I actually had other plans for my weekend

Hej Style Hunter

weekend 3

Øv – så måtte jeg igen snyde dig for et hverdags indlæg i går. Grunde var ingen anden end at jeg igen måtte lade min “gamle ven” bestemme hvordan min weekend skulle bruge.

Derfor foregik der absolut ingen ting i går, jeg måtte ganske enkelt kapitulerer og lægge med ned i et mørkt rum. Ja – det er korrekt – jeg var igen igen igen, ramt af en omgang migræne. Desværre er jeg en blandt de mange som lider af den evigt tilbagevende migræne. I den sidste tid har jeg været ramt rigtig meget af migræne og ikke mindst daglig enerverende hovedpine.

Jeg ved det godt – der er en sammenhæng mellem min migræne og det faktum at jeg har været alt for tæt på den farlige stress. Og selv om jeg har fået ændret min job indhold og dermed fået lidt mere ro på, så kan jeg stadig godt mærke efterveerne.

Når man kommer på tæt på den farlige tilstand af stress, så begynder kroppen at tage skrappe midler i brug for at stoppe tilstanden af alarmberedskab. Og ikke har lytter til kroppens signaler, eskaleres signalerne. Og min krop har fundet ud af at jeg kan stoppes ved at give mig migræne. Når først jeg har migræne kan jeg hverken tænke, gå, eller for den sags skyld tale. Jeg har så mange smerter at jeg kun kan ligge i et mørkt rum hvor der er absolut stille.

Her kan jeg så ligge og bruge mine sidste kræfter på at trække vejret og slappe af og lade være med at blive hysterisk af smerterne. Jo bedre jeg er til at slappe af, jo hurtigere går mit anfald over.

Måske har jeg været lidt for optimistisk og troet at jeg var mere oven på end jeg var, og derfor beslutter min krop at stoppe mig. Jeg må minde mig selv om at det har taget lang tid at komme så tæt på den farlige stress og derfor tager det også lang tid at komme oven på igen.

Bare fordi de værste symptomer er væk, skal jeg ikke glemme at min krop stadig har brug for hvile til at komme oven på.

Weekend 1

I dag er jeg heldigvis fri for smerter og jeg er også stadig lidt groggy men alt i alt er jeg ok igen.

Hvis du er tæt på at blive stresset eller hvis du kender nogen som er stresset, kan du hjælpe dem ved  give dem plads og ro til at slappe af, eller du kan inviterer dem med ud på en lille gåtur.

Jeg har aftalt med mig selv at jeg skal ud og gå en lille tur i dag. Og så skal jeg ellers slappe af. Det bliver nok til en serie søndag, og det er da heldigvis også super hyggeligt.

Jeg ønsker dig en dejlig søndag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG (Fashion legen begynder i dit closet)

/Angel

English Translation

Hello Style Hunter
Oh no – so I again had to deceive you for an everyday post yesterday. The reason was none other than that I again had to leave my “old friend” to determine how my weekend was to be used.

Therefore, I was  doing absolutely nothing yesterday, I simply had to capitulate and put down into a dark room. Yes – it is true – I was again again again, hit by a game of migraine. Unfortunately, I am one among the many who suffer from the ever recurring migraines. The last time I’ve been hit a lot of migraines and not least daily enervating headaches.

I know it well – there is a connection between my migraine and the fact that I have been too close to the dangerous stress. And although I was able to change my job content and thus a bit more relaxed, so I can still feel good after effects.

When you get to close to the dangerous state of stress, as the body begins to take extreme measures in order to stop the state of alert. And do not listen to your body’s signals, escalated signals. And my body has found out that I can be stopped by giving me migraines. Once I have a migraine, I can not think, walk, or for that matter speak. I have so much pain that I can only lie in a dark room where there is absolutely quiet.

Here I lie and spend my last effort to breathe and relax and not to become hysterical of pain. The better I have to relax, the faster my bouts of.

Maybe I have been too optimistic and believed that I was more on top than I was, and therefore decide my body to stop me. I have to remind myself that it has taken a long time to get as close to the dangerous stress and therefore it takes too long to get on top again.

Just because the worst symptoms are gone, I will not forget that my body still needs rest to come on.
Today I am happily free of pain and I am also still a little groggy but all in all I am ok again.

If you are close to being stressed or if you know someone who is stressed out, you can help them by giving them space and quiet to relax, or you can invite them out on a little walk.

I agreed with myself that I should go for a walk today. And then I otherwise relax. It will be enough for a series on Sunday, and it is fortunately also super cozy.

I wish you a nice Sunday and am looking forward to see you again tomorrow.

ILYG (Fashion game starts in your closet)

/ Angel

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.