New in – Look alike from Even&Odd

Hej Blogie

IMG_1136

Da jeg så dem var jeg slet ikke et sekund i tvivl – de var simpelt hen så meget mig at jeg ikke kunne lade være med at klikke dem ned i min elektroniske varekurv.

Som du sikkert kan regne ud så kigger jeg meget på internettet, for at se hvad der er nyt og hot. Og der havde jeg også set et par støvler i stil med dem her. Og straks jeg så dem, blev jeg klar over at jeg måtte eje et lignende på.

Jo jo, jeg havde godt på fornemmelsen at du sad og tænkte “jamen så giver hun vel lige et fif til nogle gode sider hvor jeg kan kigge på skønne look”. Og selvfølgelig gør jeg da det.

Jeg kigger på mange sider, nogle gange bruger jeg bare google og skriver f.eks. “outfit look fall 2013” og så surfer jeg ellers rund på de billeder der kommer frem.

På den måde lader jeg mig nogle gange inspirerer og andre gange kigger jeg på redcarpetfashionadwards.com og peple.com. Eller jeg googler ordene fashion editorials, vogue eller Harpers bazar. Og så læser jeg Costume som er et modeblad efter mit hoved. Kun mode og ikke så meget andet. Elle og Woman har lige som Costume har også en webside hvor der også er masser  af inspiration.

Og lige netop det hvordan jeg lader mig inspirerer til mine outfit, vil jeg jeg skrive lidt mere om i et kommende indlæg.

Tilbage til minde fede støvler. I September så jeg de her smukke, skønne, lækre og sindsygt dyre støvler fra Givenchy og det var kærlighed ved første blik.

Givenchy Knee-High leather boots

Jeg kunne lige så godt indrømme det først som sidst, jeg har ikke og får ikke råd til at købe disse støvler. Jeg kan også afsløre her mellem dig og mig at jeg aldrig vil få så mange penge at jeg kunne købe et par støvler til over 8000 kroner, der ville altid være andre og mere holdbare items jeg ville bruge den slags penge på først. Nej det var kun en vej – erkende mine begrænsninger og i stedet tænke på andre veje.

Men kærlighed er jo kærlighed, jeg synes de støvler var vildt fede, så da mine øjne snublede over disse herligheder fra Even&Odd på Zalando – ja så var klikket super let at foretage -det krævede ikke så meget betænkning. Mine bønner var hørt, jeg havde fået et alternatig – et smukt alternativ-

IMG_0498.JPG (2)

Ventetiden fra bestilling til de faktisk stod hjemme hos mig – uha – det var nervepirrende og min ultålmodighed blev virkelig testet af. Men nu hvor de endelig er mine og jeg har haft dem på, studeret dem og ikke mindst befølt dem. Kan jeg meddele at disse støvler til fulde opfylder mit ønske og min drøm om Givenchy støvlerne. Faktisk synes jeg disse er meget bedre – måske nok på grund af hælen. Wauw og yippy ai ae mit sejrs hyl eller noget i den stil.

Er de ikke bare lækre? og minder de ikke en hel del om de der vildt dyre fra Givenchy ? Nu jeg har bragt prisen på bane, er jeg nysgerrig vil gerne høre om du ville købe et par modestøvler til 8000 kroner? lad os lave en lille afstemning.

[poll id=”5″]

Jeg håber du vil være med på afstemningen og svare ærligt. Det er anonymt at deltage jeg kan ikke se hvem der svare hvad og det er heller ikke det der er det interessante. Du skal blot forestille dig at du står i forretningen med de 8000 kroner (1200 Euro) og skal beslutte om du vil, kan og bør købe.

HUSK at deltage i min nyskabende giveaway, hvor du kan vinde disse smukke øreringe:

DSCN0090

For at få en chance for at vinde skal du:

  • like Bloggens facebook side her
  • like AngelDesigns facebook side her
  • følge bloggen i Bloglovin her
  • Og du skal efterlade en kommentar til dette indlæg hvor du skriver hvad du synes om det nyskabende design.

Denne giveaway startede den 12 oktober 2013 og slutter den 24 oktober 2013 klokken 20.00. Vinderen offentliggøres den 25 oktober i dagens blog post.

IMG_1137

Dagens outfit er læder kjole fra Ellos, Power kæde fra JEWLSCPH, smuk sølvkæde, forgyldt purple rose kæde fra Ollie Bee, støvler fra Jeffrey Campbell, blazer fra HM, øreringe fra JEWLSCPH, armbånd By Biehl og eget design – AngelDesign samt Spinning Ringe og Krantz&Ziegler ring.

Dagens outfit er kreeret på en af denne sæsons stærke tendenser – nemlig læder. Jeg har valgt et look hvor læderet er det gennemtrængende. Looket kunne have været lstrærkere hvis jeg havde været tilført lidt fin og blød strik eller med fine stoffer f.eks. silke.

Jeg ønsker dig den dejlig dag og glæder mig til vi ses igen i morgen.

ILYG

English Translation

Hello Blogie

When I saw them I was not a second of doubt – they were simply so much to me that I could not help but clicking them in my electronic shopping cart .

As you can probably figure out I look much on the internet to see what is new and hot . And there I had also seen a pair of boots like the ones here . And immediately I saw them , I realized that I had to have a similar on .

Yes, yes , I did have the feeling that you sat and thought ” well, then she gives probably just a trick to some good sites where I can look at beautiful look.” And of course I do as this .

I’m looking at many sites , sometimes I use just google and type in for example . ” outfit look fall 2013 ‘and then I surf else round the pictures that will appear.

That way I let myself sometimes inspires and other times I look at redcarpetfashionadwards.com and peple.com . Or I google the words fashion editorials , Vogue or Harper’s Bazaar. And then I read Costume is a fashion magazine for my head. Only fashion and not much else . Elle and Woman just as Costume also has a website where there is also plenty of inspiration.

And just the way I let me inspire my outfit , I would I write a little more about this in an upcoming post .

Back to remind cool boots. In September, I saw these beautiful , beautiful , delicious and insanely expensive boots from Givenchy and it was love at first sight .

I might as well admit it right now , I have not and will not afford to buy these boots . I can also reveal here between you and me that I will never get so much money that I could buy a pair of boots for over 8000 crowns, which would always be other, more durable items I would spend that kind of money at first. No, it was only one way – recognize my limitations and instead think of other ways.

But love is love, I think the boots were really cool , so when my eyes stumbled across these delights from Even & Odd at Zalando – then was clicked super easy to make , it did not require so much report. My prayers were heard , I had a alternatig – a beautiful alternative –

The waiting time from order to actually stood at my – oh – it was thrilling and my ultålmodighed was really tested by . But now that they are finally mine and I’ve had them , studied them , and not least befølt them. Can I announce that these boots to fully satisfy my desire and my dream of Givenchy boots. In fact , I think these are much better – perhaps because of the heel. Wow and yippy ai ae my victory yell or something like that .

Are not they just delicious ? and the memories they do not a lot about those wild animal from Givenchy ? Now I have brought the price of course , I’m curious to know if you wanted to buy a pair of fashion boots for 8000 crowns ? Let ‘s do a little poll.

I hope you will be on the referendum and answer honestly . It is anonymous to join I can not see who respond to what and neither is it that is interesting . Just imagine that you are standing in the store with the 8000 crowns (1200 Euro ) and must decide if you will, can and should buy.

Today’s outfit is leather dress from Ellos , Power chain from JEWLSCPH , beautiful silver chain , gold plated purple rose chain from Ollie Bee, boots from Jeffrey Campbell, blazer from HM , earrings from JEWLSCPH , bracelets City Biehl and own design – Angel Design and Spinning Rings and Krantz & Ziegler ring .

Today’s outfit is created on one of this season’s strong trends – namely leather . I opted for a look where the leather is pervasive. The look could have been lstrærkere if I had been injected with some fine and soft knits or with fine fabrics such . silk.

I wish you the nice day and I look forward to seeing you again tomorrow.

ILYG

About AngelQueen

I love fashion and my style cores is feminine. If your style core isn't the feminine don't worry, because the are 6 style cores to choose from. I love to play with my style and I always try to find new ways to put my outfits together. I believe that fashion should be like a game - a fun game where I try new looks and still remains true to my style core. Besides fashion is a breeze, I also think it should be festive, so I give my styleing max speed - in my universe, every day is a celebration of life. If you love fashion, I hope you will love my blog and find inspiration for your fun with the fashion games. I wish you welcome to my blog and wish you a lot of fun. ILYG

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.