The sweet Christmas time and my Christmas decoration

Hej Bloggie

IMG_1434

Forrige weekend holdt jeg, som jeg fortalte om, julestue for vores børn og deres kærester og børnebørn. Det var en rigtig hyggelig dag, hvor udover at hygge os sammen med hinanden også fik kreeret vores juledekorationer.

Eller det vil sige, jeg fik lavet en enkel dekoration, så jeg skal have fundet tid til at lave et par stykker mere inden så længe.

Til gengæld så nød jeg at hjælpe børnebørnene med deres dekorationer. Og jeg kan forholdsvis hurtigt få lavet min adventskrans og en dekoration eller to mere.

foto (100)

Dette var den dekoration som jeg nåede at kreere.

I dag kommer så den fjerde bid at mit juleeventyr. Jeg håber du synes det er hyggeligt med et lille juleeventyr.

Angel blev smidt ned i kælderen og fik lov til at sove ved siden af fyret, men for dette logi skulle hun til gengæld yde bistand til stedmoderen og de tre søstre. Angel skulle lave mad, vaske tøj, syg og stryge og gøre rent og først når alle disse pligter var gjort måtte hun låne stedmoderens PC én time til at skrive sin blog post.

I det hele taget var både stedmoderen og stedssøtrene rigtig onde ved Angel. Når de skulle spise i spisestuen sagde de: “Skal den dumme tøs sidde herinde i stuen hos os,” eller også var de nedladende og onde og sagde, “den, der vil have noget at spise, må arbejde for det. Ud i køkkenet med den simple tøs, hun er ikke andet en vores tjener.”

De onde søstre tog hendes værelse fra hende og de tog alle hendes lækre klæder og alt hendes dejlige makeup. De tog hendes nye Macbook Air, for de ville ikke have at Angel skulle kunne dyrke sin passion, de ville ikke have at Angel skulle kunne blogge.

Angel endte med at få en seng ved siden af fyret i kælderen, og nogle gamle og hullede grå kjoler og nogle stive træsko. Heldigvis fik Angel lov at beholde en gammel frønnet kurvekuffert, med gammelt ragelse, som søstrene ikke kunne bruge. Hvad søstrene ikke vidste var at i bunden af den gamle kurvekuffert lå Angels gamle PC. 

Husk at deltage i min skønne advents giveaway:

DSCN6611

Du kan vinde en skøn læbestift og neglelak fra Medina By GOSH.

Hvis du vil have chancen for at vinde skal du blot efterlade en kommentar til dette indlæg, hvori d skriver hvad der er din favorit tradition ved jul.

Denne advents giveaway starter i dag den 1.december 2013 og slutter den 8.december 2013. Vinderen offentliggøres på bloggen den 9.december 2013.

IMG_1435

 

Dagens outfit er tunika ukendt, leggins Sisteres Point, Støvler Victoria Delef, halskæde Sølv og By Biehl, øreringe Zencille, armbånd By Biehl, Blandet guld og eget design – Angeldesing.

Jeg ønsker dig en dejlig dag med masser af julehygge og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Bloggie

Previous weekend I , as I told you , Christmas bazaar for our children and their lovers and grandchildren. It was a really nice day where in addition to have a good time with each other was also created our Christmas decorations.

Or rather , I made a simple decoration , so I have to find time to make a few more before long .

In turn, so I enjoyed helping grandchildren with their decorations. And I can relatively quickly made ​​my Advent wreath and decoration or two more.

This was the decoration as I did creating.

Today comes the fourth bite to my Christmas Carol. I hope you find it cozy with a small Christmas Carol.

Angel was thrown into the basement and were allowed to sleep next to the lighthouse, but for this accommodation was she in turn provide assistance to place the mother and three sisters. Angel had to cook, wash clothes, sick and ironing and cleaning once all these chores were done , she had to borrow stepmother PC one hour to write his blog post .

On the whole, was both the stepmother and stedssøtrene really evil by Angel . When they had to eat in the dining room they said, ” Is the stupid slut sit in the same room with us, ” or they were condescending and evil , and said , ” the one who will have something to eat , have to work for it. Out of the kitchen with the simple slut , she is nothing but our waiter . “

The wicked sisters took her room from her and took all her delicious clothes and all her lovely makeup. They took her new Macbook Air , for they would not have to Angel should be able to indulge his passion , they would not have to Angel should be blogging.

Angel ended up getting a bed next to the boiler in the basement, and some old and bumpy gray dresses and some stiff clogs. Fortunately, Angel allowed to keep an old rotten curve suitcase with old junk that the sisters could not use . What the sisters did not know was that at the bottom of the old wicker suitcase lay Angels old PC.

Remember to attend my beautiful Advent giveaway :

You can win a beautiful lipstick and nail polish from Medina By GOSH .

DSCN6611If you want a chance to win , simply leave a comment on this post , in which d write what is your favorite tradition by July

This Advent giveaway starts today on 1 December 2013 and ending on 8 December 2013. Winner will be announced on the blog on 9 December 2013.

Today’s outfit is unknown tunic , leggings Sisteres Point, Boots Victoria Delef , necklace Silver and By Biehl , earrings Zencille , bracelets City Biehl , Mixed gold and own design – Angeldesing .

I wish you a wonderful day with lots of Christmas cheer and look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.