New nails

Hej Bloggie

unnamed (12)

Nu er det ved at være længe siden vi har haft et indlæg om negle. Mine negle driller rigtig meget – faktisk er de møg hamrende irriterende – fordi de knækker og splintrer hele tiden.

Mine negle splintrer uanset hvor meget negle olie jeg bader dem i. Lige nu har jeg haft en meget lang periode hvor jeg hverken har brugt neglelak, shellak eller sat kunstige negle på, fordi jeg ville prøve at gøre en ihærdig indsats for at de skulle blive gode.

Derfor er mine negle blevet plejet med negleolie og creme i nærmest litervis uden det har haft den ønskede effekt.

I stedet har jeg brugt en formue i strømper, fordi de flossede negle resulterede i at jeg fik revet mine strømper. Jeg har derfor brugt flere par strømper om dagen, fordi jeg hader at gå med strømper som er løbet. Det kan virkelig ødelægge min dag, når mine strømper er løbet, hvis jeg ikke har reservepar med mig.

Derfor har min taske de sidste måneder indeholdt flere par strømper hver eneste dag.

Nu har jeg altså besluttet at jeg vil have en pause fra strømper der løber, jeg har sat negle på og det vil jeg nu vise dig.

unnamed (37)

De tipper jeg har valgt her er nogle korte tipper, fordi jeg ikke synes mine negle skulle være super lange. Korte tipper belaster heller ikke min egen tossede negl så meget.

Som du kan se starter jeg med at finde de tipper som passer i størrelsen til mine negle.

unnamed (38)

Når tipperne er limet på klipper jeg de små håndtag af og filer tippen let.

unnamed (39)

Herefter kommer jeg lim på hele negl og tip og dypper herefter fingeren i akryl pulveret.

unnamed (40)

Processen gentages på alle negle og så lige en ekstra gang lim og akryl pulver igen.

unnamed (41)

Så files neglen igen så den får den ønskede facon og så giver jeg neglene en gang overlak som også er UV beskyttende. Det gør jeg for at undgå neglene bliver gullige, da akryl kan blive gullig af sollyset.

unnamed (42)

Så er mine negle fine og ikke flere strømper der løber.

unnamed (13)

Dagens outfit er kjole fra Bodyfrog, skindjakke fra Levis, boots fra Even & Odd, øreringe og halskæde fra Mawli Copenhagen, armbånd By Biehl, JEWLSCPH, blandet guld og eget design samt ringe fra JEWLSCPH, Spinning og Mawli Copenhagen.

Jeg ønsker dig en dejlig dag og glæder mig til vi ses igen.

ILYG

English Translation.

Hello Bloggie

Now it’s been a while since we’ve had a post about nails. My nails teases a lot – in fact, the dung jerk – because they break and shatter all the time.

My nails shatter no matter how much nail oil I bathe them in. Right now I have had a very long period where I neither have used nail varnish , shellac or put artificial nails because I wanted to try to make every effort not to leave good .

Therefore, my nails have been nursed with nail oil and cream in almost gallons without it had the desired effect.

Instead, I have spent a fortune in stockings because they jagged nails resulted in that I had torn my stockings . Therefore, I have used several pairs of socks a day, because I hate wearing socks that are over . It can really ruin my day when my socks have run if I do not have reservepar with me.

Therefore, my bag the last months have included several pairs of socks every day.

Now I have therefore decided that I will have a break from socks running , I will do my nails and I will show you how.

The tips I have chosen here are some brief tips because I do not think my nails had to be super long . Short tipping is not burdened my own crazy nail so much.

As you can see I start to find the tips that fit the size of my nail .

When the tips are glued on rocks I small handles and files tip easily .

Then I come glue on the entire nail and tip and then dip your finger in acrylic powder.

The process is repeated on all nails and so just that once glue and acrylic powder again .

Then nail files again so that it has the desired shape and then I give the nails once overlak which is also UV protective. I do this to avoid nails are yellowish, as acrylics can be yellowish sunlight.

Then my nails fine and no more ruined socks.

Today’s outfit is the dress from Bodyfrog , leather jacket from Levi’s, boots from Even & Odd , earrings and necklace from Mawli Copenhagen , bracelets By Biehl , JEWLSCPH , mixed gold and own design and rings from JEWLSCPH , Spinning and Mawli Copenhagen .

I wish you a wonderful day and I look forward to seeing you again .

ILYG

 

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.