The terrible suffering of the angora rabbits

Hej Bloggie

unnamed (5)

Dagens indlæg handler desværre om et meget alvorligt emne. Tøjgiganterne GAP og Zara nægter at trække deres angora-produkter tilbage, selv om skjulte optagelser har afsløret, hvordan leverandørerne flår levende kaniner for pelsen.

Kinnessernes forfærdelig behandling af de sagesløse dyr har været fremme for kort tid siden, den gang handlede det om at HM valgte at suspenderet salget af angora-produkter, indtil de kunne være sikre på at produktionen foregår på human vis.

Historien kom frem fordi den amerikanske dyrevelfærds-organisation PETA forrige måned opfordrede forbrugere verden over til at lade være med at købe de eftertragtede trøjer af den fine angora-pels.

PETA havde nemlig optaget en video med skjult kamera hvordan ulden er højest sandsynlig blevet flået af levende kaniner på farme i Kina, hvor man binder og strækker kaninerne ud under torturlignende forhold, så det er lettere at flå pelsen af.

Mishandling af Angora kaniner Dette link fører dig til en kort og forfærdelig video på youtube, du skal kun klikke på den hvis du virkelig gerne vil se præcist hvordan kaninerne mishandles. JEg bliver nødt til at advare dig fordi filmen er ikke for sarte sjæle.

Jeg er sikker på du lige som jeg slet ikke er i tvivl om at det er forkert at sælge produkter, som er blevet til ved at mishandle dyr eller mennesker, og hvad værre er at store producenter som Gap Inc. og Zara fortsætter ufortrødent med at anvende angora som er blevet til på en så modbydelig måde.

Jeg kan kun opfordre til at vi som forbrugere boykotter både GAP og ZARA, vi kan ikke støtte virksomhedder som ikke lægger vægt på humanitet.

Jeg synes ikke det er svært, når vi ved at dyr i vores varetægt ikke må udsættes for lidelse, og den behandling kinesserne giver de små kaniner er med al tydelighed fyldt med lidelse. Vi kan som forbrugere kræve at dyrene ikke udsættes for lidelse, længere er den ikke.

Kender du den her historie? og hvis du gør, hvad synes du så om at så store og mode magtfulde virksomheder er ligeglad med mishandlingen af kaninerne?

Så er det atter blevet tid til at vi skal en hurtig tur forbi Angel i mit jule eventyr:

småkager

Da Angel vågnede fredag morgen, smilede hun og glædede sig til at hun og hendes hjælpende Engle skulle bage julesmåkager. Det ville garanteret blive rigtig hyggeligt at bage sammen med dem. Angel var ikke vant til at være sammen med andre piger og hun synes hendes hjælpende engle var så søde.

De startede med at røre dejen til vanilje kransene, finsk brødene, jødekagerne, peberkagerne og brunkagerne. Der skulle bages nogle meget store portioner, fordi der skulle være småkager nok til alle de mange gæster.

Fordi de var så mange om at bage småkagerne blev de hurtigt færdige. Så Angel besluttede at de også skulle lave noget konfekt.

Deltag i min tredje giveaway, hvor du kan vinde:

3 Giveaway

et miniature duftsæt fra Cacharel. Duftsættet består af:

  • Amor Amor
  • Anais Anais
  • Noa
  • Catch me
  • Loulou

skønne dufte du enten kan bruge selv eller dele med en veninde, søster, mor eller datter.

For at deltage i denne velduftende giveaway skal du efterlade en kommentar til dette indlæg, hvor du fortæller hvad der har været den bedste julegave du har fået eller ville ønske du havde fået.

Giveawayen starter i dag den 16.december og fortsætter til 22.december klokken 20.00, hvorefter jeg trækker en vinder. Vinderen offentliggøres her på bloggen den 23.december 2013, samtidig med at jeg fortæller om min bedste julegave.

IMG_1523

Dagens outfit er nederdel fra Gina Tricot, sweatshirt fra Vero Moda, Pesvest, støvler fra Ellos, halskæde Pilgrim, armbånd By Biehl og blandet guld samt Krantz & Ziegler, øreringe Chantis Cari øreringe, ringe Chanti og Spinning.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG.

English Translation

Hello Bloggie

Today’s post is unfortunately a very serious topic. Tøjgiganterne GAP and Zara refuses to withdraw their angora products back , though hidden footage has revealed how suppliers rips live rabbits for fur.

Kinnessernes horrible treatment of innocent animals has been promoting recently , the time it was about HM chose to suspended sales of angora products until they could be sure that the production takes place in a humane way .

The story came to light because the U.S. animal welfare organization PETA last month urged consumers around the world to help to buy the coveted jerseys of the fine angora coat .

PETA had in fact made ​​a video with a hidden camera how wool is was most likely to have been ripped off of live rabbits on farms in China, where it binds and extends the rabbits out under torture -like conditions , so it is easier to rip the coat off.

Mistreatment of Angora rabbits This link takes you to a brief and terrible video on youtube , you only need to click on it if you really want to see exactly how the rabbits mistreated . I have to warn you because the movie is not for the faint hearted .

I ‘m sure you , like I do not doubt that it is wrong to sell products that were made by mistreating animals or humans, and what is worse is that large manufacturers like Gap Inc. and Zara continues steadily to use angora which has become in such a disgusting manner .

I can only suggest that we as consumers will boycott both GAP and ZARA, we can not support the company states that do not attach importance to humanity.

I do not think it’s hard when we know that animals in our care should not be exposed to the disease and the treatment maker provisions give the little rabbits are clearly suffering. We as consumers demand that animals experience suffering, longer is not.

Do you know this story ? and if you do, what do you think about that so large and powerful fashion companies do not care about the mistreatment of rabbits ?

Once again its time for us to a quick walk past Angel in my Christmas Carol :

When Angel woke up Friday morning , she smiled and was glad that she and her helping angels of baking Christmas cookies . It would be really nice guaranteed to bake with them. Angel was not used to being with other girls and she thinks her helping angels were so cute.

They started to stir the dough into vanilla wreaths , Finnish loaves , jew cakes , gingerbread cookies and brown cakes. There were baked some very large portions , because there should be enough cookies for all of the many guests.

Because they were so many to bake the cookies , they were quickly finished . So Angel decided that they would also do some confections.

Join my third giveaway where you can win:

a miniature fragrance set from Cacharel . Fragrance set contains:

  • Amor Amor
  • Anais Anais
  • Noah
  • Catch me
  • Loulou

Lovely scents you can either use yourself or share with a friend, sister, mother or daughter.

To participate in this fragrant giveaway please leave a comment on this post where you tell what has been the best Christmas gift you have, or wish you had .

Giveawayen starts today on 16 December and will continue until 22 December at 20:00 , and then I draw a winner. The winner will be published here on the blog on 23 December 2013 while I tell about my best Christmas present.

Today’s outfit is the skirt from Gina Tricot, sweatshirt from Vero Moda, Pesvest , boots from Ellos , Pilgrim necklace , bracelet By Biehl and mixed gold and Krantz & Ziegler , earrings Chantis Cari earrings, rings Chanti and Spinning .

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.