Vitamin A in cream – the only thing that has proven it works

Hej Bloggie

IMG_1494

Ja det er rigtig nok, der er faktisk kun én ting som det er bevist der virker som anti aging. Det er A-vitamin i cremer – masser af A-vitaminer.

Det er ikke fordi jeg skal forsøge at gå alle de meget dygtige og kloge mennesker i bedene, men jeg har læst det flere steder og senest på Anette fra Beautispace.dk blog. Jeg har efterhånden i mange år primært gået efter cremer som indeholder A-vitamin (nogen gange kaldt retionol).

Jeg er altid på udkig efter cremer som indeholder A-vitamin, fordi huden har godt af at man skifter mellem mærkerne. Ellers kan man risikerer at huden bliver “doven” og så får du ikke den effekt af cremen som du forventer og skal have.

Lige i øjeblikke bruger jeg disse cremer:

IMG_1528

Envrons AVST Eye gel er sprængfyldt med A-vitamin som kan mindske rynker og modvirke fremkomsten af nye rynker. Det er en lækker Eye gel som trækker let ind i huden. Jeg kan varmt anbefale dig denne eye gel.

Ole Henriksen truth serum, collagen booster er en creme som virkelig booster din hud og gør den spændstig og frisk at se på. Den får også mine varmeste anbefalinger.

Eucerin Volume-filler giver fylde i huden og på den måde bliver ansigts kontouren tydeligere. Eucerin Voume-filler er det nye skud på stammen fra Eucerin. Eucerin kan købes på apoteket. Jeg har tidligere skrevet om Eucerins Hayluron filler her.

Det er disse cremer som jeg i øjeblikke anvender i min morgenrutine. Om aftenen anvender jeg Eucerins Volume filler nat creme.

Nu til dagens bid af mit juleeventyr.

lang kjoler

Da Angel havde ryddet op efter middagen og ordnet køkkenet, var hendes sidste opgave denne dag at serverer aftenteen i biblioteket. Lige så snart teen var serveret smuttede Angel ned i fyrkælderen og fandt straks sin PC og scanner frem igen.

Angel scannede den ene smukke skitse efter den anden. Mens hun sad der og scannede skitserne, begyndte hun igen at drømme. Angel drømte at hun kunne skabe en af de finde aftenkjoler – så ville hun tage den på til blogkongens julebal.

Hvis bare hun kunne få stedmoderen til at give hende lov til at deltage. Angel ville prøve at spørge igen i morgen.

Måske kunne hun bede stedmoderen om lidt penge til at sy en skøn kjole.

Da Angel vær færdig med at scanne alle de mange skitser, begyndte hun at skrive et blog indlæg om hvordan de to smukke lange kjoler på skitsen kunne blive til smukke kjoler i virkeligheden. Angel beskrev hvilket stof hun ville bruge og i hvilke farver.

Da Angel var færdig med blog indlægget postede hun det straks på bloggen og gik straks i seng. Angel var meget træt og spændt på hvilke kommentarer der ville komme til dagens indlæg. Angel faldt i søvn med et smil på læben.

Husk at deltage i min lækre giveaway hvor du kan du vinde lækkerier fra Rudolf care:

DSCN6615

Du kan vinde en pakke med fire miniprodukter:

  1. Facial mist
  2. Cleansing milk
  3. Facial cream
  4. Body lotion

For at være med i konkurrencen om at vinde denne lækre pakke, skal du efterlade en kommentar til dette indlæg, hvor du fortæller hvor mange julefrokoster du skal til i løbet af december.

Denne giveaway startede den 8 december og slutter 15.december 2013 klokken 20.00. Vinderen offentliggøres på her på bloggen i indlægget den 16.december.

IMG_1495

Dagens outfit er nederdel fra Estradour, peblum top fra Vero Moda, blazer fra Only, strømper Loved by CSM, støvler Victoria Delef, halskæde Pilgrim, øreringe fra Chanti, Armbånd By Biehl, blandet guld og eget design. Ringe fra Chanti og Spinning.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Bloggie

Yes it’s true, there ‘s really only one thing that it has been proven that act as anti aging . It is vitamin A creams – with lots of vitamin .

It ‘s not that I should try to go all the very talented and smart people in the beds , but I have read it several places and later on Anette from Beautispace.dk blog. I have now for many years primarily gone for creams containing vitamin A ( sometimes called retionol ) .

I am always looking for creams that contain vitamin A, because the skin is well to switching between brands . Otherwise, you risk skin becomes ” lazy ” and you will not get the effect of the cream that you expect and need .

At the moments I use these creams :

Envrons AVST Eye Gel is bursting with vitamin that can reduce wrinkles and prevent the appearance of new wrinkles. It is a delicious Eye gel that pulls easily into the skin . I highly recommend you this eye gel .

Ole Henriksen truth serum collagen booster is a cream that really boosts your skin and make it supple and fresh to look at. It also makes my warmest recommendations .

Eucerin Volume -filler adds volume to the skin and thus will face kontouren clearer. Eucerin voume -filler is the new addition to the family from Eucerin . Eucerin can be purchased at the pharmacy. I have previously written about Eucerins Hayluron filler here .

These are creams that I use in moments of my morning routine . In the evening I use Eucerins Volume filler night cream.

Now for today’s bit of my Christmas Carol.

When Angel had cleaned up after dinner and ordered the kitchen , her last task on this day that serves evening tea in the library. As soon as the tea was served slipped Angel into fyrkælderen and immediately found his PC and scan again.

Angel scanned one beautiful sketch after another. While she sat there and scanned sketches , she began to dream. Angel dreamed that she could create one of the find evening dresses – she would put it on the blog king julebal .

If only she could get her stepmother to give her permission to participate . Angel would try to ask again tomorrow.

Maybe she could ask her stepmother for a little money to sew a beautiful dress.

When Angel be finished scanning all of the many sketches , she began to write a blog post about how the two beautiful long dresses on the sketch could turn into beautiful dresses in reality. Angel described what material she would use and the colors.

When Angel had finished the blog entry posted she immediately on the blog and immediately went to bed. Angel was very tired and excited at the comments that would come to today’s post . Angel fell asleep with a smile .

Remember to attend my delicious giveaway where you can win goodies from Rudolf care :

You can win a package of four mini products:

  • Facial mist
  • Cleansing milk
  • Facial cream
  • Body lotion

To participate in the competition to win this great package , please leave a comment on this post where you tell how many Christmas parties you need to during December .

This giveaway starting December 8th and ending 15 December 2013 at 20:00 . The winner will be published on this blog in the post on 16 December .

.

Today’s outfit is the skirt from Estradour , peblum top from Vero Moda blazer from Only , socks Loved by CSM , boots Victoria Delef , Pilgrim necklace , earrings and Silver , Bracelets By Biehl , mixed gold and own design. Rings from Chanti and Spinning .

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.