes to be very hard on my nails when gel lacquer shell and it is not good when I also would like to have long nails.

The advantage of Depend new gel nail polish is that it is ready to be removed with nail salmon remover, which is nice because I’m often tired of the color long before the real gel nails need to be redone.

The very fact that the new gel nail polish is so easy to remove, I think that’s a huge plus. Another reason that I use gelelak is because it gives my nails a little strength, which I need because my own nails break very easily.

The new gelelak from Depend have the same effect – it gives strength to my own nail and I do not experience my nails break and hamlets.

So if you like I committed to gel lacquer should be easy to remove, and you can live with the max last 10-12 days, then I highly recommend you Depends new gel nail polishes.

For the record, I should mention that gel nail polish is just as easy to leak like the real gel lacquer. Gel nail polish dry quickly and you are quickly ready to continue with your chores.

My finished nails, super fast and really beautiful. The nude color is really beautiful.

You can buy Depend gel nail polishes in Matas.

I wish you a lovely evening and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG (Fashion game starts in your closet)

/ Angel

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.