My Raybans is fixing my inadequate design

Hej Style Hunter

Raybane 3

Jeg må altså sige at der er nogle uhensigtsmæssigheder ved designet af mig. Jeg tænker mere præcist på at jeg er designet sådan at jeg ikke tåler dagens lys – eller i hvert fald mine øjne gør ikke.

Mine øjne har altid, lige så langt jeg kan huske tilbage, haft problemer med lyset – især om sommeren. Jeg får simpelt hen så ondt i mit hoved hvis jeg opholder mig i solen eller i et rum med meget lys. Og når man som jeg samtidig lider af migræne, så er det vildt vigtigt at undgå de ting som kan give hovedpine.

Underligt nok så er det sådan, at migræne kan “provokeres” frem ved f.eks. at få hovedpine, så det er jeg selvfølgelig meget påpasselig med at undgå. Derfor lægger jeg vægt på at mine solbriller både er smarte og giver god beskyttelse af mine øjne.

Rayban 2

I dag ved vi at vi skal omgås solen med fornuft, fordi på den ene siden har vi brug for solens livgivende stråler og på den anden side kan solen være hovedårsag til hudkræft, visse former for grå stær, der fører til blindhed, og til ældning af huden.

Jeg har fundet nogle solbiller som har et godt UV-filter som giver god beskyttelse mod UV-stråling og skader på øjnene, samtidig med at jeg synes de er super smarte. Jeg er fan af Rayban solbriller.

Rayban 4

Sidste år investerede jeg i de smarte aviator briller som kan foldes sammen og derved være i mine små taskter. Det er virkelig smart.

Rayban 1

En af sæsonens store tendenser er 70’erne og jeg synes disse “runde” Raybans er super fine og på en måde signalerer 70’erne og hippie stil.

Jeg har det med solbriller som jeg har det med sko og tasker – de er en del af outfittet og kan derfor bruge til at style det look jeg gerne vil skabe. Derfor drømmer jeg om at eje både et par clubmaster og et par wayfarre om de her:

Ray Ban Clubmaster

Jeg synes de her Clubmasters er super fine, og er sikker på de kunne give et tvist af noget råt til mine looks.

Rayban Wayfarre

Et par Wayfarre er super klassiske lige som aviater brillen er og vil kunne tilfører noget klassisk til mine looks.

Hvilke typer solbiller er dine foretrukne? lægger du vægt på god UV-beskyttelse eller det kun farven du lægger vægt på?

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morrgen.

ILYG (Fashion legen begynder i dit closet)

/Angel

English Translation

Hi Style Hunter

I must therefore say that there are some discrepancies in the design of me. I think more precisely on that I designed such that I can not tolerate the light of day – or at least my eyes do not.

My eyes have always, as far as I can remember, had problems with the light – especially in the summer. I will simply hurt so much in my head if I stay in the sun or in a room with very light. And when I also suffer from migraines, so wild it is important to avoid the things that can cause headaches.

Strangely enough, it is the case that migraine can “provoked” forward, for example. getting headaches, so I’m obviously very careful to avoid. Therefore, I emphasize that my sunglasses are both chic and provides good protection for my eyes.

Today we know that we have to handle the sun with reason, because on the one side, we need the sun’s life-giving rays and on the other hand, the sun can be the main cause of skin cancer, certain cataracts leading to blindness, and to aging of the skin.

I have found some sunnies which has a good UV filter which provides excellent protection against UV radiation and damage to the eyes, while I think they are super smart. I’m a fan of Rayban sunglasses.

Last year I invested in the fancy aviator glasses foldable and thereby be in my small taskter. It’s really smart.

One of the season’s big trends is the 70s and I think these “round” Raybans is super fine and somehow signals the 70s and hippie style.

I have it with sunglasses that I have it with shoes and bags – they are part of the outfit and therefore can use to style the look I want to create. Therefore I dream of owning both a couple of club master and a few wayfarre on here:

I think these Clubmasters is super fine, and am sure they could give a twist of something raw to my looks.
A few Wayfarre is super classic like aviater spectacles are and will be able to add something classic to my looks.

What types solbiller is your favorite? you emphasize on good UV protection or the only color you emphasize?

I wish you a nice day and I look forward to seeing you again in morrgen.

ILYG (Fashion game starts in your closet)

/ Angel

 

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.