The hidden truth about me and new in – Saint Tropetz

Hej Blogie

foto (98)

Jeg ved det det godt – jeg er noget så pjattet med engle og englevinger. Og jeg har da efterhånden også fået nogle bluser og trøjer med englevinger på.

Og nu er det det netop lykkedes mig at få fingre en den smukke cardigan fra Saint Tropets med englevinger i rhinsten.

DSCN5883

 

Desværre yder billedet ikke helt retfærdighed til cardiganen. Cardiganen er sort med gyldne rhinsten som glimter rigtig smukt. Cardiganen er lidt kort den går kun til taljen, hvilket jeg bedst kan lide, da det er den længde som passer bedst til mit øvrige tøj.

Cardiganen er lige i øjet min stil. Jeg er vild med tøj, som lige har den der lille ekstra ting, det kan være som her rhinsten eller det kan være en stikning eller en flæse. Min tøjstil er helt bestemt meget feminin.

For mig er det rigtig vigtigt at jeg lige er i humør til at have det tøj på, jeg har på den givne dag. Det betyder alt for mig – det betyder at jeg kan klare alt når bare jeg føler mig godt tilpas i det tøj jeg har på.

Jeg ved godt at der i min hverdag er delte meninger om min påklædning, men igen er jeg i humør til mit outfit betyder det intet for mig hvad andre synes. Til gengæld kan jeg godt mærke at hvis jeg har noget tøj på som ikke lige matcher mit humør, så er jeg meget mere modtagelig for hvad andre siger og tænker.

Jeg har haft det sådan med mit tøj altid. Som barn var jeg en “rask lille dreng” og derfor meget ulykkelig over min mor altid klædte mig piget i kjoler. Jeg voksede op i 60-erne hvor tiden bestemt var anderledes end den er i dag. Små piger skulle have kjoler på med masser af flæser.

Samtidig så var min barndom lidt speciel, idet vores familie konstant blev fulgt af de sociale myndigheder – fordi der kørte alle de retssager hvor min biologiske mor forsøgte at få mig tilbage. Hun havde sendt mig på ferie i sommeren over – og overladt mig til mine plejeforældre. Først 4 år senere kom hun i tanke om at hun ville have mig hjem igen, med da vidste jeg ikke hvem hun var.

Derfor var det så vigtigt for min plejemor, at man ikke skulle kunne sætte en finger på hvordan det drog omsorg for mig. Så derfor måtte jeg finde mig i at være klædt i kjoler. Jeg ved godt at når man ser mig i dag, så kan det være svært at forstå, at jeg hadede pigetøjet så inderligt den gang jeg var barn. Men jeg var over 20 år før jeg begyndte at gå med kjoler igen. Til gengæld så fandt jeg ud af at min tøjstil var og er feminin.

Nu ved du lidt om hvor vigtigt mit tøj er for mig. Hvordan har du det med dit tøj ? er det vigtigt for dig at være godt tilpas i det tøj du har på, eller påvirker din påklædning dig ikke?

foto 2 (6)

 

Dagens outfit er bluse fra Vero Moda, Nederdelt Saint Tropetz, strik Snop, støvler Victoria Delef,  strømper CSM.

Jeg ønsker dig en skøn dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Blogie

I know it well – I’m something so frivolous with angels and angel wings . And I have since gradually also got some blouses and sweaters with angel wings on .

And now it has just managed to get their hands on one of the beautiful cardigan from Saint Tropets with angel wings in rhinestones .

Unfortunately, the outside picture is not completely justice to the cardigan . The cardigan is black with golden rhinestones that glitters really beautiful. The cardigan is a little short it goes only to the waist , which I like best , as it is the length that best suits my other clothes.

The cardigan is spot my style. I love clothes that have just that little extra thing, it can be like here rhinestones or it can be a sticking or a ruffle . My clothing style is definitely very feminine .

For me it is really important that I have just in the mood to have the clothes I have on the given day. It means everything to me – it means I can handle anything as long as I feel comfortable in the clothes I have on .

I know that in my everyday life is divided on my dress, but again I’m in the mood for my outfit it does not matter to me what other people think . On the other hand , I can feel that if I have no clothes that do not just match my mood , I am much more receptive to what others say and think.

I have felt this way with my clothes always . As a child I was a ‘healthy baby boy ” and therefore very unhappy about my mother always dressed me in girly dresses. I grew up in the 60s where time was certainly different than it is today. Little girls should have dresses with lots of ruffles .

At the same time it was my childhood a bit special, because our family was constantly followed by social services – because that ran all the lawsuits where my biological mother tried to get me back. She had sent me on holiday in the summer – and left me to my foster parents . Only 4 years later she realized that she wanted me back home, with as I did not know who she was.

Why it was so important for my foster mother , that one would not be able to put a finger on what it took care of me. So I had to find me to be dressed in dresses. I know that when you see me today, so it can be difficult to understand that I hated girl clothes so earnestly the time I was a child. But I was over 20 years before I started wearing dresses again . In return, I found out that my clothing style was and is feminine.

Now you know a little about how important my clothes for me . How do you feel about your clothes ? it is important for you to be comfortable in the clothes you have on , or affect your attire you?

Today’s outfit is blouse from Vero Moda, Netherlands Shared Saint Tropetz , knit SNOP , boots Victoria Delef , socks CSM .

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.