The Danish Elle style Award 2014

Hej Bloggie

unnamed (62)

Som lovet, kommer her et indlæg om Elle style Award.

unnamed (86)

Dette var mit look til denne aften. Jeg vidste at jeg ville blive omgivet af smukke mennesker som var stylet efter alle kunstens regler. Derfor havde jeg som du måske husker og i god tid, overvejet hvilken kjole jeg skulle tage på.

Måske ved du at det er ikke fahion det drejer sig om, men om stil. Fashion er blot et øjebliksbillede et glimt i en tid, hvor imod stil afspejlder hvem du er. Min stil er som du måske husker klassisk feminin og jeg har besluttet mig for at jeg i fremtiden vil bruge flere kræfter og flere indlæg til at skrive om hvordan du kan finde din stil eller udvikle din stil.

Mine stilikoner er sådan nogle som Marily Monroe, Brigitte Bardoe og Audry Hepburn. Selv om det er kvinder som ligger før min stil æra, så er det de damer som jeg lader mig inspirerer af.

Jeg synes netop at min kjole afspejler en tid hvor der virkelig var selskabskjoler, selv om det er en opdateret og mere nutidig version af disse rober.

unnamed (92)

 

Elle style Award blev holdt i DR byen i Koncertsalen. Jeg synes DR byen ligger i smukke omgivelser, trods det at der stadig bygges i området, jeg ankom i smukt solskin.

unnamed (93)

unnamed (94)

Da vi ankom blev vi budt en velkomstdrink eller en danskvand med Tranebær, jeg valgte det sidste og den smagte fantastisk dejligt.

unnamed (95)

 

Som vi kunne se af tidsplanen, skulle vi finde vores pladser omkring 20.30 og Award showet skulle starte klokke 21.00. Netop derfor gik jeg ind og fandt min plads til tiden.

unnamed (96)

Som du kan se af dette billede havde jeg fået en perfekt plads, midt for, på forreste række på anden balkon. Perfekt!

Men så blev showet også en hel det løsere i koderne, for da klokken var 21.00 var det kun under halvdelen som havde sat sig på deres pladser. Faktisk endte vi med at starte 45 minutter for sent, blandt andet fordi de kendte som skulle sidde på scenen ikke havde sat sig på de rigtige pladser, hvilket var vigtigt for at de kunne filme up close billeder af vinderne.

unnamed (91)

 

Det var Iben Hjejle som var vært ved Award showet, og det gjorde hun fantastisk. Hun skiftede kjoler hele tiden og bar den ene mere fantastiske kjole end den anden.

Jeg vil kun afsløre en af prisvinderne, fordi Award showet sendes på søndag på TV3 puls. Du kan godt begynde at glæde dig, det er et festfyrværkeri.

Årets læserpris – årets stilikon blev desværre igen Medina. Ja, jeg skriver desværre og det gør jeg baseret på det faktum at hun i et interview udtaler at alle billeder hun poster på Instagram, Tvitter og Facebook er nøje arrangerede således at hun kan få reklamepenge for hendes reklame for produkter.

Jeg må sige jeg ikke bryder mig om, at hun reklamerer skult på den måde, så burde hun gøre opmærksom på det faktum under hvert billede. Det er unge og letpåvirkelig mennsker som ser op til Medina og gerne vil være ligesom hende. Og så bliver de i virkeligheden kynisk udnyttet. NEj – det kan jeg ikke lide. Da jeg læste det, tabte jeg alt for hende.

unnamed (90)

 

Dagens outfit er også fra Instagram Fashion Challenge #Stylememay – Your best foot forward.

 

unnamed (63)

 

Dagens outfit er skjorte fra Second female, nederdel fra HM, stiletter fra Nixi.dk, halskæde MAwli Copenhagen, øreringe fra JEWLSCPH, armbånd By Biehl, JEWLSCPH, Black design, blandet guld samt ringe fra Pieces Julie Sandlau.

JEg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

 

Hello Bloggie

As promised , here’s a post about Elle Style Award.

This was my look for the danish Elle style Award 2014 show. I knew that I would be surrounded by beautiful people who were styled by the book . Therefore I had as you may recall , in good time , considering what dress I should wear.

Perhaps you know that it is not fahion it comes , but about style . Fashion is just a snapshot glimpse into a time when the accepted style afspejlder who you are. My style is that you may remember classical feminine and I ‘ve decided that in the future I will spend more effort and more posts to write about how you can find your style or develop your style.

My style icons are people like Marilyn Monroe, Brigitte Bardoe and Audry Hepburn . Although it is women who are before my style era , it’s the ladies that I let myself inspired by .

I think just that my dress reflects a time when there really was evening gowns , even if it is an updated and more contemporary version of these robes .

Elle Style Award held in DR City Concert Hall . I think DR city located in beautiful surroundings, despite it still being built in the area, I arrived in beautiful sunshine.

When we arrived we were offered a welcome drink or a Danish water with cranberries , I chose the latter and it tasted great nice .

As we see from the schedule , we had to find our seats around 20.30 and Award show was supposed to start clock 21:00. That is precisely why I went in and took my place on time.

As you can see from this picture , I got a perfect place in the middle of the front row of the second balcony . Perfect !

But the show was also a lot looser in the codes , because when the time was 21:00 , only less than half that had settled in their seats. In fact , we ended up starting 45 minutes late , partly because they knew that would sit on the stage had not set in the right places , which was important so they could shoot up close pictures of the winners .

It was Iben Golden Plover which hosted the award show, and she did great . She changed dresses all the time and carried it one more amazing dress than the other.

I will only reveal one of the winners , because Award show broadcast on Sunday on TV3 pulse. You can begin to enjoy , it’s a feast .

Net reader price – year style icon was unfortunately again Medina. Yes, I write and unfortunately I do based on the fact that she in an interview said that all the photos she posts on Instagram , Tvitter and Facebook are carefully arranged so that she can get advertising money for her advertising of products .

I must say I do not like that she advertises Skult that way , so she should draw attention to the fact under each image. They are young and impressionable human risk who look up to Medina and want to be like her. And so they are , in fact cynically exploited. No – I can not suffer. When I read that , I lost everything for her.

Today’s outfit is also from Instagram Fashion Challenge # Stylememay – Your best foot forward .

Today’s outfit is the shirt from Second female, skirt HM, stilettos from Nixi.dk , necklace MAwli Copenhagen , earrings from JEWLSCPH , bracelets By Biehl , JEWLSCPH , Black design , mixed gold and rings from Pieces Julie Sandlau.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.