So ready to start my new life

Hej Style Hunter

So ready to start my new life

So ready to start my new life – ja det er jeg virkelig. Nu begynder jeg også at bo mest i en flytte kasse. Det vil sige at næsten alle mine ejendele er pakket ned i kasser.

So ready to start my new life

Men nu er der også kun godt en uge til at jeg flytter – jeg kan næsten ikke vente længere. Jeg håber bare at vejret snart vil begynde at vise sig fra sin mere forårs venlige side. Her hvor jeg er har det været regn og slud i flere dag, det er ikke hvad jeg vil kalde forårs venligt vejr.

So ready to start my new life

Heldigvis så har jeg gået inden døre og pakket i flytte kasser, så jeg kan ikke påstå at jeg på den måde har lidt under det dårlige vejr.

So ready to start my new life

Om fire dage får jeg nøglerne til det fine rækkehus, og jeg kan næsten ikke vente. Jeg glæder mig lige så meget som jeg gjorde den gang jeg var barn og gik og ventede de sidste dage før min fødselsdag. Grunden til jeg glæder mig så meget er fordi jeg virkelig har fået det bedre og fordi jeg ved at min flytning vil betyde så meget for min daglige glæde.

So ready to start my new life

Når jeg er flyttet kan jeg virkelig tage hul på mit nye liv og rigtig begynde at se fremad. Det er temmelig deprimerende at gå her i ruinerne af et forhold som kørte af sporet. Alt for mange minder som ikke hjælper mig med at se fremad, men nærmere holder mig fast i fortiden.  Heldigvis kommer min flytte dag tættere og tættere på. Jeg glæder mig til at indrette og sætte gang i mit nye liv – et nyt og spændende kapitel i mit liv er ved at begynde.

Og jeg er sikker på at resten af 2016 vil blive fantastisk – uanset hvad kan det kun blive bedre en første halvdel.

So ready to start my new life

Jeg er en overlever – jeg er ikke sådan at besejrer. Jo jeg havde virkelig knækket filmen, men endelig er jeg stærkt på vej tilbage. Måske er jeg ikke 100 meter mester endnu, men jeg er i hvert fald tæt på. Jeg er stærkt på vej tilbage i en frisk og endnu bedre version.

So ready to start my new life

Du ønskes en dejlig dag samtidig med jeg glæder mig til vi ses igen.

ILYG

/Angel

English Translation

 

Hello Style Hunter

So ready to start my new life – yes it is I really do. Now I am beginning to mostly live in moving boxes. This means that almost all of my belongings are packed into boxes.

Because there is only a little over a week to I move – I can not wait anymore. I hope that the weather will soon begin to show itself at its more spring friendly side. Here where I am, it has been rain and sleet in several days, it’s not what I would call friendly spring weather.

Fortunately I have worked indoors and packed in boxes, so I can not say that I in that way have suffered from the bad weather.

In four days I get the keys to my fine townhouse and I can hardly wait. I am just as excited as I were at the time I was a child and could not wait the last days before my birthday. The reason I’m so excited is because I really feel better and because I know that my move will mean so much to my daily joy.

When I have moved, I can really get started on my new life and really begin to look forward. It is rather depressing to go here in the rubble of a life who ran off track. Too many memories which does not help me to look ahead, but rather keeps me stuck in the past. Fortunately my moving day comes closer and closer. I am looking forward to equip and launch my new life – a new and exciting chapter in my life is about to begin.

And I’m sure that the rest of 2016 will be fantastic – whatever it can only be better than the first half.

I am a survivor – I’m not easy to defeat. Yes, I had really broken the movie, but finally I am well on my way back. Maybe I’m not 100 meters champion yet, but I am at least close to be. I am well on my way back in a fresh and even better version.

Wishing you a lovely day while I look forward to see you again.

ILYG

/ Angel

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.