We have a winner and yet another giveway going

Hej Bloggie

IMG_1444

Så snupper vi endnu en uge, jeg håber du har haft en lige så jule hyggelig weekend som jeg har. Nu er vi så i gang med endnu en uge som er proppet med aktiviteter.

Lige netop de mange festligheder som jeg skal deltage i her i december, stiller krav til at jeg har nogle skønne strømper. Derfor har jeg igen forsynet mig med strømper fra mit yndlings mærke Loved by CSM.

DSCN6608 DSCN6609

Jeg kan varmt anbefale disse strømer, de er ikke så dyre og så er du meget smukke og bedst af alt de er ikke stramme i elastikker. Jeg hader stramme elastikker som får mig til at ligne en rullepølse.

Og så er det også i dag hvor jeg skal afsløre vinderen af min lækre giveawayfra første søndag i advent. Det var den give away hvor du kunne vinde en lækker neglelak og læbestift fra Medina By GOSH.

DSCN6611

Vinderen er Tina, som vil modtage en mail fra mig i løbet af dagen.

Jeg vil også gerne sige tak til alle som deltog og tak fordi I delte jeres Yndlings tradition med mig og alle mine læsere.

Jeg har med stor glæde læst om jeres Yndlings traditioner og kan kun være enig at julen er tiden for samvær med familien.

Nu er vi nået til dagens bid af mit juleeventyr. Jeg håber som sagt du kan lide mit eventyr og synes det er hyggeligt.

kjoleskitse

Vi forlod Angel i går da hun gik igen ud i haven og sagde: “Kom mine duer og alle små fugle og hjælp mig. Saml nødderne op, som I kan bedst, Angel skal blogge.”

Da kom alle fuglene flyvende ind ad vinduet, og inden en halv time var gået, havde de samlet alle nødderne i de to stuer sammen. Angel blev glad og troede, at hun nu kunne hun få lov til blogge, men stedmoderen sagde: “Det kan slet ikke nytte noget, din blog er simpel, så vi kom bare til at skamme os over dig.”  I stedet kom hun nu slæbende med flere kilo kjoler som skulle vaske, sko som skulle ordnes, tøjs som skulle stryges. Da stedmoderen gik ud af stuen sagde hun til Angel, “Jeg forventer at alle kjoler er rene og nystrøget i morgen når jeg står op.

Angel sig ud på sin mors grav, Angel havde sin skitse blog med og hun begyndte at tegne de mest vidunderlige bal kjoler med guld og sølvtråde og masser glimtende sten samt de smukkeste perlebroderede stiletter. Da tegningen var færdig, sagde Angel: Lille fulg, jeg ville ønske at mine ideer og skitser straks kunne præsenteres på min blog. 

Og da var det at den lille fulgt fortalte Angel at hun kunne sagtens bruge hendes skitser på bloggen og at de let kunne komme ind på bloggen. Og pludselig stod der en scanner og printer på moderens grav. Fuglen sagde til Angel at hun skulle tage scanneren med hjem og bruge den til sine billeder på bloggen. 

Husk at deltage i min lækre giveaway hvor du kan du vinde lækkerier fra Rudolf care:

DSCN6615

Du kan vinde en pakke med fire miniprodukter:

  1. Facial mist
  2. Cleansing milk
  3. Facial cream
  4. Body lotion

For at være med i konkurrencen om at vinde denne lækre pakke, skal du efterlade en kommentar til dette indlæg, hvor du fortæller hvor mange julefrokoster du skal til i løbet af december.

Denne giveaway startede den 8 december og slutter 15.december 2013 klokken 20.00. Vinderen offentliggøres på her på bloggen i indlægget den 16.december.

IMG_1446

Dagens outfit er tunika fra Miss Martins, Leggins fra Vila, overtheknee boots fra Oline mode,  øreringe fra JEWLSCPJ, armbånd By Biehl og eget design, halsæde fra Pilgrim og ringe fra Spinning og Chanti.

Jeg håber du får en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Bloggie

So we grab another week , I hope you have had an equally cozy Christmas weekend as I have. Now we are engaged in another week is packed with activities .

Exactly the many festivities that I must participate in here in December , requires that I have some really great socks. Therefore I have again provided me with socks from my favorite brand Loved by CSM .

I highly recommend these cop , they are not that expensive and you are very beautiful and best of all they are not tight in rebounds . I hate tight rubber bands that makes me look like a sausage .

And it is also today where I will reveal the winner of my delicious giveaway from first Sunday of Advent. It was the giveaway where you could win a delicious nail polish and lipstick from Medina By GOSH .

The winner is Tina, who will receive an email from me during the day .

I would also like to thank everyone who participated and thank you shared your Favorite tradition with me and all my readers.

I’m very pleased to read about your Favorite traditions and can only agree that Christmas is a time for gathering with family.

Now we come to today’s chunk of my Christmas Carol. I hope , as I said you like my story and think it’s cozy.

We left Angel yesterday as she walked back out into the garden and said, “Come my birds and all small birds and help me . Gather up the nuts , which can best be Angel blogging. “

Then all the birds flying in through the window , and within half an hour had passed, they gathered all the nuts in the two rooms together. Angel was happy and thought she could she be allowed to blogging, but the stepmother said, “It can not do any good , your blog is simple , so we just came to be ashamed of you. ” Instead, she now dragged several kilometers dresses like to wash , shoes that should be taken care of , matching usage to be ironed. As the stepmother left the room she said to Angel, “I expect that all dresses are clean and crisp in the mornings when I get up .

Angel went to her mother’s grave , Angel had his sketch blog and she began to draw the most wonderful ball dresses with gold and silver threads and lots shimmering stones and the most beautiful embroidered stilettos . When the drawing was finished, said Angel : Small What followed was , I wish that my ideas and sketches immediately be presented on my blog.

And when was it that the little followed told Angel that she could easily use her sketches on the blog and that they could easily get into the blog. And suddenly there was a scanner and printer on the mother’s grave. The bird said to Angel that she should take the scanner home and use it for his pictures on the blog .

Remember to attend my delicious giveaway where you can win goodies from Rudolf care :

You can win a package of four mini products:

Facial mist
Cleansing milk
Facial cream
Body lotion
To participate in the competition to win this great package , please leave a comment on this post where you tell how many Christmas parties you need to during December .

This giveaway starting December 8th and ending 15 December 2013 at 20:00 . The winner will be published on this blog in the post on 16 December .

Today’s outfit is tunic from Miss Martins, Leggins from Vila , overtheknee boots from Oline fashion earrings from JEWLSCPJ , bracelets By Biehl and own design, halsæde from Pilgrim and rings from Spinning and Chanti .

I hope you have a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

2 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.