Remember my advents giveaway and the Goodiebox

Hej Bloggie

IMG_1439

Jeg håber du havde en skøn 1. søndag i advent. Det havde jeg. Der var både tid til at få nået alle mine sædvanlige pligter og tid til at hygge og nyde lidt julestemning.

Og så havde jeg bedst af alt – en skøn eftermiddag sammen med mine smukke prinsesser. Jeg var nemlig barnepige og det nød jeg i fulde drag.

De to smukke prinsesser er mine børnebørn, et par tvillingpiger på to år. Nej hvor er de altså herlige i den alder. Hvem kan stå for så søde trolde, som råber mormor kom – mormor kom – ja jeg kan lige så godt indrømme det – jeg kan ikke.

Jeg smelter fuldstændig når de svare ja til at de er mormors piger, og de kommer hen for at give mig en ordentlig krammer. Ja så er jeg bare solgt og de kan sno mig omkring deres fingre.

Jeg er så heldig at jeg nu har tre børnebørn, en dreng på 7 år – som bestemt også er “Famses” dreng og som jeg nyder at snakke med. Og så de to små tvillingpiger på to år og nu er jeg så heldig at jeg til sommer får udvidet flokken med endnu et barnebarn. Jeg er allerede begyndt at se frem til den næste lille trold kommer.

I dag kan du bag den virtuelle låge finde dagens bid af mit juleeventyr. Men først vil jeg lige fortælle dig at jeg efter dagens bid af juleeventyret afslører indholdet af December måneds goodiebox, som også er i julestemning.

DSCN6603

Angel savnede sin mor ganske forfærdeligt og besøgte hendes grav hver eneste dag med friske blomster. Angel blev øvede sig hver dag på at møde andre mennesker med nysgerrighed, et åben sind og med masser af anerkendelse, fordi hun ville gerne ære hendes mor. Da det blev vinter, bredte sneen et hvidt dække over graven, og da foråret kom og solen tog det bort, giftede hendes far sig med en anden kone.

 Faderens nye kone havde tre døtre Petra, Johanne og Alexandra. De havde smukke ansigter, men deres hjerter var onde og hårde og de var lukkede over for andre end dem selv. Angels mor havde sagt til Angel at hun altid skulle forfølge sin passion, for gennem passionen kan alle dine drømme blive opfyldt. Angel huskede på sin mors ord og forsøgte at være åben og anerkende hendes nye søstres måde at gøre tingene på, samt at finde tid til at dyrke sin passion – at blogge hverdag omkring hendes drømme og ideer. Men det var ikke let for de onde stedsøstre gav ikke Angel megen ro eller megen plads og ro til at forfølge til passion.

Følg med i morgen, hvor jeg giver endnu en bid af juleeventyret.

Som jeg nævnte tidligere i dette indlæg, så har jeg modtaget december måneds goodiebos, og vil derfor afsløre hvad jeg fik i denne goodiebox.

Min weekend fik simpelt hen et ekstra løft da jeg modtog en lille SMS fra post danmark som meddelte at min goodiebox var klar til afhentning i post butikken. Der fik min goodiebox ikke lov at vente længe på at jeg kom og hentede den.

DSCN6604

 

Goodieboxen er en box jeg abonnerer på. Jeg har abonneret i over et år nu og er tilfreds med abonnementet. Hver måned modtager jeg en box med med fire til fem produkter i specialstørrelser. Det koster 139 kroner om måneden.

Jeg er rigtig glad for abonnementet fordi jeg på den måde får mulighed for at prøve innovative, trendskabende brands inden for makeup, skincare, hårpleje og dufte. Det er en nem måde at følge med i hvad der sker af nyt inden for beauty kategorien.

DSCN6606

 

Denne måneds box indeholdt:

 • Amie Spring Clean Mask
 • Love Triangle lipstick by Teeez Trend Cosmetics
 • Matas Wolume Booster
 • The Body Shop Nail & Cuticle treatment
 • Eucerin Volume-filler Day Cream – Dry Skin
 • Eucerin Volume filler Night Cream
 • Johan Bülow Christmas 2013 Chocolate Coated Liquorice
 • Gucci Premiere
 • Gucci Made to Measure

Skønne lækkerier, som jeg har modtaget med kyshånd og som allerede er ved at blive indarbejdet i mine skønheds rutiner. Her er helt klart nogle produkter som skal købes.

DSCN6607

 

Sidder du og tænker – “goodiebox – det er vist noget for mig – hvordan kommer jeg videre” – så har jeg et lille link som kan bringe dig tættere på at du kan være modtager at den næste goodiebox.

Husk at deltage i min skønne advents giveaway:

DSCN6611

Du kan vinde en skøn læbestift og neglelak fra Medina By GOSH.

Hvis du vil have chancen for at vinde skal du blot efterlade en kommentar til dette indlæg, hvori d skriver hvad der er din favorit tradition ved jul.

Denne advents giveaway starter i dag den 1.december 2013 og slutter den 8.december 2013. Vinderen offentliggøres på bloggen den 9.december 2013.

IMG_1440

Dagens outfit er jumpsuit fra HM, pelsvest fra Pieces, Stiletter fra Sugarfree,  øreringe fra JEWLSCPH, halskæder fra Pilgrim, armbånd fra KRantz & Ziegler, By Biehl og blandet guld samt eget design – AngelDesign.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hi Bloggie

I hope you had a wonderful 1 Sunday of Advent . I had . i had time to get all my usual duties done and time to socialize and enjoy a bit of Christmas cheer .

And then I had the best of everything – a wonderful afternoon with my beautiful princesses. I was namely nanny and I enjoyed it to the full.

The two beautiful princesses are my grandchildren , a pair of twin girls two years. No where is the so glorious that age . Who can resist the cute trolls crying grandmother came – grandmother came – well , I might as well admit it – I can not.

I fully melted when they answer yes to their grandma girls and they come over to give me a proper hug . Yes I’m just sold and they can wrap me around their fingers.

I am fortunate that I now have three grandchildren , a boy of 7 years – which certainly is ” Famses ” boy and I enjoy talking to . And then the two little twin girls two years and now I’m so lucky that I get to summer expanded the pack with another grandchild. I have already started to look forward to the next little troll comes .

Today you behind the virtual gate find today’s chunk of my Christmas Carol. But first let me just tell you that after today’s bit of the Christmas story revealing the content of December’s goodiebox , which is also in the Christmas spirit .

Angel missed his mother made ​​a disastrous appearance and visited her tomb every day with fresh flowers. Angel practiced every day to meet other people with an open mind and with lots of recognition because she wanted to honor her mother. When the winter came the snow white cover over the grave , and when spring came and the sun took the snow, her father married another wife .

The father’s new wife had three daughters Petra, Joanna and Alexandra. They had beautiful faces , but their hearts were evil and hard and they were closed to people other than themselves . Angels mother had said to Angel that she always had to pursue his passion , through passion may all your dreams be fulfilled. Angel remembered his mother’s words and tried to be open and recognize her new sisters’ way of doing things , and to find time to indulge his passion – blogging everyday about her dreams and ideas. But it was not easy for the evil stepsisters did not give Angel a lot of quiet or a lot of space and quiet to pursue with passion.

Follow the morning, when I give a second bite of the Christmas story .

As I mentioned earlier in this post , I have received December’s goodiebos , and therefore will reveal what I got in this goodiebox .

My weekend was simply an extra boost when I received a small SMS from post Denmark who announced that my goodiebox was ready for pickup at the post office . That got my goodiebox not allowed to wait a long time that I came and got it.

Goodie Box is a box I subscribe to . I have subscribed for over a year now and are happy with your subscription. Every month I receive a box with four to five products in special sizes . It costs 139 Dkr a month .

I ‘m really happy for the subscription because I’m that way you get the opportunity to try innovative , trendsetting brands in makeup , skincare , hair care and fragrances. It’s an easy way to keep up with what ‘s happening in the new beauty category .
This month’s box contained :

 • Amie Spring Clean Mask
 • Love Triangle lipstick city Teeez Trend Cosmetics
 • Matas Wolume Booster
 • The Body Shop Nail & Cuticle treatment
 • Eucerin Volume Filler Day Cream – Dry Skin
 • Eucerin Volume Filler Night Cream
 • Johan Bülow Christmas 2013 Chocolate Coated Liquorice
 • Gucci Premiere
 • Gucci Made to Measure

Scenic delights that I have received with open arms and are already being incorporated into my beauty routine. There is clearly some products to be purchased .

MAybe you ar sitting and thinking – ” goodiebox – it ‘s maybe something for me – how do I order” – I have a small link that can bring you closer to that you can receive the next goodiebox .

Remember to attend my beautiful Advent giveaway :

You can win a beautiful lipstick and nail polish from Medina City GOSH .

If you want a chance to win , simply leave a comment on this post , in which d write what is your favorite tradition by July

This Advent giveaway starts today on 1 December 2013 and ending on 8 December 2013. Winner will be announced on the blog on 9 December 2013.

Today’s outfit is jumpsuit from HM fur vest from Pieces , Stilettos from Sugar Free , earrings from JEWLSCPH , necklaces from Pilgrim , bracelets from Krantz & Ziegler, By Biehl and mixed gold and own design – Angel Design.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.