Silence after the storm

Hej Bloggie

IMG_1482

Jeg håber du er kommet sikkert gennem den vilde storm som besøgte landet i går. Bodil var navnet på stormen. Som noget ganske nyt er vi i danmark begyndt at navngive stormene.

Jeg vil tillade mig at konkluderer at Bodil var en vild og voldsom dame, som på det nærmeste lagde landet øde, eller i hvert fald togtrafikken.

Vi oplevede hård kuling til storm og ved kysterne op til stærk storm. Vi fik vindstød af orkanstyrke. Og som om det ikke var nok skal vi nu også have vintervejr i form af sne.

Nej det kan jeg ikke lide – heller ikke selv om vi er julemåneden. Jeg vil gerne påpege at jeg havde bestilt en grønt vinter i år. Så det vil jeg selvfølgelig også meget gerne have. Jeg synes vi har haft rigeligt med vinter – sne og frost.

Det er ikke sjovt når det bliver så koldt at jeg skal pakkes ind som om jeg var en skrøbelig proceslænfigur som skal sendes med Post danmark.

Hvordan har du det med det vilde vintervejr? kan du bedst lide sne og frost eller kan du som jeg bedst lide en grøn vinter?

Også i dag skal du have endnu en bid af mit lille juleeventyr.

dreams

Om aftenen, når hun var træt, havde hun ingen seng, hun kunne lægge sig i, men måtte sove ved siden af fyret i kælderen. Angel havde fundet nogle gamle have hynder og et gammelt vattæppe. Der var koldt og støvet, men Angel havde alligevel formået at skabe sig en lille fredelig krog, hvor hun kunne blogge inden hun faldt udmattet omkuld på hynderne. Angel syntes at hendes blog var det eneste lyspunkt hun havde i sit triste liv. Her kunne hun fortælle om sine drømme, og dele sine naturlige og kreative ideer til skønne outfit. Angels blog var efterhånden blevet meget populær, der var hver dag 1000 vis af besøgende. Men ingen vidste at pigen bag den populære blog var Angel.

Angel vidste godt at det var vigtigt at det var hemmeligt, for ellers ville stedsøstrene gøre alt for at ødelægge det for Angel. Og Angel havde virkelig brug for dette lyspunkt i hendes triste tilværelse.

Den onde stedmoder kunne ikke have at Johannes blog skulle bliver mere populær end hende døtres blogs var. Derfor havde Angel døbt sin blog “Divine creation”. Angel tegnede skitser af smukke items og satte dem sammen til skønne outfit. Angel fortalte også på bloggen om hvordan hun fik sin inspiration til de smukke outfit.

Følg med i morgen – måske får du et peak view til Angels blog.

Husk at deltage i min skønne advents giveaway:

DSCN6611

Du kan vinde en skøn læbestift og neglelak fra Medina By GOSH.

Hvis du vil have chancen for at vinde skal du blot efterlade en kommentar til dette indlæg, hvori du skriver hvad der er din favorit tradition ved jul.

Denne advents giveaway starter i dag den 1.december 2013 og slutter den 8.december 2013. Vinderen offentliggøres på bloggen den 9.december 2013.

IMG_1483

Dagens outfit er leggins fra Ellos, peblum top fra Sisters Point, Læderjakke fra Ellos, Jeffrey Campbel støvler, øreringe fra Zencille, halskøde fra Pilgrim, armbånd By Biehl og blandet guld samt eget design. Ringe fra Chanti og Spinning.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Bloggie

I hope you are safe after the wild storm that visited the country yesterday. Bodil was the name of the storm. As something new we here in Denmark has started to naming storms.

Allow me to conclude that Bodil was a wild and violent lady , which practically laid the country waste, or at least train movements.

We experienced moderate gale to storm and coastal up to strong storm. We got gusts of hurricane strength . And as if that were not enough , we must now also have winter weather in the form of snow .

No, I do not like – even if we are the Christmas month . I would like to point out that I had ordered a green winter this year . So I would of course also like to have . I think we’ve had plenty of winter – snow and frost.

It’s not funny when it gets so cold that I should be wrapped as if I were a fragile proceslænfigur to be sent by Post Denmark .

How do you feel about the wild winter weather ? do you like snow and frost or can I best like a green winter ?

Even today you get another bite of my little Christmas Carol.

In the evening when she was tired , she had no bed, she could lie down in , but had to sleep next to the lighthouse in the basement. Angel had found some old garden cushions and an old quilt . It was cold and dusty, but Angel had still managed to carve out a small peaceful corner where she could blog before she fell exhausted to the ground on cushions . Angel appeared to her blog was the only bright spot she had in her sad life. Here she was able to talk about his dreams, and share its natural and creative ideas for beautiful outfit. Angels blog was getting very popular , there was every day in 1000 some of the visitors. But no one knew that the girl behind the popular blog was Angel .

Angel knew that it was important that it was a secret, because otherwise place the sisters do anything to ruin it for Angel . And Angel really needed this bright spot in her sad life.

The evil stepmother could not have John the blog would become more popular than her daughters’ blogs were. Therefore Angel had dubbed his blog ” Divine Creation ” . Angel sketches of beautiful items and put them together into beautiful outfit. Angel also told the blog about how she got her inspiration for the beautiful outfit.

Follow the morning – maybe you’ll get a peak view of Angels blog.

Remember to attend my beautiful Advent giveaway :

You can win a beautiful lipstick and nail polish from Medina By GOSH .

DSCN6611If you want a chance to win , simply leave a comment on this post , in which d write what is your favorite tradition by July

This Advent giveaway starts today on 1 December 2013 and ending on 8 December 2013. Winner will be announced on the blog on 9 December 2013.

Today’s outfit is leggings from Ellos , peblum top from Sisters Point Leather Jacket from Ellos , Jeffrey Campbel shoes, earrings from Zencille , halskøde from Pilgrim , bracelets By Biehl and mixed gold and own design. Rings from Chanti and Spinning .

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.