Violence in relationships – How do you react?

Hej Bloggie

unnamed (30)

I dag har jeg et alvorligt emne på hjertet. Det har jeg fordi vi ofte hører om problemer med vil i parforhold og særligt blandt de unge mennesker. Jeg er sikker på at både du og jeg hurtigt kan blive enige om at de vil vi som samfund ikke acceptere.

Jeg er selvfølgelig med på at der kan være mange bagvedliggende årsager til at den ene person i et forhold tyr til vold. OG jeg er bestemt ikke ude på at vi skal dømme og pege fingre, nej begge parter har bestemt brug for vores hjælp og forståelse.

Det som får mig til at tage emnet op i dag, er en youtube video som jeg er faldet over. Her foretages en socialt eksperiement, for at finde ud af hvordan mennesker som bliver vidner til et voldelig opgør reagerer.

Jeg har rettet indlægget, så den rette video vises. Jeg ved ikke hvorfor det gik i kludder, men det skulle virke nu.

I videoen som er lavet af skuespillere, ser vi hvordan de mennesker som ser opgøret reagerer. Og jeg må sige at jeg blev helt ked af det på vores samfunds vegne.

Jeg kan sige at jeg ville ikke kunne lade være med at forsøge at stoppe opgøret og hvis jeg ikke kunne stoppe det ville jeg ringe til politiet. Og det mener jeg også vi skylder dem begge at gøre. Hvis situationen eskalerer skal de begge leve resten af livet med konsekvenserne, og hvis det går rigtig galt kan virkelig være alvorlige konsekvenser.

Jeg tænker også at hvis det var mig der var den person som volden er rettet imod, ville jeg helt bestemt ønske at der var nogen som ville hjælpe mig. Ville du ikke ønske det?

Hvad synes du? og hvordan ville du reagerer?

På videoen, ser du også hvordan han siger “det er ikke noget” som om det er uden betydning at han står der og skubber til hende og råber hende ind i hovedet. Det siger han jo fordi han regner med at de fleste af os ikke vil blandes ind i noget.

Jeg synes ikke vi kan være bekendt at tænke sådan, for igen hvad hvis det var dig selv, din datter, din søster, din mor, din veninde ? ville det så også være i orden? Det tror jeg ikke det ville være.

Netop det at kunne sætte os ind i hvordan andre oplever en situation, at kunne hjælpe et fremmed menneske er det der gør os til mennesker. Lad os holde fast i vores menneskelighed og begynde at hjælpe hindanden.

unnamed (31)

Dagens outfit er også fra Stylememay fashionchallenge på IG hvor temaet er Cinco Mayo. Det er en Mexicansk festdag hvor farverne rød,grøn og hvid fra flaget går igen.

Kjolen er fra HM, stilletterne er fra Sugarfree, blazeren er fra SNob, clutch Carlend Cph, øreringe fra JEWLSCPH, armbådn By Biehl, JEWLSCPH, Black Design og blandet guld samt ringe fra Pieces Julie Sandlau.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Bloggie

Today I have a serious issue on the heart. I have because we often hear about voilence i a relationship and especially among young people. I am sure that both you and I can quickly agree on that , we as a society can not accept.

I am of course that there may be many reasons behind that one person in a relationship turn to violence . And I’m certainly not out to us to judge and point fingers , no mutually certainly need our help and understanding .

What causes me to take up the issue today is a youtube video that I ‘ve come across . This is where a socially eksperiement , to find out how people who witness a violent showdown react .

In the video, which is made of actors, we see how the people who see the showdown react . And I must say that I was quite upset at our community’s behalf.

I can say that I would hesitate to help and try to stop the violence and if I couldn’t stop it I would call the police. And I also think we owe them both to do so. If the situation escalates , they bothhave to live the rest of their lives with the consequences , and if things get really bad it be really serious consequences.

I also think that if it was me who was the person that violence is directed, I would certainly wish that there was someone who would help me . Would not you want that?

I have corrected the post, the appropriate video display. I do not know why it got screwed up, but it should work now.

What do you think ? and how would you react if you witnessed voilence i a relationship?

In the video , you also hear how he says ” it’s nothing ” as if it didn’t matters what he do and pushes her and cries into her head. He is able to say so because he expects that most of us will not get involved in the matter.

I do not think we can be allowe this kind of thinking, again what if it was you, your daughter , your sister, your mother, your girlfriend? would it be okay ? I don’t think it would be.

Just being able to familiarize ourselves with how others experience and feel in a situation loke this and to help a stranger is what makes us human . Let us hold on to our humanity and start helping each other easily .

Today’s outfit is also from Stylememay fashion challenge at IG where the theme is Cinco Mayo. It is a Mexican celebration where the colors red , green and white from the flag goes again .

The dress is from HM, asked the parties are from Sugar Free, blazer is from snob clutch Carlend Cph , earrings from JEWLSCPH , armbådn City Biehl , JEWLSCPH , Black Design and mixed gold and rings from Pieces Julie Sandlau.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.