Who has ordered this weather?

Hej Bloggie

IMG_1462

Så kom kulden – det er blevet vinter nu.

Inden jeg går videre får du lige lidt at varme dig på:

sol og varme

Åh ja, min frosne krop længes efter solen og , hvordan har du det med kulden?

I dag skal jeg til min første jule frokost, og jeg kan ikke bestemme mig for hvad jeg skal tage på. Jeg har indsnævret valget til at stå mellem to kjoler.

Kjole 1.

Blå blonde 1

Valget står mellem denne smukke blå blondekjole.

blå blonde 2

Til dette outfit vile jeg sætte min blå paillet jakke og mine smukke sko fra Bianco.

Kjole 2

blå oneshoulder 2

Den anden kjole er denne smukke blå one shoulder kjole fra Louisa Thomson.

Blå one shoulder

Til denne sætter jeg min sorte blazer fra O by Isabel Kristensen. Også til denne kjole har jeg valgt de skønne Bianco sko.

[poll id=”6″]

Nu er det op til dig at hjælpe mig med at vælge outfittet. Det eneste du skal gøre, er at stemme nedenfor på den kjole du synes jeg skal tage på.

Også skal vi til dagen bid af jule eventyret.

julesne

En gang, da faderen skulle til på rejse, spurgte han sine steddøtre, hvad han skulle bringe med hjem til dem. “Smukke klæder,” sagde den ene, “Perler og ædelstene,” bad den anden. “Men hvad vil du have, Angel?” – “Må jeg få den første gren, der støder imod din hat, når du går hjem,” sagde hun.

Faderen købte nye klæder og perler og ædelstene til sine to døtre. På hjemvejen løb han mod en gren, som puffede hatten af hovedet på ham, og han huskede nu, hvad Angel havde bedt ham om, og brækkede den af. Da han kom hjem, gav han hver af sine døtre, hvad de havde ønsket sig. Angel gik ud og plantede grenen på sin mors grav, og hendes tårer faldt ned på jorden. Grenen voksede til og blev til et prægtigt træ. Askepot gik hver dag ud og satte sig under træet og græd og betroede sig til sin mor. Så kom der en hvid fugl flyvende og satte sig i træet, og når hun bad om noget, kastede den det ned i skødet på hende.

På denne tid traf blog kongen forberedelser til en stor fest. Alle smukke bloggere i hele landet var indbudt, så han kunne vælge den bedst blog og den bedste blogger. Da stedsøstrene fik at vide, at de også var inviteret med, blev de i godt humør og sagde til Angel: “Style vores look”. Nu skal vi vinde prisen for den bedste blog og blogger og fejres kongens Manchen.” Angel gjorde som hun fik besked på, men græd, for hun ville også gerne med til blogkonenge fest og vise sin elskede blog frem, og hun bad så stedmoderen om hun måtte komme deltage. “Tror du at du kan vinde prisen. Derfor bad Angel Stedmoderen om tilladelse til at komme med – og tid til at blogge. Tror du blog kongen vil se din lille blog ?” spurgte hun hånligt. “Din blog er simpel og du har hverken sko eller klæder.” Da hun blev ved med at plage, sagde stedmoderen: “Nu blæser jeg nødder ud i stuen. Hvis du kan samle det hele op og fjerne ethvert spor inden to timer, skal du få lov til at blogge på din simple blog.” Angel gik nu ud i haven og råbte: “Kom alle mine duer og alle små fugle under himlen og hjælp mig.

Saml nødderne op, som I kan bedst, Angel skal i aften blogge.”

Husk at deltage i min skønne advents giveaway:

DSCN6611

Du kan vinde en skøn læbestift og neglelak fra Medina By GOSH.

Hvis du vil have chancen for at vinde skal du blot efterlade en kommentar til dette indlæg, hvori d skriver hvad der er din favorit tradition ved jul.

IMG_1463

Dagens outfit er kjole fra Miss Martins, blazer fra Vila, Støvler fra HM, armbånd By Biehl, blandet guld og eget design, øreringe JEWLSCPH, ringe fra Chanti pg spinning.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Bloggie

Then came the cold – it is winter now.

Before I go any further , you get a minute to warm up at:

sun and heat

Oh yes, my frozen body yearns for the sun and how do you feel cold?

Today I’m going to my first Christmas lunch , and I can not decide on what to wear. I ‘ve narrowed the choice to stand between two dresses.

The choice is between this beautiful blue lace dress .

dress 1

For this outfit vile I put my blue sequin jacket and my beautiful shoes from Bianco .

Dress 2

The second dress is this beautiful blue one shoulder dress by Louisa Thomson.

Blue one shoulder

To this I put my black blazer from O by Isabel Kristensen . Also for this dress I have chosen the beautiful Bianco shoes.

[poll id=”6″]

Now it’s up to you to help me choose the outfit . All you have to do is vote below on the dress you think I should go on .

Also , we need to bite the day of the Christmas story .

Once, when his father was going on a trip , he asked his daughters what he should bring back for them. ” Beautiful clothes , ” said one , ” Pearls and jewels , ” said the other . “But what do you want , Angel? ” – ” Can I have the first branch that strikes against your hat when you go home, ” she said.

The father bought new clothes and pearls and precious stones to his two daughters. On the way home he ran against a branch that nudged his hat on him , and he remembered now what the angel had told him , and broke it off. When he came home , he gave each of his daughters what they had wished for . Angel went out and planted the branch on his mother’s grave , and her tears fell to the ground . The branch grew and turned into a magnificent tree . Cinderella went every day and sat under the tree and cried and confided in her mother. Then came a white bird flying and sat in the tree , and when she asked for something , threw it down into her lap .

At this time took the blog king ordained a big party. All beautiful bloggers across the country were invited so that he could choose the best blog and best blogger. Then place the sisters were told that they were also invited , they were in good spirits and said to the Angel : ” Style our look.” Now we need to win the prize for the best blog and blogger and celebrated king mänchen . ” Angel did as she was told , but wept , because she also wanted to help blogkonenge party and show her beloved blog up and she begged her stepmother on she had to get involved . ” think you can win the prize . Therefore bath Angel stepmother for permission to come up with – and time to blog . Do you blog king will see your little blog ? ” She asked mockingly . ” Your blog is simple and you have no shoes or clothes. ” When she continued to plague mother said, ” Now I’ll blow nuts off the living room . If you can pick it all up and remove all traces within two hours, you should be allowed to blog on your simple blog. ” Angel went out into the garden and cried,” O gentle doves And all the birds in the sky and me .

Pick up the nuts , which can best be Angel tonight blogging.”

Remember to attend my beautiful Advent giveaway :

You can win a beautiful lipstick and nail polish from Medina By GOSH .

If you want a chance to win , simply leave a comment on this post , in which d write what is your favorite tradition by July

Today’s outfit is the dress from Miss Martins, blazer from Vila , Boots from HM , bracelets By Biehl , mixed gold and own design , earrings JEWLSCPH rings from Chanti pg spinning.

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.