Reunion with old colleagues

Hej Blogie

Janie 1

Nu er den skønne skønne tid begyndt – tiden med julefrokoster og hyggeligt samvær med familie, venner og også gamle kollegaer.

I dag skal jeg til middag sammen med mine gamle kollegaer fra det gamle Jernbanetilsyn. Vi skal have nogle hyggelige timer sammen og jeg glæder mig rigtig meget.

Tilbage i 2002 arbejdede jeg i det gamle Jernbanetilsyn. Nu sidder du måske og tænker “Jernbanetilsyn? hvad er det og findes der sådan noget?” Til det kan jeg svare ja, det gør der. I dag hedder myndigheden Trafikstyrelsen og det er den myndighed som regulerer sikkerheden på den danske jernbane.

I 2003 blev det daværende jernbanetilsyn nedlagt og Trafikstyrelsen blev etableret og medarbejderne blev spredt for alle vinde. Siden man nedlagde Jernbanetilsynet har vi gamle kollegaer holdt kontakten med hinanden og vi mødes et par gange om året.

Vi mødes ved en god middag og så bliver der ellers samlet op på hvad der er sket siden sidst lige som “gamle” dage mindes. Alle os gamle kollegaer er gode til at prioriterer at mødes, hvilket jeg sætter stor pris på, fordi vi havde et godt samarbejde.

Jeg prioriterer vores gensyn, fordi vi havde et godt samarbejde og fordi vi måske stadig havde været kollegaer hvis ikke ydre omstændigheder betød ændringer. Dertil kommer at vi har lejlighed til sparre med hinanden, hvilket bestemt også er en god ting.

Har du også nogle gamle kollegaer du mødes regelmæssigt med ? Hvis du har prioriterer du også gensynet ? og hvorfor prioriterer du gensynet?

Grundlæggende synes jeg også det er vigtigt at pleje sine relationer – at netværke. Specielt i dag hvor mange job bliver besat af mennesker som nogen kender i forvejen. At netværke betyder at man skal øve sig i at lytte og øve sig i at bede om hjælp. Og er det vigtigt at forvalte den tillid man bliver vist på en fornuftig måde.

Når man netværker “låner” man noget af de andres relationer, hvilket betyder at man skal være opmærksom på sin egen adfærd og fremtoning når man “låner” relationer, fordi din adfærd falder tilbage på den person som “lånte” dig sin relation. Det gælder selvfølgelig begge veje, det er derfor tillid og respekt er så vigtig.

Jeg synes at netværking er en disciplin som man aldrig bliver helt færdig med at øve sig på.

Janie2

Dagens outfit er basic top Vero Moda, skjortebluser SNob, bukser fra Gina Tricot, blazer Only, støvler HM, øreringe JEWLSCPH, Halskøde Pilgrim, armbånd By Biehl, Chanti og blandet guld samt Chanti ringe.

Jeg ønsker dig en fornøjelig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Blogie

Now it is the lovely lovely time started – time with Christmas parties and gatherings with family, friends and also old colleagues .

Today I’m going to dinner with my old colleagues from the old Railway Supervision. We must have some pleasant hours together and I am really looking forward.

Back in 2002 I worked in the old Jernbanetilsyn (Railway Supervision). Now you are maybe and thinking  ” Jernbanetilsyn ? What is that and is there such a thing? ” To this I can answer yes , there are. Today, the name  are NRA and it is the authority which regulates the safety of the Danish railway .

In 2003, the former rail regulator Jernbanetilsyn was established  as NSA and the employees were scattered to the winds. Since we split the The Jernbanetilsyn the old colleagues has kept in touch with each other and tend to meet a few times a year.

We meet at a nice dinner and then else picked up on what has happened lately and talk about the “old” days. All of us old colleagues are great to give this reunion priority, which I appreciate , because we had a good working relationship .

I prioritize our reunion because we had a good working relationship and because we might still have been colleagues if external circumstances have not made the changes. In addition, we have the opportunity to spar with each other, which certainly is a good thing .

Do you have some old colleagues you meet regularly with ? If you have your priorities also reunion ? and why do you prioritize reunion ?

Basically , I also think it is important to nurture our relationships – to network . Especially today where many jobs are being filled by people that someone knows in advance. To network means that you must practice how to listen and practice how to ask for help. And it is important to manage the trust you will be shown in a sensible way .

When networking you “borrow” some of the networkers relationships , which means that you should be aware of your own behavior and appearance when you, because your behavior falls back on the person who ” borrowed ” you his relations. This obviously go both ways , that is why trust and respect is so important.

I think that networking is a discipline that one can never completely finished practice on.

Today’s outfit is basic top Vero Moda, blouses snob pants from Gina Tricot, blazer Only, boots HM, earrings JEWLSCPH, Halskøde Pilgrim, bracelets By Biehl, Chanti and mixed gold and Chanti rings.

I wish you an enjoyable day and look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.